HomeGroupsTalkZeitgeist
This site uses cookies to deliver our services, improve performance, for analytics, and (if not signed in) for advertising. By using LibraryThing you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Privacy Policy. Your use of the site and services is subject to these policies and terms.

Anders Hovden (1860–1943)

Author of Ivar Aasen i kvardagslaget

Includes the names: Anders Hovden

MembersReviewsPopularityRatingFavorited   Events   
220392,39600
Disambiguation Notice

(nor)Per Sivle døydde på tragisk vis, 47 år gammal, 6. september 1904. Hovden skreiv då denne korte livssoga om sin beste ven. Det er ei soge om eit dramatisk diktarliv med tidleg, alvorleg sjukdom, men også ei soge om gode stunder med mange triumfar. I dikt og prosa har Sivle skapt noko av det beste og mest folkekjære i norsk litteratur. Til denne utgåva av boka har sonesonen Karl-Anders Hovden skrive eit tillegg og merknader med opplysningar som til no har vore lite kjende

Top members (works)

Member favorites

Members: None

Add to favorites
No events listed. (add an event)
You must log in to edit Common Knowledge data.
For more help see the Common Knowledge help page.
Canonical name
Legal name
Other names
Date of birth
Information from the Norwegian Common Knowledge. Edit to localize it to your language.
Date of death
Information from the Norwegian Common Knowledge. Edit to localize it to your language.
Burial location
Gender
Information from the Norwegian Common Knowledge. Edit to localize it to your language.
Nationality
Country (for map)
Birthplace
Place of death
Places of residence
Education
Occupations
Relationships
Information from the Norwegian Common Knowledge. Edit to localize it to your language.
Organizations
Awards and honors
Agents
Short biography
Information from the Norwegian Common Knowledge. Edit to localize it to your language.
Anders Hovden var prest ulike stadar i Noreg i nesten 40 år. Han var ein høvdingskikkelse og kjend folketalar, men mest kjend er han som salmediktar og fornyar av den norske salmetradisjonen.
Hovden voks opp i Ørsta på Sunnmøre. Det harde strevet for dagleg brød som han var vitne til i oppveksten sin, gjorde at han fekk stor respekt for livet til fiskarbøndene. Heimbygda, naturen og folket der kom til å bli ei viktig inspirasjonskjelde for hans seinare dikting. 1875–77 gjekk han på lærarseminaret i Volda, og deretter las han til examen artium. Han vart student 1881, tok til å studere teologi og vart cand.theol. 1886 med praktisk-teologisk eksamen 1888. Som student i Kristiania levde han i tronge økonomiske kår, men Ivar Aasen, som var farens ungdomsven, gav han pengar så han greidde seg. Hovden høyrde med til den radikale studentflokken, og han møtte både Garborg og Bjørnson. Han vart venstremann, målmann og ein ivrig nasjonalist, og han tileigna seg ein kulturopen og frilyndt kristendom
Disambiguation notice
Information from the Norwegian Common Knowledge. Edit to localize it to your language.
Per Sivle døydde på tragisk vis, 47 år gammal, 6. september 1904. Hovden skreiv då denne korte livssoga om sin beste ven. Det er ei soge om eit dramatisk diktarliv med tidleg, alvorleg sjukdom, men også ei soge om gode stunder med mange triumfar. I dikt og prosa har Sivle skapt noko av det beste og mest folkekjære i norsk litteratur. Til denne utgåva av boka har sonesonen Karl-Anders Hovden skrive eit tillegg og merknader med opplysningar som til no har vore lite kjende

Member ratings

Average: No ratings.

Improve this author

Combine/separate works

Author division

Anders Hovden is currently considered a "single author." If one or more works are by a distinct, homonymous authors, go ahead and split the author.

Includes

Anders Hovden is composed of 2 names. You can examine and separate out names.

Combine with…

 

About | Contact | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 129,652,137 books! | Top bar: Always visible