HomeGroupsTalkZeitgeist

Series: Werken uitgegeven door de Linschoten Vereeniging

Series by cover

1–7 of 43 ( next | show all )
 
 

Works (43)

TitlesOrder
De stichting van New York in juli 1625 : reconstructies en nieuwe gegevens ontleend aan de Van Rappard documenten by F.C. Wieder26
Het journaal van Bontekoe by Willem Ysbrantsz Bontekoe54
De Westafrikaanse reis van Piet Heyn : 1624-1625 by K. Ratelband61
De derde reis van de V.O.C. naar Oost-Indië onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden, uitgez. in 1606, Dl 2 by A. de Booy71
De expeditie van Anthonio Hurdt, Raad van Indië, als admiraal en superintendent naar de binnenlanden van Java, sept.-de by Johan Jurgen Briel72
De Reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië 1607-1612. Deel I. by M.E.van Opstal73
De Reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië 1607-1612. Deel II. by M.E. van Opstall74
Historysch verhael van den steden Thunes, Algiers ende andere steden in Barbarien gelegen by Cornelis Pijnacker75
De reis van Z.M. 'De Vlieg', commandant Willem Kreekel, naar Brazilië, 1807-1808, Dl 1 by Willem Kreekel76
De reis van Z.M. 'De Vlieg', commandant Willem Kreekel, naar Brazilië, 1807-1808, Dl 2 by Willem Kreekel77
De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz. de Vlamingh in de jaren 1696-1697, Dl 1 by Willem Hesselsz de Vlamingh78
De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz. De Vlamingh in de jaren 1696-1697. Deel I by G.G. Schilder79
De Stad Schiedam : de Schiedamse Scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indië omstreeks 1840 by Franklin Jan Aart Broeze80
De geschriften van Francisco Pelsaert over Mughal Indië, 1627 : Kroniek en Remonstrantie by Francisco Pelsaert81
De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck, (1599-1604), Dl 1 by H.A. van Foreest82
De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck, (1599-1604), Dl 2 by H.A. van Foreest83
De eerste tocht van de Willem Barents naar de Noordelijke IJszee 1878 : de dagboeken van Antonius de Bruijne en Bastiaan, Dl 1 by W.F.J. Mörzer Bruyns84
De eerste tocht van de Willem Barents naar de Noordelijke ijszee 1878 : de dagboeken van Antonius de Bruijne en Bastiaan, Dl 2 by W.F.J. Mörzer Bruyns85
De eerste landvoogd Pieter Both (1568-1615) : gouverneur-generaal van Nederlands Indië (1609-1614). Dl. 2 by P. J. A. N. Rietbergen86
Zijne Majesteits radarstoomschip Soembing overgedragen aan Japan : de drie diplomatieke reizen van kapitein G. Fabius te by J. Stellingwerff88
Het korvet 'Lynx' in Zuid-Amerika, de Filippijnen en Oost-Indië, 1823-1825 : de Koninklijke Marine als instrument van h by J.E. Oosterling89
't Verwaerloosde Formosa, of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het Eyl by Frederik Coyett90
De werken van Jacob Haafner. Dl. 1 by Jacob Haafner91
De schipbreuk van de Batavia, (1629). by V.D. Roeper92
De avonturen van een VOC-soldaat : het dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705 by Carolus Van der Haeghe 93
De werken van Jacob Haafner. Dl. 2 by Jacob Haafner94
Op reis met de VOC : de openhartige dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel by Maria Wilhelmina Lammens 95
De werken van Jacob Haafner. Dl. 3 by Jacob Haafner96
Per koets naar Constantinopel : de gezantschapsreis van Baron van Dedem van de Gelder naar Istanbul in 1785 by Joost Frederik Tor97
In de Indische wateren : Anske Hielke Kuipers, gezaghebber bij de Gouvernementsmarine, 1833-1902 by Anske Hielke Kuipers98
Naar de koning van Dahomey : het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet naar het West-Afrikaanse koninkrijk D by Jacobus Elet 99
Dodo's en galjoenen : de reis van het schip 'Gelderland' naar Oost-Indië, 1601-1603 by Perry Moree100
Peper, Plancius en porselein : de reis van het schip 'Swarte Leeuw' naar Atjeh en Bantam, 1601-1603 by Jan Parmentier101
Met prins Hendrik naar de Oost : de reis van W.J.C. Huyssen van Kattendijke naar Nederlands-Indië, 1836-1838 by W.J.C. Huyssen van Kattendijke102
Lodewijck Huygens' Spaans journaal : reis naar het hof van de koning van Spanje, 1660-1661 by Lodewijck Huygens103
Christenslaven : de slavernij-ervaringen van Cornelis Stout in Algiers (1678-1680) en Maria ter Meetelen in Marokko (173 by Cornelis Stout104
Expeditie naar de Goudkust : het journaal van Jan Dircksz Lam over de Nederlandse aanval op Elmina, 1624-1626 by Jan Dircksz Lam105
Gouverneur Van Imhoff op dienstreis in 1739 naar Cochin, Travancore en Tuticorin, en terug over Jaffna en Mannar naar Colombo (zondag 25 januari tot zaterdag 18 april) by Lodewijk Wagenaar106
Herinnering aan een reis naar Oost-Indië : reisverslag en aquarellen van Maurits Ver Huell, 1815-1819 by Maurits Ver Huell107
Suiker, verfhout & tabak : het Braziliaanse Handboek van Johannes de Laet by B.N. Teensma108
Oorlog in Atjeh : het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh, 1873-1874 by Herman Stapelkamp109
Driftig van spraak, levendig van gang : herinneringen van marineofficier Dirk Hendrik Kolff (1761-1835) by Dirk Hendrik Kolff110
Voor zilver en Zeeuws belang by Ruud Paesie111

Related tags

Recommendations

Series description

Series?!

How do series work?

To create a series or add a work to it, go to a "work" page. The "Common Knowledge" section now includes a "Series" field. Enter the name of the series to add the book to it.

Works can belong to more than one series. In some cases, as with Chronicles of Narnia, disagreements about order necessitate the creation of more than one series.

Tip: If the series has an order, add a number or other descriptor in parenthesis after the series title (eg., "Chronicles of Prydain (book 1)"). By default, it sorts by the number, or alphabetically if there is no number. If you want to force a particular order, use the | character to divide the number and the descriptor. So, "(0|prequel)" sorts by 0 under the label "prequel."

What isn't a series?

Series was designed to cover groups of books generally understood as such (see Wikipedia: Book series). Like many concepts in the book world, "series" is a somewhat fluid and contested notion. A good rule of thumb is that series have a conventional name and are intentional creations, on the part of the author or publisher. For now, avoid forcing the issue with mere "lists" of works possessing an arbitrary shared characteristic, such as relating to a particular place. Avoid series that cross authors, unless the authors were or became aware of the series identification (eg., avoid lumping Jane Austen with her continuators).

Also avoid publisher series, unless the publisher has a true monopoly over the "works" in question. So, the Dummies guides are a series of works. But the Loeb Classical Library is a series of editions, not of works.

Helpers

j2p (45), guurtjesboekenkast (8), kulbibber (4), sneuper (1)
You are using the new servers! | About | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 117,027,585 books! | Top bar: Always visible