HomeGroupsTalkZeitgeist
  • LibraryThing
  • Book discussions
  • Your LibraryThing
  • Join to start using.

Gelezen boeken of eigendom

Nederlandstalige lezers

Join LibraryThing to post.

This topic is currently marked as "dormant"—the last message is more than 90 days old. You can revive it by posting a reply.

1yvoseule
Nov 6, 2007, 3:25pm Top

Voor het geval sommige mensen mijn vragen als drammerig zien, het volgende. Ik heb een database bijgehouden van privéboeken en van gelezen boeken. Uiteraard is die van gelezen boeken vele malen groter dan de boeken die ik bezit. Dat heeft te maken met boeken uit bibliotheken, boeken die ik leen van familie, vrienden, kinderen, etc. Dus de aanbevelingen bijvoorbeeld, werken bij mij ook niet goed, omdat ik veel van de aanbevelingen al heb gelezen. Ik wil daar Tim Spalding ook nog een mail over schrijven, maar wellicht ondervinden jullie dat probleem ook. Ik ben geen verzamelaar, al ben ik gek op mooie (oude) boeken.

2WouterGil
Nov 6, 2007, 6:10pm Top

Zelf heb ik geen behoefte aan een dergelijk systeem. Zou een onbegonnen werk zijn en daarnaast vind ik het minder interessant.

3wester
Nov 7, 2007, 4:52am Top

Wat voor systeem bedoel je?
Je kan altijd taggen, bijvoorbeeld met inbezit en ooitgelezen, als je twee gedeeltes van je bibliotheek uit elkaar wil houden. Je kan zelfs twee accounts aanmaken.

4MOMOBruning
Nov 7, 2007, 7:58pm Top

Beste Yvoseule,
Een bibliotheek is een verzameling boeken, en geen verzameling van leeservaringen. Er moet sprake zijn van een nauwkeurig omschreven ruimte, waarin die verzameling bijeengebracht is. Of alle boeken gelezen zijn, is niet van belang. De bibliotheek is een fysieke entiteit. Een privé-bibliotheek verenigt de boeken die je in bezit hebt; dat zijn de boeken die je al gelezen hebt, en de boeken die je van plan bent te gaan lezen, gecombineerd met de boeken die je verworven hebt, terwijl je diep in je hart weet dat je aan het lezen van die boeken misschien nooit toe zal komen!
Een collega van mij omschreef het als volgt: Soms pluk je boeken uit de ramsj, om ze asiel te verlenen, om te voorkomen dat ze in liefdeloze handen vallen. En ook boeken die je nog niet gelezen hebt, kun je koesteren.
Wij hopen allemaal dat ons de tijd gegeven is om uiteindelijk al onze boeken te lezen. Tegelijkertijd willen we ook altijd een stapel boeken in huis hebben, die we nog niet gelezen hebben.
De echte verzamelaar sterft dus met een stapel nog niet gelezen boeken in zijn bibliotheek. En zo heel erg is dat niet. Veel erger is het om niets nieuws om te lezen in huis te hebben!
Als je zegt dat je geen verzamelaar bent, vraag ik me af wat je op deze site te zoeken hebt. Idealiter ben je dan omringd door mensen die jou wezensvreemd zijn! Ik zeg: idealiter. Want ook mij is inmiddels duidelijk geworden dat deze website wellicht meer nog gevuld is met verlanglijstjes, spijtlijstjes en anderszins, dan met bibliotheken.
Mijn advies: inventariseer je bibliotheek, stuur je verlanglijstjes naar Sinterklaas en naar familie. Vraag boeken voor je verjaardag, ga een keer niet op vakantie, en koop in plaats daarvan een paar mooie boeken. Maar val mij niet lastig met schijnbibliotheken, frustraties, wenslijstjes en andere muizenissen.
Het is niet de grootte van je bibliotheek, die van belang is. Voor mijn part heb je maar tien boeken, maar als je vindt dat dat de beste tien boeken zijn, die ooit het daglicht hebben gezien, mag je daar apetrots op zijn.
Ondertussen behoren de boeken die je alleen gelezen hebt, niet tot jouw bibliotheek: je hebt ze geleend uit de bibliotheek van iemand anders.
En reagerend op de opmerking van wester: als je twee accounts aanmaakt, creëer je een bibliotheek en een schijnbibliotheek op de site. Dat zijn dus niet twee gegedeeltes van één bibliotheek, maar twee volstrekt niet gelijkwaardige entiteiten.
Tenslotte: van een boek dat je enkel gelezen hebt, vervaagt veel. Van het boek uit je bibliotheek is alles belangrijk. Van het feit of het een gebonden versie is, of een pocket (verschillende levensfases!) tot en met de koffievlek!

5WouterGil
Edited: Nov 8, 2007, 4:13am Top

Oe! Recht uit het hart. Ben het voor een groot deel met je eens. Ik ben ook niet tevreden met het feit dat ik boeken heb toegevoegd met het label 'wenslijst'. Het alternatief echter zou zijn dat deze boeken wellicht nooit hun weg zullen vinden naar mijn grijpgrage handen en vervolgens naar mijn boekenkast.

Laat onverlet dat ik de wens van Yvoseule kan begrijpen. Alleen past een dergelijke 'gelezen boeken database' niet op een site als deze die nadrukkelijk gaat over boeken in je eigen bibliotheek.

6wester
Nov 8, 2007, 5:49am Top

LibraryThing zelf heeft nergens van die strikte voorwaarden staan over of je de boeken fysiek in je bezit moet hebben. Als jullie graag LibraryThing op die manier willen gebruiken, prima, maar als andere mensen het anders willen, vrijheid blijheid.

Librarything is niet alleen of zelfs niet specifiek voor verzamelaars, het is voor iedereen die zijn boeken wil catalogiseren. "Idealiter" is dat dus iedereen die van boeken houdt. Dat kunnen verzamelaars zijn, of mensen die meestal hun boeken uit de bibliotheek halen, of mensen die ieder gelezen meteen aan hun vrienden doorgeven, of mensen die hopen dat de chaos in hun huis wat overzichtelijker wordt als ze tenminste de boeken op een lijstje zetten ... Die hebben dus allemaal wat op deze site te zoeken en te vinden.

Ik vind trouwens MOMOBruning's opmerkingen over fysieke bibliotheken begrijpelijk en mooi, ik denk alleen dat ze niet over LibraryThing gaan.

7sophies_choice
Nov 8, 2007, 6:00am Top

Er komt een collections-feature aan die dit gaat oplossen :). Je kunt dan je wenslijst scheiden van je werkelijke bibliotheek (de boeken die je dus echt in bezit hebt) en van lijst van boeken die je wilt lezen of lenen van de bibliotheek.

Ook problemen met ontologieën zouden dan opgelost kunnen worden.

8wester
Nov 8, 2007, 6:06am Top

Ha, dat is goed nieuws. Dan kan ik ook m'n BookMoochboeken op de juiste manier gaan toevoegen.

9deklerk
Edited: Nov 8, 2007, 6:39am Top

Hoewel ik een zekere afstand houd ten opzichte van mensen die het normatieve in hun spreken en schrijven een prominente plaats gunnen, onderschrijf ik wel de strekking van hetgeen MOMOBruning te berde brengt.
Toegegeven, het zal met leeftijd te maken hebben maar aan de hand van je bibliotheek kun je je levensverhaal vertellen. Bij het invoeren van mijn boeken gaat "die film lopen", je memoreert waar en wanneer je het boek hebt gelezen, maatschappelijke ontwikkelingen kun je weer voor je geestesoog laten passeren, de actualiteit van "toen" tegenover de "waan" van vandaag, enz.enz.

Ik ben blij dat ik tot nu toe geen beperkingen, van welke aard ook, heb gehad bij het kopen van boeken. Het stelt me in staat het verleden niet te vergeten en verbanden te leggen met het heden die anders misschien aan mij voorbij gegaan zouden zijn
Dat geldt voor zowel fictie als non-fictie.

Die rijkdom zou ik waarschijnlijk missen wanneer ik veel vanuit de bibliotheek gelezen zou hebben maar dat kan voor anderen weer anders zijn.

ps: mijn wenslijstje: ik heb altijd een "Moleskine" in mijn jaszak.

10MOMOBruning
Nov 8, 2007, 5:13pm Top

Vooral reagerend op wat wester hierboven schrijft, het volgende: het mag zo zijn, dat Librarything geen voorwaarden stelt aan de manier waarop je deze site gebruikt, maar men heeft de site wel de naam Librarything gegeven. Verder zijn alle toeters en bellen op deze site erop gericht om een fysiek bestaande bibliotheek adekwaat te kunnen beschrijven. Denk aan de mogelijkheid om covers te 'uploaden'.
Ik zie met genoegen, dat er leden zijn die eerste drukken vermelden, en dat een boek gesigneerd is. Allemaal zaken waar je geen boodschap aan hebt, als een boek ooit geleend is geweest.

Verder zit er wel degelijk een morele kant aan het verhaal. Je bevindt je op een site als deze op semi-openbaar terrein. Iedereen die de moeite neemt om een account aan te maken en een paar boeken op te voeren, kan meekijken. Door de naamgeving, en door de inrichting van de site krijg je de indruk dat het om reëel bestaande verzamelingen gaat.
Dat zijn waarachtig wel dingen waarmee je rekening moet houden, bij de beslissing om een boek al dan niet te vermelden.

Verder lijkt mij het door elkaar heen laten lopen van verlanglijsten, gelezen boeken en boekenbezit, eerder verwarrend dan verhelderend. Je ziet op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer.

Zelf heb ik geen concrete verlanglijst. In een goed gesorteerde boekhandel zie ik zoveel dingen van mijn gading, dat ik het verlangen naar volledigheid heb leren verdringen. Ik laat alles maar op me afkomen, en mijn stemming van het moment bepaalt wat ik koop, en wat misschien later nog eens. Verlanglijstjes kunnen al gauw een ontmoedigende uitwerking hebben. En vanuit een wat meer filosofisch standpunt: een lijstje kan van de verzamelaar een jager maken. Jagers zijn gefocust op één ding, de verzamelaar heeft ook oog voor de de omgeving, en komt daardoor nog weleens met een verrassende vondst thuis.

11yvoseule
Nov 9, 2007, 12:48pm Top

Hallo MOMOBruning
Ben het gedeeltelijk wel met je eens. Enkele jaren geleden heb ik een prachtige Globe Wernicke boekenkast aangeschaft. Waarom? Uiteraard voor de boeken die ik bezit en eigenlijk wil ik elk boek wat ik mooi vind (uiterlijk, inhoud) bezitten. Ik ben echter geen verzamelaar van oude antiquarische boeken. En inderdaad, in mijn fysieke bibliotheek is een (grote) plank bestemd voor boeken die ik al bezit, maar nog niet heb gelezen. OOk staan er boeken in die ik verworven heb, maar niet gelezen en boeken die ik niet heb uitgelezen. Soms met de bedoeling om dat ooit nog wel te doen, soms niet. Toch worden op LibraryThing leerervaringen uitgewisseld, zie boekbesprekingen en onderwerpen als wat lees jij? En gelukkig, iedereen die mij kent, geeft mij boeken tot en met de Kerstman toe.
Ik vond jouw betoog leuk om te lezen, groet Yvonne

125stu7hzf2
Jan 31, 2008, 6:20am Top

Voor mij als antiquaar en boekhandelaar is het de kwestie om een keuze te maken en een rubriek te kiezen.
Dat kun je beperken tot het neusje van de zalm.
Bij mij is dat wo2 en biografieën.
Romans interesseren mij niet.
Wel is het zo dat je op een gegeven moment"vol"zit.
En dan moet je wel afscheid nemen van bepaalde boeken.
Eerlijk gezegd is het wel zo dat ik blijf jagen.
Anderzijds is de verkoop natuurlijk ook belangrijk.
Rudolf.
--------------------------------

13xtien
Feb 11, 2008, 6:15am Top

Alleen past een dergelijke 'gelezen boeken database' niet op een site als deze die nadrukkelijk gaat over boeken in je eigen bibliotheek.

Daar ben ik het eigenlijk wel niet mee eens. Ik gebruik LT alleen voor gelezen boeken, of ik ze nu heb of niet.

14bezzabouza First Message
Feb 14, 2008, 5:54am Top

Helemaal mee akkoord. Alleen boeken die je zelf ook in je bezit hebt zou je eigenlijk mogen toevoegen aan je privé-bibliotheek.

15bezzabouza
Feb 14, 2008, 5:56am Top

Wil dus wel zeggen dat ik akkoord ga met de opinie van MOMOBruning.

16Papiervisje
Feb 14, 2008, 7:40am Top

Ik ben het niet eens met de eis dat alle boeken ook werkelijk in bezit zouden moeten zijn. Voor mij is LT niet een simpele opsomming van fysieke boeken in een kast of opslag, maar vooral een community, waar mensen laten zien welke boeken zij interessant genoeg vonden om in te investeren. Dat is veelal geld om een boek aan te schaffen, maar -in mijn optiek- ook geld om naar een bibliotheek te gaan en een boek te lenen. Wat is het verschil met een boek kopen en later weer verkopen om maar voldoende plankruimte te hebben voor nieuw spul. Mogen die ook niet worden vermeld ?
Ik vind LT vooral interessant om te zien wie een gelijke smaak heeft als ik en welke boeken deze personen nog meer hebben gelezen. Het heeft mij vooralsnog leuke nieuwe boeken opgeleverd.

17xtien
Feb 23, 2008, 5:55pm Top

Het feit dat LT wel veel tools heeft om gelijkgestemden te kunnen vinden, suggesties te krijgen, e.d. geeft mi aan dat LT gericht is op de boeken die je mooi vindt of waar je anderszins in bent geinteresseerd, meer dan in de boeken die je hebt. Anders zou LT wel ruimte bieden om aan te geven in welke kast op welke plank een boek bij jou thuis staat.

Het aardige van LT is dat iedereen er z'n eigen ding mee doet, en laten we dat zou houden.

18Jolijt
Feb 25, 2008, 3:50pm Top

Helemaal eens xtien, ik voer bijvoorbeeld uitsluitend die boeken in die ik sinds mrt 2007 van kaft tot kaft heb gelezen. Ik heb er veel meer; gelezen en ongelezen, maar dit is voor mij de manier om even snel terug te kijken op het afgelopen jaar. Deze boeken staan in mijn huis ook daadwerkelijk gescheiden van de anderen..

19meulstee
Feb 26, 2008, 4:58pm Top

idem Jolijt, ik voer de boeken in die ik dit jaar gelezen heb. Alle boeken hier in huis op LT, dat zijn er momenteel 1850, kan alleen met een betaald lidmaatschap. Misschien komt het er ooit nog van... Deze boeken staan in huis niet fysiek apart van de rest, maar gewoon bij de verzameling, bv jeugdboeken, romans, poezie, en dan op alfabet.

20wester
Feb 27, 2008, 6:31am Top

Ha, er zijn in deze groep toch gelijkgestemden!

Laten we inderdaad er niet van uitgaan dat er maar één juiste manier is om LT te gebruiken, en dat alle andere manieren fout of zelfs moreel verwerpelijk zouden zijn. LT is gereedschap om je boeken te ordenen en om contact te maken met andere boekliefhebbers, en laten we niet moeilijk doen over hoe iedereen dat voor zichzelf invult.

21Jolijt
Feb 28, 2008, 10:10am Top

Een site als LT gaat toch echt dat leven leiden dat gebruikers erin zien...
En zal zich mi zelden voegen naar een klein aantal mensen dat de discussie aan wil naar de exacte betekenis van een woord als bibliotheek.
Persoonlijk vind ik het niet leuk om boeken op te nemen die ik nog niet gelezen heb... zou me erg dom voelen als iemand dan vraagt hoe dat boek is... oeps niet gelezen... oeps die ook niet:-) Ik ben echter ook een verzameling tegen gekomen waarin boeken staan : gelezen/in bezit/ wenslijst... dat kan ook prima
Ik hoop van harte een site zo leuk als deze een steeds bredere basis krijgt in boekenleesland... en niet zal worden gedomineerd door een aantal muggenzifters (die ik tot op heden met de kaken op elkaar heb genegeerd:-) )

22FAMeulstee
Mar 11, 2008, 10:32am Top

Ik heb inmiddels een betaald lidmaatschap en ik heb nu de poëzie en de jeugdboeken ingevoerd.
Nu de literatuur en diverse boeken nog.

23bezzabouza
Mar 23, 2008, 6:48pm Top

Library thing is in feite wel bedoeld voor boeken die je in bezit hebt, niet voor boeken die je ooit gelezen hebt... Want in hoeverre weet je nog welke boeken je al dan niet gelezen hebt? De boeken op je "planken" kun je tellen en "inventariseren "; daarvoor is er library thing... maar de boeken die je ooit gelezen hebt... excuseer, maar weet je dat nog allemaal wel? Ik weet dat ik ooit nog Pim en Wipneus, Pietje Puk, enz in mijn "jonge" jeugd gelezen heb... waar ik zelfs heel warme en goede herinneringen aan heb maar bijgod ik zou geen enkele titel meer weten... En daarna? Boeken al dan niet geleend van vrienden of bibliotheek maar waarvan ik titels, schrijvers enz totaal vergeten ben (akkoord, misschien waren dat dus wel geen "super"-boeken maar dan nog), dus quod...? Aub mensen zever niet langer en gebruik enkel deze site om de boeken die je zelf hebt te inventariseren en bedot andere mensen niet langer ... wees geen onnozelaar en hou deze site zuiver! Punt!

24marieke54
Edited: Mar 25, 2008, 4:30am Top

Ik ben vorige zomer begonnen met de gedachte: alleen onze eigen bibliotheek erin. Dat was een grote (maar ook leuke) klus. Toen dat zo'n beetje klaar was, ontdekte ik de fun van LT: de groepen, het chatten over boeken. Ik zag ook wat een fantastische al dan niet virtuele bibliotheken mensen er op na houden. Ik las een interview met Tim Spalding, waaruit ik begreep dat deze site eigenlijk één groot experiment is: de bibliotheken hebben het online erg laten afweten. LT is in dat gat gesprongen en - dat is het verschrikkelijk innovatieve ervan - geeft de gebruiker alle ruimte. Kijken wat er gebeurt als zoveel mensen online hun eigen bibliothecaris worden en daarbij op vele manieren met elkaar kunnen communiceren (Men was o.a. erg benieuwd wat er zou gebeuren op het gebied van de trefwoorden).
Tja.
Inmiddels ben ik zelf al behoorlijk van mijn princiep afgewaald, en voer nu, naast DVD's, ook sommige bibliotheekboeken in. Het zijn er weliswaar hele speciale en niet zoveel, maar wat niet is kan nog komen.
Als wij in het kader van De Derde Leeftijd straks kleiner gaan wonen, zullen er flink wat boeken wegmoeten. Die blijven dan, met trefwoord "weg" o.i.d. in LT staan, zodat we weten wat we hadden.

(Ik denk aan de deelnemer uit Roemenië, die recent een groep aanmaakte over Germaine Greer's biografie van de vrouw van Shakespeare. Dat zoiets nu mogelijk is, is geweldig! LT is het feest van de vrijheid!
Lees over zuiverheid Mary Douglas: Purity and danger.)

25edwinbcn
Mar 25, 2008, 5:28am Top

Deze discussie is op zichzelf al heel interessant. Net als Marieke54 begon ik vorig jaar met een zuiver principe om alleen boeken die ik bezit in te voeren. Dat lijkt een simpel genoeg uitgangspunt. Maar ik merkte dat LT een aantal tekortkomingen heeft. Een daarvan is bijvoorbeeld dat alleen de eerste auteur een pagina krijgt terwijl de tweede en volgende auteur(s) niet. Om een beter inzicht te krijgen in de achtergrond en andere werken die auteurs hebben geschreven, begon ik boeken met meer auteurs meermaals in te voeren.

Later, vond ik dat dat ook zou moeten met vertalingen. Verschillende toneelstukken van Goethe, bijvoorbeeld, zijn eigenlijk vertalingen van klassieke auteurs. Ze komen dus in de catalogus onder Goethe, maar het is ook interessant on een overzicht te hebben van verschillende vertalingen.

Van daaruit, en ook vanuit het principe binnen LT te onderscheiden tussen "boeken" en "werken" begon ik vervolgens zowel "boeken" als, daarnaast, "werken" in te voeren. Bijvoorbeeld, voor een omnibus die 3 boeken omvat komt 4 keer in mijn catalogus. Eenmaal als omnibus ("het boek") en de 3 "werken" elk afzonderlijk. Het voordeel is meer overzicht in de boeken/werken die je werkelijk hebt van auteurs, en ook betere sociale connectiviteit. Immers, er zijn waarschijnlijk meer mensen die een of meer van die werken hebben, dan die specifieke omnibusuitgave.

Vervolgens voerde ik een aantal boeken in als "ebook". In eerste instantie waren dat boeken waarvan ik zowel het fysieke boek als de elektronische versie heb. Intussen zitten er ook een paar boeken in waarvan ik alleen het elektronische "ebook" heb. En ik heb nog veel meer ebooks.

Ik denk dat een deel van de discussie hierboven neer komt op de vraag of het materialistische aspect van een bibliotheek danwel het idealistische belangrijker is. En die discussie zal er binnen 5 jaar heel anders uitzien. Ik denk dat ik binnen 2 jaar een ebook reader zal aanschaffen (het model dat ik op het oog heb komt in de loop van dit jaar op de markt). Dan kan iedereen duizenden boeken downloaden, bijvoorbeeld alle klassiekers van het Gutenberg Project. Zo, bezit je dan al die boeken? Ik denk dat ik binnen 5 jaar bereid zal zijn voor ebooks te betalen. Als de ereader bevalt, waarom zou ik dan veel geld aan verzendkosten (naar China) uitgeven om boeken te bestellen?

Wat Bezzabouza's vraag betreft. Ik heb een boekenschriftje bijgehouden van de meer dan 1100 boeken die ik heb gelezen tussen 1981 en heden. Sommige van die boeken heb ik weggedaan, en vorige maand heb ik besloten die toch in te voeren, met de tag "Missing". Boeken die ik ooit had, gelzen heb en nu niet meer heb voer ik wel in, boeken die ik ooit had, nooit gelezen en nu niet meer heb, voer ik niet in.

Uiteindelijk denk ik dat veel mensen op deze site meer kijken naar de boeken die iemand heeft gelezen, dat een grote bibliotheek vol ongelezen boeken.

26deklerk
Edited: Mar 25, 2008, 6:06am Top

Wat vinden we van het volgende voorbeeld:

Een statig grachtenpand met een naast de voordeur in prachtig koper aangebracht bord met daarop: "Boorman: Kunstverzamelaar", toegang na afspraak.
Afspraak gemaakt en na ontvangst een rondleiding gekregen door lege kamers want zo vertelde B., hij had de schilderijen niet daadwerkelijk in zijn bezit maar had ze tijdens museumbezoek gezien en erg mooi gevonden.

Over vervreemding gesproken !

27edwinbcn
Mar 25, 2008, 7:05am Top

Leuk voorbeeld. Ja, bij veel kunstvormen telt het materiele aspect zwaar. Te meer omdat het bij het verzamelen van kunst het bezit van unica en originelen voorop staat. De "kunstcollectie Boorman" zou waarschijnlijk ook weinig indruk maken als de kamers vol posters en ansichtkaarten hingen. Er is dus wel enig vergelijk mogelijk, maar "lege kamers", nee dat is geen kunstcollectie. Maar een boekenverzameling is ook geen collectie handschriften en incunabelen. Eigenlijk is het maar een kamer met reproducties.

Ander voorbeeld, om bij het immateriele te blijven. In een gezelschap van bergbeklimmers worden ervaringen gedeeld. Een van de deelnemers heeft heel veel plannen, maar is nooit veel verder gekomen dan de Utrechtse heuvelrug en de St Pietersberg. Anderen vertellen echter geanimeerd over de bergen die zij beklommen hebben in landen over de hele wereld. Wie is de ware bergbeklimmer.

28marieke54
Mar 25, 2008, 7:35am Top

Aan het bezitten van boeken zit, zoals edwinbcn terecht opmerkt een materieel en een ideëel aspect. Denk maar aan: 1. de man die bij de boekhandelaar 40 m. fraaie bandjes bestelt om zijn dure kast in zijn nieuwe villa gevuld te krijgen en 2. het jongetje (George Steiner) dat van zijn vader hele lappen tekst van de klassieken uit het hoofd moest leren, omdat hij nog wel eens in omstandigheden kon komen waarin hij dat hard nodig zou hebben.
Wie "heeft" het boek? Degeen die het ongelezen in de kast heeft staan, of de persoon die er zich de inhoud van eigen heeft gemaakt?

Dat gaat ook op voor uw Boorman, deklerk. Als Boorman een kunstminnaar is, kan hij met zijn lege kamers zo in een verhaal van Borges of in Het Programma van Wim Lensen (Canvas, ik dacht des vrijdagavonds). Als hij daarentegen in kunst handelt, zullen die kamers allesbehalve leeg zijn.

(Overigens is het voor velen van ons waarschijnlijk zo, dat boeken, net als katten, ons hebben in plaats van omgekeerd.)

29deklerk
Mar 25, 2008, 8:14am Top

Boorman komt uit een verhaal, marieke 54: Lijmen/Het been, Elsschot. Weet u het nog, Het Wereldtijdschrift ?
Het is geen geheim: de "Boormannen" zijn altijd onder ons.

30marieke54
Mar 25, 2008, 8:53am Top

Dank u, deklerk. Dat was even, om met Patrick Leigh Fermor te spreken, 'a long shot of Admiral Alzheimer'. Zullen we maar zeggen..

31FAMeulstee
Mar 25, 2008, 10:30am Top

Het blijft aan de gebruiker van LT hoe hij/zij dit gereedschap wil gebruiken.

Eind tachtiger jaren heb ik onze hele collectie in een database gezet en sindsdien bijgehouden.
Twee keer hebben we flink in onze bibliotheek moeten snijden, maar alle gegevens van die boeken heb ik nog steeds in mijn computer zitten (schrijver, titel, druk, isbn etc).

Misschien dat ik ooit die boeken ook op LT zal zetten, voorverlopig ben ik nog wel zoet met het invoeren van alle boeken en het toevoegen van de juiste boekomslagen.

Op dit moment ben ik nog op ontdekkingstocht in de wondere wereld van LT. Het is heel leuk en interessant om bibliotheken van anderen (fysiek of virtueel) te bekijken, overeenkomsten te vinden en met anderen daarover van gedachten te wisselen.

Maar ergens "voelt" het wel anders of iemand inderdaad ook delen uit bijvoorbeeld de Franse bibliotheek of de Cingel reeks in bezit heeft, of dat diegene deze boeken "slechts" gelezen heeft...
Voor het vinden van gelijkgestemden op leesgebied is de fysieke aanwezigheid van een boek niet van belang. Voor het vinden van mede bibliofielen is het wel van belang.

Kortom, ik ben er nog niet uit ;-)

32marieke54
Edited: Mar 26, 2008, 1:05am Top

Zo hebben we een medelid met een bibliotheek die louter bestaat uit hardop gelezen boeken (niet te verwarren met "gesproken boeken"). Onder het motto: the point is that reading aloud is for adults, too. Je bouwt aan iets, als je van hardop lezen een discipline maakt...

33xtien
Mar 30, 2008, 6:21pm Top

23: Library thing is in feite wel bedoeld voor boeken die je in bezit hebt,

LT is bedoeld voor wat je er van maakt. Tim had gewoon een hobby en heeft daar een site van gemaakt. Dat is een eigen leven gaan leiden. Bovendien, hoe het ook bedoeld is, mensen doen er toch mee wat ze zelf willen. Er zitten hele cd-collecties in LT. Niet voor bedoeld, zit er wel in.

34Mireille4m
Apr 3, 2008, 9:15am Top

Wester, Ik ben het helemaal met jou eens.
Ik houd er ook van mijn vingers langs de kaft van een (eigen) lievelingsboek te laten glijden, maar er is volgens mij niets mis mee om ook te houden van een boek dat je dan wel niet fysiek in je bezit hebt, maar waarvan je de leeservaring in je hart daagt.
Het gaat bij de appreciatie van een boek in de eerste plaats om de inhoud en niet om de kaft, zou ik toch mogen hopen!

35trustme
May 11, 2008, 2:48pm Top

de discussie hier doet me denken aan wat paolo coelho zegt over boeken,
hij heeft zelf maar een heel klein aantal boeken in bezit,
hij vindt als je een boek gelezen hebt dat je het moet doorgeven zodat zoveel mogelijk mensen een boek kunnen lezen, dat het geen zin heeft dat boek in je boekenkast te houden want daar dienen boeken niet voor, boeken dienen om gelezen te worden,
het gaat dus inderdaad om de inhoud en niet om de kaft

36Danny-Bloemenhof
Jul 1, 2008, 4:45pm Top

Heerlijke discussie! Ik ken plaatsen waar men na dertien woorden mekaar de huid volscheldt, hier wordt in fraaie bewoordingen de liefde voor het boek en het eigen inzicht in virtueel bibliotheekbeheer uit de doeken gedaan.

Bij zoveel meningen en meningsverschillen dan ook maar de mijne: Librarything is geen verzameling van bibliotheken, maar een verzameling van weerspiegelingen daarvan. Virtueel, omdat het over het net de wereld rondreist, maar ook omdat er inderdaad niet in bezit zijnde boeken in kunnen voorkomen.

Is dat erg? Natuurlijk niet. Elke hier beschreven bibliotheek loopt op de feiten achter. In mijn geval gaat het om de aankoop (bijna uitsluitend tweedehands) van wekelijks tien tot twintig boeken, en de tijd om dat te lezen heb ik uiteraard niet. Selecteren is dus de boodschap. Maar daarbovenop komt het feit dat het inbrengen van de boeken in deze geheugenbank eerst en vooral veel tijd vergt, die ik niet heb, maar dat ik bovendien van oordeel ben dat een ingebracht boek in de mate van het mogelijke een bespreking en zo mogelijk ook een beoordeling moet krijgen: dat is voor mij toch de primaire doelstelling van lezen: er wat van opsteken, er zelfs maar één enkel feit van onthouden, levenslang.

En de kafkaïaanse benadering van de Boorman-collectie vind ik niet alleen goed gevonden, maar ook zinvol, want tot overpeinzing en discussie uitnodigend, en bovendien een goede spiegel voor ons en hetgeen waar we hier mee bezig zijn, of mee willen beginnen, in mijn geval. Bedankt voor deze mooe discussie.

Group: Nederlandstalige lezers

590 members

2,593 messages

About

This topic is not marked as primarily about any work, author or other topic.

You are using the new servers! | About | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 114,504,039 books! | Top bar: Always visible