HomeGroupsTalkZeitgeist

Series: Maaslandse monografieën

Series by cover

1–7 of 34 ( next | show all )
 
 

Works (34)

TitlesOrder
Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914 by J.F.R. Philips4
Het Land van Montfort. een agraische samenleving in een grensgebied 1647-1820. by E. Roebroeck6
Het graafschap Loon 11de-14de eeuw ontstaan, politiek, instellingen by J. Baerten9
H. B. J. van Rijn : burgemeester van Venlo, pionier der milieuhygiëne by C. van den Berg12
Dagboek van gebeurtenissen opgetekend door Christiaan Munters 1529 - 1545 by J. Grauwels13
Geschiedenis van de beide Limburgen : beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg. Dl. I: (tot 1632) by W. Jappe Alberts15
Geschiedenis van de beide Limburgen : beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg. Dl. II: (vanaf 1632 tot ± 1918) by W. Jappe Alberts17
De opkomst de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg by C.E.P.M. Raedts18
Twee heren, twee confessies : de verhouding van staat en kerk te Maastricht, 1632-1673 by P.J.H. Ubachs21
Van heerlijkheid tot landsheerlijkheid by Wybe Jappe Alberts24
Willem Hubert Nolens, 1860-1931 : uit het leven van een priester-staatsman by J. P. Gribling26
De verdeling van de landen van Overmaas 1644-1662 : territoriale desintegratie van een betwist grensgebied by J. A. K. Haas27
Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse Territoria tussen Maas en Rijn 800-1288 by W.J. Alberts28
Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800: Een analyse van de opbrengst van tienden (Maaslandse mon by J.C.G.M. Jansen30
Gezondheidszorg in Limburg : groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen, 1850-1940 by J.F.R. Philips32
Het notariaat in het tweeherig Maastricht: Een rechtshistorische schets van de inrichting en practijk van het Maastrichtse notariaat vanaf zijn opkomst ... (Maaslandse monografieen) (Dutch Edition) by A. Fl Gehlen33
De slag om de Roerdriehoek by P.J.H. Baghus34
Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse territoria tussen Maas en Rijn / Deel II 1288-1500 by Prof. Dr. W. Jappe Alberts36
Tussen twee vuren : fronttijd en evacuatie van de oostelijke Maasoever in Noord- en Midden-Limburg: september 1944-mei 1945 by A.P.M. Cammaert38
De Meinweg: Onderzoek naar rechten op gemene gronden in het voormalige Gelders-Gulikse grensgebied circa 1400-1822 (Maas by G.H.A. Venner40
Historische opstellen over Lotharingen en Maastricht in de middeleeuwen by C. A. A Linssen41
Beeldenstorm in Hasselt, 1567: Achtergronden en analyses van een rebellie tegen de prins-bisschop van Luik (Maaslandse monografieen) (Dutch Edition) by J. G. C Venner48
Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw by J.C.G.M. Jansen52
Economische betrekkingen in grensregio's in een industrieel tijdperk, 1750-1965: Verslagbundel van het op 14 en 15 september 1995 te Maastricht gehouden ... (Maaslandse monografieen) (Dutch Edition)58
Tongeren en het land van de Tungri 31 v.Chr.-284 n.Chr by Robert Nouwen59
Loons, Diets en Luiks by Arnout Mertens62
Handboek voor de geschiedenis van Limburg by P.J.H. Ubachs63
Henri Hermans (1883-1947) de grondlegger van het Limburgs muziekleven by Jos van Dijk64
Katholieken, kerk en wereld : Roermond en Helmond in de lange negentiende eeuw by Hans Verhage66
Delven en slepen : steenkolenmijnbouw in Limburg:techniek, winning en markt gedurende de achttiende en negentiende eeuw by B.P.A. Gales67
Film en het moderne leven in Limburg : het bioscoopwezen tussen commercie en katholieke cultuurpolitiek (1909-1929) by Thunnis van Oort70
Over de streep. Grensarbeid vanuit Zuid-Limburg naar Duitsland, 1958-2001. Maaslandse Monografieëm 71 by Sophie Bouwens71
Vervolgd in Limburg. Joden en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog by Herman van Rens76
'Op den akker des doods, waar allen gelijk worden … ' : Begraafcultuur in Roermond, 1870-1940 by Maurice Heemels80

Related tags

Recommendations

None.

Series description

Related places

Series?!

How do series work?

To create a series or add a work to it, go to a "work" page. The "Common Knowledge" section now includes a "Series" field. Enter the name of the series to add the book to it.

Works can belong to more than one series. In some cases, as with Chronicles of Narnia, disagreements about order necessitate the creation of more than one series.

Tip: If the series has an order, add a number or other descriptor in parenthesis after the series title (eg., "Chronicles of Prydain (book 1)"). By default, it sorts by the number, or alphabetically if there is no number. If you want to force a particular order, use the | character to divide the number and the descriptor. So, "(0|prequel)" sorts by 0 under the label "prequel."

What isn't a series?

Series was designed to cover groups of books generally understood as such (see Wikipedia: Book series). Like many concepts in the book world, "series" is a somewhat fluid and contested notion. A good rule of thumb is that series have a conventional name and are intentional creations, on the part of the author or publisher. For now, avoid forcing the issue with mere "lists" of works possessing an arbitrary shared characteristic, such as relating to a particular place. Avoid series that cross authors, unless the authors were or became aware of the series identification (eg., avoid lumping Jane Austen with her continuators).

Also avoid publisher series, unless the publisher has a true monopoly over the "works" in question. So, the Dummies guides are a series of works. But the Loeb Classical Library is a series of editions, not of works.

Helpers

LTAvL (40), Godard (1)
About | Contact | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 119,370,448 books! | Top bar: Always visible