HomeGroupsTalkZeitgeist

Series: Försvaret och det kalla kriget

Series by cover

1–7 of 27 ( next | show all )
 
 

Works (27)

TitlesOrder
Fel sort och för mycket? : arméns avvägningsfrågor under det kalla kriget : vittnesseminarium armén 16 september 2004 by Bo Hugemark1
Snabbare, högre och starkare? : avvägningsfrågor om luftstridskrafterna under det kalla kriget : vittnesseminarium 23 mars 2004 by Bertil Wennerholm3
Ubåt̄sfrågan - sanningen finns i betraktarens öga by Bengt Gustafsson4
Rätt sort, kom för sent och var för få : marinens avvägningsfrågor under det kalla kriget : vit[t]nesseminarium marinen 8 juni 2004 : marinens planering 1945-1992 by Herman Fältström5
Fjärde flygvapnet i världen? : doktrinutveckling i det svenska flygvapnet i försvarsbesluten 1942-1958 : underlag, beslut och genomförande i nationellt och internationellt perspektiv by Bertil Wennerholm8
Det "kalla kriget" : några reflexioner by Bengt Gustafsson9
Försvar för folkhem och fosterland : den svenska krigsmakten under det kalla kriget - en essäistisk översikt by Thomas Roth10
Det sovjetiska hotet mot Sverige : sovjetisk planering och svenskt invasionsförsvar: Vad hade hänt? by Bengt Gustafsson12
Svenska flygbaser by Lennart Andersson13
Försvarsmaktens styvbarn : en studie kring det kalla krigets informationstjänst by Olof Santesson14
Det bästa försvarsbeslut som aldrig kom till stånd : ett kontrafaktiskt uppslag by Claës Skoglund17
Vi levde i verkligheten : marinens operationer och taktik under det kalla kriget by Herman Fältström18
Med invasionen i sikte : flygvapnets krigsplanläggning och luftoperativa doktrin 1958-1966 by Tommy Pettersson19
År av uppgång år av nedgång : försvarets ödesväg under beredskapsåren och det kalla kriget by Carl Björeman20
Flottan och det kalla kriget : ett personligt perspektiv by Magnus Haglund21
ÖB:s klubba : Flygvapnets attackeskader under kalla kriget by Lennart Andersson24
Svenska kärnvapen? : en antologi uppsatser kring frågan om svenska taktiska kärnvapen under Kalla kriget by Nils Gyldén25
Högsta ledningen : förhållandet mellan regeringen och överbefälhavaren under det kalla kriget by Gunnar Artéus26
Den dolda alliansen : Sveriges hemliga NATO-förbindelser by Mikael Holmström28
Stril 60 : teknik, vetenskap och svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget by Johan Gribbe32
Fienden i öster! : svenskt jaktflyg under kalla kriget by Lennart Andersson33
Garderad neutralitet : förberedelser för svenskt västsamarbete i krig : en kommenterad forskningsöversikt by Louise Hugemark Malmström35
Försvaret av Stockholm under kalla kriget : Planerna, organisationen och hotbilden mot Sveriges huvudstad by Thomas Roth36
Flygvapnets spaningsflyg : Sveriges ögon och öron under kalla kriget by Lennart Andersson38
Kalixlinjen - kalla krigets lås i norr : befästningarna, fasta artilleriet, de svenska planerna och det tänkta sovjetryska anfallet by Sten Ekman40
Var vi redo? : svenska armén under kalla kriget by Carl Björeman43
Den svenska krigsmakten under kalla kriget : krigsplanläggning, förband och beredskap by Thomas Roth48

Related tags

Recommendations

Series description

Related places

Related events

Series?!

How do series work?

To create a series or add a work to it, go to a "work" page. The "Common Knowledge" section now includes a "Series" field. Enter the name of the series to add the book to it.

Works can belong to more than one series. In some cases, as with Chronicles of Narnia, disagreements about order necessitate the creation of more than one series.

Tip: If the series has an order, add a number or other descriptor in parenthesis after the series title (eg., "Chronicles of Prydain (book 1)"). By default, it sorts by the number, or alphabetically if there is no number. If you want to force a particular order, use the | character to divide the number and the descriptor. So, "(0|prequel)" sorts by 0 under the label "prequel."

What isn't a series?

Series was designed to cover groups of books generally understood as such (see Wikipedia: Book series). Like many concepts in the book world, "series" is a somewhat fluid and contested notion. A good rule of thumb is that series have a conventional name and are intentional creations, on the part of the author or publisher. For now, avoid forcing the issue with mere "lists" of works possessing an arbitrary shared characteristic, such as relating to a particular place. Avoid series that cross authors, unless the authors were or became aware of the series identification (eg., avoid lumping Jane Austen with her continuators).

Also avoid publisher series, unless the publisher has a true monopoly over the "works" in question. So, the Dummies guides are a series of works. But the Loeb Classical Library is a series of editions, not of works.

Helpers

bonne1978 (33), CDaW (1)
You are using the new servers! | About | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 116,987,593 books! | Top bar: Always visible