HomeGroupsTalkZeitgeist

Melvil Decimal System: 204.2

Wording: Religion > Religion > Religious experience, life, practice > Religious experience

Dewmoji: 🙏đŸŊ > 🌌 > ? > ?

0
Information
174,442
ℹī¸
1
Philosophy and Psychology
161,809
💭
2
Religion
423,445
🙏đŸŊ
3
Social Sciences
881,483
đŸ‘Ģ
4
Language
118,029
đŸ’Ŧ
5
Mathematics and Science
274,025
đŸ”Ŧ
6
Technology
639,380
💡
7
Arts and Recreation
651,545
🎨
8
Literature
865,381
📚
9
Biography and History
551,058
đŸ—ŋ
20
Religion
22,124
🌌
21
Theory
5,308
💭
22
Bible
70,696
📖
23
Christianity
55,605
✝
24
Christian practice and observance
72,479
đŸ“ŋ
25
Christian pastoral practice and religious orders
24,966
🐑
26
Christian organization, social work, worship
57,387
â›Ē
27
History of Christianity
21,345
🔙
28
Christian denominations
31,504
â˜Ļ
29
Other Religions
62,031
👓
200
Religion
13,525
201
Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology
2,574
202
Doctrines
922
203
Public worship and other practices
601
204
Religious experience, life, practice
1,615
205
Religious ethics
636
206
Leaders and organization
177
207
Missions and religious education
726
208
With Respect to Particular Groups of People
685
209
Biography; History By Place
663
204.0
88
204.1
6
204.2
Religious experience
161
204.3
Worship, meditation, yoga
282
204.4
Religious life and practice
513
204.5
Christian Mythology
14
204.6
2
204.7
1
204.8
1
204.9
3
204.20
8
204.21204.22
Mysticism
41
204.23
1
204.24204.25204.26204.27204.28204.29

Works under MDS 204.2

1–50 of 145 ( next )titles | covers | shelf
( next )

Wording

1922 Edition
Modern language
Emoji

"Far Friends"

MDS classes with significant recommendations overlap, excluding ones under the same top-level class.

MDSScheduleRatioCount
1XXPhilosophy and Psychology7.9111

Related tags

What is MDS?

Melvil stands for "Melvil Decimal System," named after Melvil Dewey, the famous librarian. Melvil Dewey invented his Dewey Decimal System in 1876, and early versions of his system are in the public domain.

More recent editions of his system are in copyright, and the name "Dewey," "Dewey Decimal," "Dewey Decimal Classification" and "DDC" are registered trademarked by OCLC, who publish periodic revisions.

LibraryThing's MDS system is based on the classification work of libraries around the world, whose assignments are not copyrightable. MDS "scheduldes" (the words that describe the numbers) are user-added, and based on public domain editions of the system.

The Melvil Decimal System is NOT the Dewey Decimal System of today. Wordings, which are entered by members, can only come from public domain sources. The base system is the Free Decimal System, a public domain classification created by John Mark Ockerbloom. Where useful or necessary, wording comes from the 1922 edition of the Dewey Decimal System. Language and concepts may be changed to fit modern tastes, or to better describe books cataloged. Wordings may not come from in-copyright sources.

About | Contact | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 119,633,979 books! | Top bar: Always visible