HomeGroupsTalkZeitgeist
MembersReviewsPopularityRatingFavorited   Events   
101576,484 (3.33)00

Top members (works)

yhoitink (5), vanotten (4), bhengeveld (1)

Recently added

yhoitink (5), vanotten (4), bhengeveld (1)

Member favorites

Members: None

Add to favorites
No events listed. (add an event)
You must log in to edit Common Knowledge data.
For more help see the Common Knowledge help page.
Canonical name
Legal name
Other names
Date of birth
Date of death
Burial location
Gender
Nationality
Country (for map)
Birthplace
Place of death
Places of residence
Education
Occupations
Relationships
Organizations
Awards and honors
Agents
Short biography
Information from the Dutch Common Knowledge. Edit to localize it to your language.
Stegeman werd 9 januari 1877 geboren op boerderij Decima in de buurtschap Huppel. Na zijn opleiding aan de Rijksnormaalschool in Winterswijk, wordt Stegeman in juni 1895 onderwijzer aan een openbare lagere school in Oud-Rouveen, gemeente Staphorst. Daar schrijft hij met A. de Roos het boek 'Uit het verleden van Staphorst'. Het boek verschijnt in 1897, hetzelfde jaar dat hij leraar wordt in Zwolle. Na 10 jaar keerde Stegeman terug naar Winterswijk, waar hij op 2 januari 1908 als hoofd van de lagere School M aan de Haitsma Mulierweg, de school die dan 261 leerlingen telt. Hij bekleedt deze functie tot 1937. In 1968 werd school M afgebroken om plaats te maken voor een overdekt zwembad De nieuwe school werd vernoemd naar B. Stegeman aan de Pronsweg te Winterswijk.
Verder hield Stegeman zich vooral bezig op het gebied van de historie van zijn geboorteplaats, waarover hij een viertal werken schreef, waarvan ‘Het oude Kerspel Winterswijk’ (Zutphen, 1927) het bekendste was. Een bekende brochure, ‘Een en ander over de historische achtergrond der Achterhoekse scholtengoederen’ (Doetinchem, 1952) was een gebundelde lezing. Voor diverse bladen schreef hij zijn historische en diverse andere artikelen.
Zijn interesse ging ook uit naar de geografie en zijn aardrijkskundemethode voor de lagere school is zeer bekend geworden.Deze ontwikkelde hij samen met A. Luinge van School C en hiervan werden 48 herdrukken uitgegeven.
Zijn twee bundels: ‘Ne toeten vol Achterhooksche möpkes’ (Winterswijk, 1930) en ‘Een trummelken vol Achterhooksche Möpkes’ (Winterswijk, 1944) zijn voor de streektaal van de Achterhoek belangrijk. ‘Een trummelken vol Achterhooksche Möpkes’ was een bundeling van de gedichtjes, die hij schreef voor de Winterswijkse Courant, waarin hij anecdotische verhalen berijmde, de liefde voor zijn geboortestreek en de Achterhoek in het algemeen beleed en waarin hij getuigde van de kennis van het volk. Tot op heden mogen zijn gedichten zich in een grote populariteit verheugen. Stegeman ging het hierbij ook om het conserveren van typische uitdrukkingen en zegswijzen en daardoor zijn zijn gedichten ook taalkundig interessant.
Vanwege zijn verdiensten werd hij op 10 januari 1952 tot ereburger van Winterswijk benoemd en in datzelfde jaar werd hij Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Op 10 december 1952 overleed Bernard Stegeman
Disambiguation notice

Member ratings

Average: (3.33)
0.5
1
1.5
2 1
2.5
3 1
3.5
4
4.5
5 1

Improve this author

Combine/separate works

Author division

B. Stegeman is currently considered a "single author." If one or more works are by a distinct, homonymous authors, go ahead and split the author.

Includes

B. Stegeman is composed of 1 name.

Combine with…

 

You are using the new servers! | About | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 116,036,348 books! | Top bar: Always visible