HomeGroupsTalkZeitgeist

Melvil Decimal System: 201.76

Wording: Religion > Religion > Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology > Attitudes of religions toward social issues > Social problems and services

Dewmoji: πŸ™πŸ½ > 🌌 > ? > ? > ?

0
Information
174,688
ℹ️
1
Philosophy and Psychology
162,098
πŸ’­
2
Religion
425,567
πŸ™πŸ½
3
Social Sciences
883,171
πŸ‘«
4
Language
118,317
πŸ’¬
5
Mathematics and Science
274,552
πŸ”¬
6
Technology
640,503
πŸ’‘
7
Arts and Recreation
653,495
🎨
8
Literature
867,539
πŸ“š
9
Biography and History
552,578
πŸ—Ώ
20
Religion
22,165
🌌
21
Theory
5,333
πŸ’­
22
Bible
71,026
πŸ“–
23
Christianity
55,780
✝
24
Christian practice and observance
72,869
πŸ“Ώ
25
Christian pastoral practice and religious orders
25,047
πŸ‘
26
Christian organization, social work, worship
57,692
β›ͺ
27
History of Christianity
21,663
πŸ”™
28
Christian denominations
31,612
☦
29
Other Religions
62,380
πŸ‘“
200
Religion
13,543
201
Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology
2,580
202
Doctrines
922
203
Public worship and other practices
602
204
Religious experience, life, practice
1,616
205
Religious ethics
636
206
Leaders and organization
179
207
Missions and religious education
737
208
With Respect to Particular Groups of People
685
209
Biography; History By Place
665
201.0
29
201.1
121
201.2
2
201.3
Mythology and mythological foundations
123
201.4
General classes of religion
169
201.5
Interreligious relations
178
201.6
Religions and secular disciplines
358
201.7
Attitudes of religions toward social issues
637
201.8
3
201.9
42
201.70
25
201.71201.72
Political affairs
249
201.73
Economics
29
201.74201.75201.76
Social problems and services
94
201.77
Environment
57
201.78
1
201.79
201.760201.761201.762
34
201.763
40
201.764
Crime and punishment
3
201.765201.766201.767201.768201.769

Works under MDS 201.76

1–50 of 79 ( next )titles | covers | shelf
( next )

Wording

1922 Edition
Modern language
Emoji

"Far Friends"

MDS classes with significant recommendations overlap, excluding ones under the same top-level class.

None

What is MDS?

Melvil stands for "Melvil Decimal System," named after Melvil Dewey, the famous librarian. Melvil Dewey invented his Dewey Decimal System in 1876, and early versions of his system are in the public domain.

More recent editions of his system are in copyright, and the name "Dewey," "Dewey Decimal," "Dewey Decimal Classification" and "DDC" are registered trademarked by OCLC, who publish periodic revisions.

LibraryThing's MDS system is based on the classification work of libraries around the world, whose assignments are not copyrightable. MDS "scheduldes" (the words that describe the numbers) are user-added, and based on public domain editions of the system.

The Melvil Decimal System is NOT the Dewey Decimal System of today. Wordings, which are entered by members, can only come from public domain sources. The base system is the Free Decimal System, a public domain classification created by John Mark Ockerbloom. Where useful or necessary, wording comes from the 1922 edition of the Dewey Decimal System. Language and concepts may be changed to fit modern tastes, or to better describe books cataloged. Wordings may not come from in-copyright sources.

About | Contact | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 120,771,629 books! | Top bar: Always visible