HomeGroupsTalkZeitgeist

Publisher Series: Acta Universitatis Tamperensis

Publisher Series by cover

1–7 of 26 ( next | show all )
 
 

Works (26)

TitlesOrder
Suomen valtiosääntöjen aate- ja käsitehistoriallisesta taustasta. Yleiskatsaus perinteiden alkuperään ja kehitykse en by Paavo E. Kauppinen337
Subjektiivinen maailmankuva kasvatustieteellisen tutkimuksen kohteena kasvatuksen filosofian pohdintaa ja kasvatustieteen filosofian kehittelyä Lauri Rauhalan eksistentiaalisen fenomenologian pohjalta erityisesti silmälläpitäen minäkäsitystutkimuksia by Maija Lehtovaara338
Initiaatio ja alakulttuuri by Airi Mäki-Kulmala383
Kulttuuriosasto : symboliset taistelut, sukupuolikonflikti ja sananvapaus viiden pääkaupunkilehden kulttuuritoimituksissa 1945-80 by Merja Hurri389
Sivistyksen kylvö. Suomen kansakoululaitos johtavien puoluelehtien mielenkiinnon kohteena 1918-1939 by Jyrki Männistö395
Dynamic theory of wellbeing. An impressionistic expedition by Timo Keski-Petäjä401
Tieteen policy-orientaatio ja sosiaalieettisen vastuun edellytykset by Jorma Kuitunen421
Politics and Philosophy: Niccolo Machiavelli and Louis Althusser's Aleatory Materialism (Historical Materialism Book Series) by Mikko Lahtinen572
Miten tutkia moniäänistä ihmistä? : diskurssianalyyttisen tutkimusotteen kehittelyä by Eero Suoninen580
Sosiologia ja kielenkäyttö : retoriikka, narratiivi, metafora by Jari Aro654
Westernisation and modernisation in Greek popular music by Risto Pekka Pennanen692
Sandysin esitys. Tutkimus parlamentarismin lähtökohdasta by Tapani Turkka741
Prophets of Decline. The Global HIstories of Brooks Adams, Oswald Spengler and Arnold Toynbee in the United States 1896-1961 by Petri Kuokkanen924
Matkoja musiikkiin 1800-luvun Suomessa by Heikki Laitinen943
The Age of Hippotoxotai: Art of War in Roman Military Revival and Disaster (491-636) by Ilkka Syvänne994
Postmodernin kontekstit maantieteessä by Suvi Vilkko1073
Hume's Scepticism and Realism by Jani Hakkarainen1267
Kaupungit symbolitaloudessa. Merkkien vaikutus mielikuvaan tulevaisuuden kaupungeista by Leena Helenius1316
Rousseau's Rhetoric of 'Nature'. A study on Discourse on Inequality by Ville Lähde1344
Storytelling beyond postmodernism : fables and the fairy tale by Karin Kukkonen1499
Quine's Critique of Modal Logic and his Conception of Objects by Antti Keskinen1540
Self as a World. The New Emerson by Heikki A. Kovalainen1568
Vesitettyä skolastiikkaa? Varhaismodernin subjektikäsityksen aristoteelisesta perustasta. Tuomas Akvinolaisen ja John Locken kognitioteorioiden vertailua by Sauli Salmela1665
Maahanmuuttajanaiset työelämätietoa etsimässä. Tutkimus kotoutumisen tietokäytännöistä by Saraleena Aarnitaival1728
Raha, aika, itsekuri. Modernin maailman synty paikallisena ilmiönä. Modernisaatio Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla vuosina 1870-1917 by Petri Rekonen1864
Saiturin kuolema. Kuoleman kulttuuripoetiikkaa angloamerikkalaisessa fiktiossa myöhäiskeskiajalta nykypäivään by Mikko Kallionsivu1872

Related tags

Recommendations

None.

Series description

Helpers

jaarnitaival (34)
You are using the new servers! | About | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 116,941,544 books! | Top bar: Always visible