HomeGroupsTalkZeitgeist

Keitaro Hasegawa

Author of Japanese-Style Management: An Insider's Analysis

Includes the names: KeitarĊ Hasegawa

MembersReviewsPopularityRatingFavorited   Events   
201,382,97000

Top members (works)

SHAVOGROUP (1), flipychick (1)

Recently added

SHAVOGROUP (1), flipychick (1)

Member favorites

Members: None

Add to favorites

No tags.

No events listed. (add an event)
You must log in to edit Common Knowledge data.
For more help see the Common Knowledge help page.
Canonical name
Legal name
Other names
Date of birth
Date of death
Burial location
Gender
Nationality
Country (for map)
Birthplace
Place of death
Places of residence
Education
Occupations
Relationships
Organizations
Awards and honors
Agents
Short biography
Disambiguation notice

Is this you?

Become a LibraryThing Author.

Links

Member ratings

Average: No ratings.

Improve this author

Combine/separate works

Author division

Keitaro Hasegawa is currently considered a "single author." If one or more works are by a distinct, homonymous authors, go ahead and split the author.

Includes

Keitaro Hasegawa is composed of 2 names. You can examine and separate out names.

Combine with…

 

You are using the new servers! | About | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 116,090,527 books! | Top bar: Always visible