HomeGroupsTalkZeitgeist

Series: Woord en Wereld

Series by cover

1–7 of 79 ( next | show all )
 
 

Works (79)

TitlesOrder
De Doleantie als Kerkreformatie by C.G. Bos1
Wandelen met God by J.J. Arnold2
Jeruzalem vandaag - kerk en duizend-jarig rijk by Tj. Boersma3
Was Abraham gereformeerd? by H.J.J. Feenstra4
Nietzche in Nederland by J. Kamphuis5
Kerkelijk verdeeld en christelijk samen? by W. G. de Vries6
Kruistocht tegen apartheid? by J.W. Meijer7
De kerkorde, regel voor vrede in de kerk by Hendrik Bouma8
Met Calvijn in de impasse? by J. Kamphuis10
Wees wijs met de wijsheid! by H.J.J. Feenstra11
De Vrijmaking in het vuur by W.G. de Vries12
K. Schilder - een gereformeerd anti-fascist by J. Kamphuis13
Volwassenheid in leer en leven by P. Niemeijer14
K. Schilder: Christus en cultuur by P. van Gurp15
Die twee... één vlees : over het christelijk huwelijk by Pieter Niemeijer16
Geholpen en getroost by E.L. van 't Foort17
Tempeldienst by P. Niemeijer18
1892, wat wie en wat nu? by H.J.J. Feenstra19
Welke kerk ging stuk? - Nogmaals: de vrijmaking in het vuur by W. G. de Vries20
Kerk en zending in de twintigste eeuw - J.C. Hoekendijk by P. van Gurp21
Over het GPV en het GSEV by J. van der Jagt22
Confessie of champagne by B.P. Hagens23
Uit de diepten - verslagen van de Vrijmakingsvergadering en daarmee verbonden samenkomsten in augustus 1944 by D. Deddens24
Portret van de Reformatie by Huib Noordzij25
Schriftonderzoek en levenstaak by P. Niemeijer26
De Kerk - kort commentaar op de artikelen 27-29 van de NGB by W. G. de Vries27
Fijn, naar de kerk! by J.R. Visser28
Kerk en confessie by W. G. de Vries29
De zondag by H.J. Room30
Wie een oor heeft ... studies over brieven aan de zeven gemeenten by Tonnis Dekker31
De charismatische beweging en wij by J.W. Maris32
Van God gezonden - over de ambten in Christus' kerk by A.N. Hendriks33
Gereformeerd of protestants - de strijd tussen remonstranten en contra-remonstranten by Huib Noordzij34
Alles in Christus - de wissel om bij Watchman Nee? by J. Wesseling35
Cursus bij kaarslicht - lezingen van K. Schilder in de laatste oorlogswinter deel 1 by D. Deddens36
Gods huis - open huis by H. Drost37
Cursus bij kaarslicht - lezingen van K. Schilder in de laatste oorlogswinter deel 2 by D. Deddens38
Tot versterking van ons geloof - ter voorbereiding op de viering van het HA by L.E. Leeftink39
Lied tegen het licht - handreiking bij het toetsen van gezangen by J.P.C. Vreugdenhil40
In Gods Arena - bijbelstudies rond Gods geloofsgetuigen Hebr 11 by D. Grutter41
Mozes en Aäron - over de kerk in de Gouden Eeuw by Huib Noordzij42
Naar een Reformatorisch Politiek Verbond? by J.W. van der Jagt43
Op weg naar het licht - Melanchton, wegwijzer voor het leven met God by Frank van der Pol44
Een kostbaar bezit - over de waarde en het belang van meer dan 50 jaar geref. onderwijs by H. van Leeuwen45
In de voetsporen van Huldrych Zwingli en Johannes Calvijn by J. Kamphuis46
Nicodemieten vroeger en nu by G. van Rongen47
Heilig is Zijn naam - onze godsbeelden en de God van de bijbel by H. G. L. Peels48
In de voetsporen van de hugenoten by J. Kamphuis49
Spreuken - boek van de bijbel, spiegel van de werkelijkheid by H.M. Ohmann50
Gods gevangene - Karel V en de kerkhervorming by H. Veldman51
Bevrijd en teruggekeerd - Doleantie en Vrijmaking, ootmoed en ernst by P. Niemeijer52
Bewaard en voortgegaan - 1926 en de jaren zestig by P. Niemeijer53
Islam in het kort - enkele actuele thema's uit de wereld van de islam by L.W. de Graaff54
In de voetsporen van de gereformeerde kerken in de diaspora by J. Kamphuis55
Er zit meer achter dan je denkt - enkele achtergronden van hedendaags politiek denken by G.J. Schutte56
Gegrepen en gedreven : gereformeerd van gisteren naar morgen by G. J. van Middelkoop58
Liturgie, vorm op zondag, voorbeeld in de week by H. Walinga59
Verkondig het Woord! - Bijdragen over de prediking, de predikant en de hoorder by A.N. Hendriks60
Heinrich Bullinger 1504 - 1575 Gereformeerd pastor voor Europa by Harm Veldman61
Het postmodernisme in bijbels licht by Frederika Oosterhoff62
Tot geloof komen - Christelijke bijbelstudies by P. Niemeijer63
Dat ik toch vroom mag blijven ... terugblik en bezinning op geloofskeuzen by Jan Veenstra64
Groeien in kennis - thema's uit de geloofsleer by A.N. Hendriks65
Preken vandaag by M. Heemskerk66
Leven met God - gezonde spiritualiteit in de 21e eeuw by R.Th. Pos67
Start met de Schrift - Meditaties voor en over het kerkelijk leven by P. Niemeijer68
The Covenant of Love by Clarence Stam69
Liever vijf woorden met mijn verstand by W. Wierenga70
Het kerstverhaal van Matteüs : het kind Jezus en de vervulling van de oudtestamentische profetie by A. van der Sloot71
Aan de belofte genoeg?! - Gereformeerd tegenover evangelisch/charismatisch by H.J.C.C.J. Wilschut72
Ambassadeurs in Jeruzalem - Bijbelstudie over Handelingen 1-8 by W. Wierenga73
Luisterend naar de Geest - populair-theologische bijdragen by A.N. Hendriks74
Altijd veilig - Gods vasthouden en ons volhouden by H. Drost75
Samen in de wereld - Wat biedt de kerk? by P. Niemeijer76
Bij Dordt in de leer - kanttekeningen bij de Dordtse Leerregels by H.J.C.C.J. Wilschut77
Leren van liederen - over psalmen by W. Wierenga78
Geef me maar een kus - kleine handreiking voor een eenvoudig bijbelgebruik in het pastoraat by G. Zomer Jzn79
De weg naar de bron : geboden in islam en christendom by L.W. de Graaff90
Verbondenheid is kostbaar. by Piet Houtman99

Related tags

Recommendations

None.

Series description

Related people/characters

Series?!

How do series work?

To create a series or add a work to it, go to a "work" page. The "Common Knowledge" section now includes a "Series" field. Enter the name of the series to add the book to it.

Works can belong to more than one series. In some cases, as with Chronicles of Narnia, disagreements about order necessitate the creation of more than one series.

Tip: If the series has an order, add a number or other descriptor in parenthesis after the series title (eg., "Chronicles of Prydain (book 1)"). By default, it sorts by the number, or alphabetically if there is no number. If you want to force a particular order, use the | character to divide the number and the descriptor. So, "(0|prequel)" sorts by 0 under the label "prequel."

What isn't a series?

Series was designed to cover groups of books generally understood as such (see Wikipedia: Book series). Like many concepts in the book world, "series" is a somewhat fluid and contested notion. A good rule of thumb is that series have a conventional name and are intentional creations, on the part of the author or publisher. For now, avoid forcing the issue with mere "lists" of works possessing an arbitrary shared characteristic, such as relating to a particular place. Avoid series that cross authors, unless the authors were or became aware of the series identification (eg., avoid lumping Jane Austen with her continuators).

Also avoid publisher series, unless the publisher has a true monopoly over the "works" in question. So, the Dummies guides are a series of works. But the Loeb Classical Library is a series of editions, not of works.

Helpers

LTAvL (82)
About | Contact | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 119,724,279 books! | Top bar: Always visible