HomeGroupsTalkZeitgeist

Series: Tietolipas

Series by cover

1–8 of 117 ( next | show all )
 
 

Works (117)

TitlesOrder
Vanha kirjasuomi by Martti Rapola1
Johdatus kielihistoriaan by Paavo Ravila3
Johdatus suomen murteisiin by Martti Rapola4
Suomalaista tapaoikeutta. Metsästäjän, kalastajan ja talonpojan oikeustapoja by E.A. Virtanen7
Kielenkäytön kysymyksiä Tietolipas 18 by Matti Sadeniemi18
Suomalais-ugrilaisen kielen- ja historiantutkimuksen alalta by Erkki Itkonen20
Sanojemme ensiesiintymiä Tietolipas 22 by Martti Rapola22
Selityksiä Aleksis Kiven teoksiin by E. A. Saarimaa32
Toinen kielivartio : Yleisradiossa pidettyjä kielipakinoita Tietolipas 33 by Ritva Ahonen-Mäkelä33
Kolmas kielivartio Yleisradiossa pidettyjä kielipakinoita Tietolipas 37 by Matti Sadeniemi37
Viron kirjallisuuden historia by Arvo Mägi39
Maailman kielet by Aulis J. Joki45
Suomenkielinen proosa Ruotsin vallan aikana by Martti Rapola49
Perinnetietoa by Toivo Vuorela52
Muuttuva kylä by Päiviö Tommila84
Pohjolan häät by Matti Sarmela85
Kertomusperinne : kirjoituksia proosaperinteen lajeista ja tutkimuksesta by Irma-Riitta Järvinen90
Talonpoika - aatelismies - kruunu : maapolitiikkaa ja maanomistusoloja Pohjoismaissa 1550-1750 by Eino Jutikkala92
Nykysuomen rakenne ja kehitys. 1 : Näkökulmia kielen rakenteisiin / toim. Auli Hakulinen, Pentti Leino by Auli Hakulinen93
Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä by Maria Liisa Nevala94
Nykysuomen rakenne ja kehitys. 2 : Näkökulmia kielen vaihteluun ja muuttumiseen by Heikki Paunonen95
Kirjoituksia kulttuuriantropologiasta by Matti Sarmela96
Het lezen van literatuur : een inleiding tot een nieuwe literatuurbenadering by Rien T. Segers97
Bylinat : venäläistä kertomarunoutta by Lauri Harvilahti98
Perisuomalaista ja kansainvälistä by Matti Kuusi99
Kalmarin unionista Tukholman verilöylyyn : pohjoismainen unioniaika 1397-1521 by Poul Enemark101
Viron veräjät: Näkökulmia folkloreen by Leea Virtanen105
Hiljaiset japanilaiset : tutkimus vähemmistöryhmästä by Ilmari Vesterinen107
Kirjoista ja viisaudesta by Anto Leikola110
Halkeamia : tutkielmia lukijasta tekstin rakenteissa by Leena Kirstinä111
Mikael Agricolan kieli by Esko Koivusalo112
Kielestä kiinni by Seija Aalto113
Kansa kuvastimessa : etnisyys ja identiteetti by Teppo Korhonen114
Betoni kukkii: Kirjoituksia nykyperinteestä by Jyrki Pöysä115
Mikä mies Porthan oli? by Matti Klinge116
Mikä on essee? by H. K. Riikonen118
Kirjailija luonnossa by Anto Leikola119
Dainojen henki. Latvian ja Liettuan kirjallisuudesta ja kulttuurista by Urpo Vento120
Intertekstuaalisuus : suuntia ja sovelluksia by Auli Viikari121
Kirjallisuus instituutiona : johdatus sosiologiseen kirjallisuudentutkimukseen by Juhani Niemi122
Estetiikan klassikoita by Jyri Vuorinen126
Hetkisen pituus ja muita kirjoituksia kielestä by Olli Nuutinen128
Tyhmän kansan teoria näkökulmia menneestä tulevaan by Seppo Knuuttila129
Kulttuurintutkimus : johdanto by Jari Kupiainen130
Johdatus saamentutkimukseen by Ulla-Maija Kulonen131
Kielitieteen perusteet by Kaisa Häkkinen133
Afrikan kulttuurien juuret by Arvi Hurskainen134
Tuhatjärvinen : esseitä ympäristökulttuurista by Yrjö Sepänmaa135
Miehen elämää : kirjoituksia miesten omaelämäkerroista by J. P. Roos136
Helmi, simpukka, joki : kirjallisuushistoria tänään by Markku Ihonen137
Esteettinen taidemääritelmä by Jyri Vuorinen138
Subjekti, minä, itse: Kirjoituksia kielestä, kirjallisuudesta, filosofiasta by Pirjo Lyytikäinen139
Manaajista maalaisaateliin : tulkintoja toisesta historian, antropologian ja maantieteen välimaastossa by Kimmo Katajala140
Kuva, teksti ja kulttuurinen näkeminen by Heli Uusikylä141
Näin nuoret. Näkökulmia nuoruuden kulttuureihin by Leena Suurpää143
Kuukävelyllä : esseitä taiteen tulevaisuudesta by Yrjö Sepänmaa144
Katsomuksen ihanuus : kirjoituksia vuosisadanvaihteen taiteista by Pirjo Lyytikäinen145
Sivupolkuja : tutkimusretkiä kirjallisuuden rajaseuduille by Tero Norkola146
Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa by Kaisa Häkkinen147
Taideteos merkkinä : johdatus semioottiseen taidekäsitykseen by Jyri Vuorinen149
Lukijan ABC-kirja : johdatus kirjallisuuden nykyteorioihin ja kirjallisuudentutkimuksen suuntauksiin by Lasse Koskela150
Älymystön jäljillä : kirjoituksia suomalaisesta sivistyneistöstä ja älymystöstä by Pertti Karkama151
Dekadenssi vuosisadan vaihteen taiteessa ja kirjallisuudessa by Pirjo Lyytikäinen153
Kulttuurin muuttuvat kasvot : johdatusta etnologiatieteisiin by Bo Lönnqvist155
Tunteiden sosiologiaa. I : Elämyksiä ja läheisyyttä by Sari Näre156
Tunteiden sosiologiaa. II : Historiaa ja säätelyä by Sari Näre157
Amor, genus & familia : kirjoituksia kansanperinteestä by Jyrki Pöysä158
Vieraskielinen kirjallisuus Suomessa Ruotsin vallan aikana by Tuija Laine159
Sanan voima : keskusteluja performatiivisuudesta by Lea Laitinen160
Kulttuuri ja demokratia : kirjoituksia kulttuurin nykytilasta by Pertti Karkama161
Tekniikkaa, taidetta ja taikauskoa : kirjoituksia aineellisesta kansankulttuurista by Teppo Korhonen162
Uskontotieteen portailla : historiaa ja tutkimussuuntia by Päivikki Suojanen163
Beaivvi manat : saamelaisten juuret ja nykyaika by Irja Seurujvi-Kari164
Ajat muuttuvat. Esseitä ajasta, riskeistä ja tieteellisestä maailmankuvasta by Matti Kamppinen165
Runoilija ja rumpali: Luonnon, ihmisen ja isänmaan suhteista suomalaisen kirjallisuuden romanttisessa perinteessä by Pertti Lassila166
Renessanssin tiede by Timo Joutsivuo167
Kirjallinen elämä : kirjallisuuden yhteiskuntasuhteiden kartoitusta by Juhani Niemi168
Latina, kreikka ja klassinen humanismi Suomessa keskiajalta vuoteen 1828 by Iiro Kajanto169
Aitoja ja alueita : kirjoituksia estetiikasta by Jyri Vuorinen171
Venäläinen formalismi : antologia by Pekka Pesonen172
Institutionaalinen vuorovaikutus: keskusteluanalyyttisia tutkimuksia by Johanna Ruusuvuori173
Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä by Outi Alanko174
Kulttuurihistoria : johdatus tutkimukseen by Kari Immonen175
Jokapäiväinen historia by Jorma Kalela177
Pandoran lipas : virvatulia esineiden maailmasta by Ilmari Vesterinen179
Ennen, muinoin : miten menneisyyttämme tutkitaan by Riho Grünthal180
Suomalaiset maailmantaloudessa keskiajalta EU-Suomeen by Erkki Pihkala181
Virkapukuinen kieli by Vesa Heikkinen182
Suomalainen estetiikka 1900-luvulla by Oiva Kuisma184
Keskiajan kirkko : uskonelämän muotoja läntisessä kristikunnassa by Tuomas Heikkilä185
Kuvien kehässä : tutkielmia kirjallisuudesta, poetiikasta ja retoriikasta by Vesa Haapala191
Poetria nova : johdatus keskiajan runousoppiin by Päivi Mehtonen192
KELTAISENMEREN TAKANA : ELÄMÄÄ JA ILMIÖITÄ ITÄ-AASIASSA by Ilmari Vesterinen193
Kulttikirja : tutkimuksia nykyajan kultti-ilmiöistä by Urpo Kovala195
Opas kaunokirjallisuuden lukemiseen by Lasse Koskela197
Druidit : tietäjiä, pappeja ja samaaneja by Tom Sjöblom200
Roomalaista arkea ja juhlaa by Marja-Leena Hänninen201
Suulla ja kielellä : tulkintoja ruuasta by Maarit Knuuttila202
Paholainen, noituus ja magia - kristinuskon kääntöpuoli : pahuuden kuvasto vanhassa maailmassa by Sari Katajala-Peltomaa203
Pohjois-Amerikan intiaaniuskonnot : kirjoituksia perinteistä, muutoksesta ja jatkuvuudesta by Riku Hämäläinen204
Uskonnon paikka by Outi Fingerroos205
Referointi ja moniäänisyys by Markku Haakana206
Lajit yli rajojen : suomalaisen kirjallisuuden lajeja by Pirjo Lyytikäinen207
Etiikkaa ihmistieteille by Jaana Hallamaa211
Genre - tekstilaji by Anne Mäntynen213
Muistitietotutkimus : metodologisia kysymyksiä by Outi Fingerroos214
Kielen vuosituhannet : suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen by Tapani Lehtinen215
Keskiajan oikeushistoria by Heikki Pihlajamäki218
Nimistöntutkimuksen perusteet by Terhi Ainiala221
Äänekäs kevät. Ekokriittinen kirjallisuudentutkimus by Toni Lahtinen222
Talonpoika toimessaan : Suomen maatalouden historia by Jari Niemelä225
Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen by Samuli Hägg226
Kielen piirteet ja tekstilajit: vaikuttavia valintoja tekstistä toiseen by Vesa Heikkinen229
Kirjallisuus ja filosofia. Rinnakkaisuuksia, risteyksiä, ristiriitoja by Antti Salminen237
Kirjallisuuden opetuksen käsikirja by Kaisa Ahvenjärvi239
Dialogi kaunokirjallisuudessa by Aino Koivisto242
Alkuperäiskansat tämän päivän maailmassa by Pirjo Kristiina Virtanen244

Related tags

Recommendations

Series description

Series?!

How do series work?

To create a series or add a work to it, go to a "work" page. The "Common Knowledge" section now includes a "Series" field. Enter the name of the series to add the book to it.

Works can belong to more than one series. In some cases, as with Chronicles of Narnia, disagreements about order necessitate the creation of more than one series.

Tip: If the series has an order, add a number or other descriptor in parenthesis after the series title (eg., "Chronicles of Prydain (book 1)"). By default, it sorts by the number, or alphabetically if there is no number. If you want to force a particular order, use the | character to divide the number and the descriptor. So, "(0|prequel)" sorts by 0 under the label "prequel."

What isn't a series?

Series was designed to cover groups of books generally understood as such (see Wikipedia: Book series). Like many concepts in the book world, "series" is a somewhat fluid and contested notion. A good rule of thumb is that series have a conventional name and are intentional creations, on the part of the author or publisher. For now, avoid forcing the issue with mere "lists" of works possessing an arbitrary shared characteristic, such as relating to a particular place. Avoid series that cross authors, unless the authors were or became aware of the series identification (eg., avoid lumping Jane Austen with her continuators).

Also avoid publisher series, unless the publisher has a true monopoly over the "works" in question. So, the Dummies guides are a series of works. But the Loeb Classical Library is a series of editions, not of works.

Helpers

jaarnitaival (136), TerenceHearsay (6), anttih (3), Mahlatikka (2), shleep (2), MaidMeri (2), juha (1)
About | Contact | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 119,620,527 books! | Top bar: Always visible