Search STOCZNIA's books

Organization: Non-governmental organization

STOCZNIA is one of more than 5,000 organizations on LibraryThing.

Random books from STOCZNIA's library

Metody badań jakościowych. T. 1 by Yvonna S. Lincoln. Redakcja naukowa polskiego wydania: Krzysztof Podemski Redakcja naukowa: Norman K. Denzin

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku by red. zbiorowa

Toward Wiser Public Judgment by Daniel Yankelovich

„Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi” by Jerzy Wilkina Iwona Nurzyńska

EU Structural Funs Programmes:2007-2013

VI OFIP - Katalog by red. zbiorowa

Members with STOCZNIA's books

RSS feeds

Recently-added books

STOCZNIA's reviews

Reviews of STOCZNIA's books, not including STOCZNIA's

Helper badges

Cover UploadingHelper

Site design selection

Use the new design

Use the old design

The old design is no longer fully supported nor does it get full attention when we roll out new features. We strongly recommend using the new design.

 

Member: STOCZNIA

CollectionsYour library (604)

Reviews262 reviews

TagsMieczysław Bąk Paulina Bednarz Marta Danielczuk Przemysław Kulawczuk Anna Szcześniak (1), Marta Białek Graczyk (1), Ruch Społecznikowski (1), edukacja obywatelska (1), Młodzież (1), Jacek Kuroń (1), biblioteka (1) — see all tags

MediaNot set (524), Book (80), Paper Book (66)

Cloudstag cloud, author cloud, tag mirror

About meDziałania podejmowane przez Stocznię koncentrują się wokół trzech kluczowych zagadnień: rozwoju wspólnot lokalnych, innowacji społecznych oraz partycypacji obywatelskiej.
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” powstała w celu krytycznego i rzetelnego opisywania wyzwań dotyczących życia społecznego w Polsce oraz poszukiwania i upowszechniania skutecznych, innowacyjnych i opartych na partycypacji obywatelskiej metod reagowania na nie. Stawia sobie za cel także formację i rozwój intelektualny osób z różnych środowisk, gotowych do wykraczającego poza indywidualne interesy angażowania się w sprawy publiczne.

Stocznia chce być pomocna w budowaniu i uzupełnianiu wiedzy na temat społecznych wymiarów aktywności lokalnej i rozwoju lokalnego. Chce także być miejscem debaty o znaczeniu, naturze i warunkach sprzyjających rozwojowi innowacji społecznych. Ma ponadto ambicję, by stać się jednym z inicjatorów szerszej refleksji o istocie i metodach partycypacji obywatelskiej.

GroupsNone

Homepagehttp://www.stocznia.org.pl

Also onFacebook

Real namePracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA

Locationul.Bracka 20b 00-028 Warszawa

Favorite authorsNot set

Account typepublic, lifetime

URLs /profile/STOCZNIA (profile)
/catalog/STOCZNIA (library)

Member sinceAug 1, 2012

You are using the new servers! | About | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 111,640,836 books! | Top bar: Always visible