HomeGroupsTalkZeitgeist
Arrr! (Celebrate International Talk Like a Pirate Day) Thar be a hunt for treasure, Mateys!
This site uses cookies to deliver our services, improve performance, for analytics, and (if not signed in) for advertising. By using LibraryThing you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Privacy Policy. Your use of the site and services is subject to these policies and terms.

Location: Wales (Ynys Prydain)

Little Libraries

There are no "Little Libraries" within 25 miles.

Local venues

Primary School, Llanwrtyd, Powys LD5 4TB United Kingdom
Secondary School, Tregaron, SY25 6HG United Kingdom
Llandovery Library (9.5 miles)
Market Square, Llandovery, SA20 0AA United Kingdom
Garfi Books (12.2 miles)
Bron y graig, Pont-Rhyd-y-Groes, Ystrad Meurig, SY25 6DN United Kingdom
Red Books (12.5 miles)
16 Bridge Street, Lampeter, Cardiganshire SA48 7AA United Kingdom
Old Lodge Bookshop (12.5 miles)
College Street, Lampeter, Ceredigion SA48 7ED United Kingdom
Market Street, Lampeter, SA48 7DR United Kingdom
Alexthefatdawg (16.0 miles)
Ystrad House, Felinfach, Ceredigion SA48 8AE
20 High Street, Builth Wells, Powys LD2 3DN United Kingdom
Llanybydder Library (16.4 miles)
West Street, Rhayader, Powys LD6 5AB United Kingdom
Middleton Street, Llandrindod Wells, Powys United Kingdom
The National Park Visitor Centre, Libanus, Brecon LD3 8ER United Kingdom
Cefnllys Lane, Llandrindod Wells, Powys LD1 5LD United Kingdom
Llandeilo Library (19.2 miles)
Crescent Road, Llandeilo, SA19 6HN United Kingdom
Dinefwr Park and Castle, Llandeilo, Carmarthenshire SA19 6RT United Kingdom
Books Maps & Prints (20.9 miles)
7 The Struet, Brecon, Powys LD3 7LL United Kingdom
Brecon Library (20.9 miles)
Ship Street, Brecon, Powys LD3 9AE United Kingdom
Andrew Morton Books (21.0 miles)
7 Lion Street, Brecon, Powys LD3 7AY United Kingdom
8 Alban Square, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AD United Kingdom
Stryd y Farchnad, Aberaeron, SA46 0AT United Kingdom
Brynaman Library (22.3 miles)
Cwmgarw Road, Upper Brynaman, SA18 1YU United Kingdom
Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3AS

Local events

Sep
27
Cymru mewn 100 gwrthrych / Wales in a 100 objects
Noson cyhoeddi llyfr diweddaraf Andrew Green, cyn-Lyfrgellydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r llyfr arbennig hwn yn crisialu hanes Cymru mewn can gwrthrych sydd wedi cael eu casglu o amryw leoliadau, ac o wahanol gyfnodau hanesyddol. Mae'r llyfr yn cynnwys lluniau trawiadol gan y ffotograffydd Rolant Dafis o Aberystwyth. Cyhoeddir dau fersiwn o’r llyfr – un yn Gymraeg ac un yn Saesneg. Cynhelir derbyniad gwin ar ddiwedd y noson. Digwyddiad dwyieithog : darperir cyfieithu ar y pryd.

Mynediad am ddim trwy docyn, https://www.ticketsource.co.uk/boxoffice/select/NSiBqJDeeFKi

An evening to launch the latest book by Andrew Green, former Librarian of The National Library of Wales. This great book enshrines the history of Wales in a hundred objects collected from a variety of locations, and various periods in history. The book contains striking images by photographer Rolant Dafis of Aberystwyth. Two versions of the book will be available – one in Welsh and one in English. There will be a wine reception at the end of the evening. A bilingual event : simultaneous translation provided.

Free admission by ticket, https://www.ticketsource.co.uk/boxoffice/select/NSiBqJDeeFKi (Cynfelyn)
… (more)
Oct
13
Cymdeithas Hanes Ceredigion History Society
Lecture by Dr Tim Palmer, 'Medieval freestone use in Ceredigion and south-west Wales : local products and exotic imports'. (Cynfelyn)
Oct
16
The Welsh Martial : a bibliographical excursion with John Owen
The Aberystwyth Bibliographical Group will begin its programme with a lecture in the Drwm on Tuesday 16th October at 18:30. Dr Nicolas Bell, the Librarian of Trinity College, Cambridge, will be speaking about The Welsh Martial : a bibliographical excursion with John Owen. All welcome. The programme for the year is available on the group's web
site: http://aberbibgp.btck.co.uk

Bydd Grŵp Llyfryddol Aberystwyth yn dechrau ei dymor gyda darlith yn y Drwm nos Fawrth 16eg o Hydref am 18:30. Bydd Dr Nicolas Bell, Llyfrgellydd Coleg y Drindod, Caergrawnt, yn siarad am The Welsh Martial : a bibliographical excursion with John Owen. Croeso i bawb. Mae rhaglen y flwyddyn ar gael ar wefan y grŵp: http://aberbibgp.btck.co.uk (Cynfelyn)
… (more)
Nov
3
Cymdeithas Hanes Ceredigion History Society
Darlith gan yr Athro Dafydd Johnston, 'A Cardiganshire Landlord's Advice to his Tenants gan Thomas Johnes, Hafod, a chyfieithiad Cymraeg William Owen Pughe, Cynghorion Priodor o Geredigion i Ddeiliaid ei Dyddynod (1800)'.

Lecture in Welsh with simultaneous translation. (Cynfelyn)
Dec
1
Cymdeithas Hanes Ceredigion History Society
Darlith gan Dr Diarmuid Johnson, 'Gwaith beirdd Ceredigion yn yr 20fed ganrif : y cyd-destun a'r arwyddocâd rhyngwladol'.

Lecture in Welsh by Dr Diarmuit Johnson, with simultaneous translation, 'Works by Ceredigion poets in the 20th century : international context and significance'.

Awdur Pen and plough : 20th century poets and bards of Ceredigion (2016). (Cynfelyn)… (more)
Find venues
address or postal code
small | full page
Wales (Ynys Prydain)
BookstoreLibraryFair/FestivalLittle LibrariesMultiple

Local Settings

Location: Wales (Ynys Prydain) (edit)

Search radius: 25 miles

Show venues: Bookstore, Library, Fair/Festival

Get Readar

The venues and events in LibraryThing can also be found in the handy iPhone Application Readar.

» Get Readar

 
About | Contact | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 128,799,828 books! | Top bar: Always visible