HomeGroupsTalkZeitgeist

Biblioteca Fort Pienc

Plaça del Fort Pienc, 4
Barcelona, Barcelona, 08013

Spain

+34 93 265 24 35; b.barcelona.fpdiba.cat

Type: Library

Web site: http://www.barcelona.cat/bibfortpienc

Catalog URL: http://sinera.diba.cat/

Twitter account: @hashtag/bbcnFortPienc?src=hash

Amenities: wifi

Description: Especialització: Arquitectura i disseny

La biblioteca Fort Pienc ha escollit l’arquitectura contemporània i el disseny com a eixos centrals de la seva especialització atesa la situació de la biblioteca, al bell mig del conjunt d’edificis de l’illa Fort Pienc, per la qual l’arquitecte Josep Llinàs va rebre el premi Ciutat de Barcelona d’arquitectura i urbanisme 2003, any de la inauguració de la biblioteca.

En la definició del fons, s’ha triat l’any 1929 per aplicar el concepte contemporani, la data de l’Exposició Internacional de Barcelona, l’inici del racionalisme i la modernitat. Cada any s'incorporen nous títols per mantenir aquesta col·lecció viva i actualitzada.

Què hi trobareu?

La selecció inclou manuals generals d’arquitectura i disseny, tant gràfic com industrial, bibliografia d’arquitectes i dissenyadors contemporanis vinculats a la ciutat de Barcelona i revistes especialitzades. També hi ha material sobre l’urbanisme i l’arquitectura de la ciutat a partir del 1929, any en què va tenir lloc la segona Exposició Universal.

Added by: Delfi_r.  Contacted: Not contacted.  Venue ID: 44039

Members

Favorites: Delfi_r

Visited: Delfi_r

Comment wall

Upcoming events

No events found. Go ahead and add an event.

No Local Book Search

Not integrated with LibraryThing's Local Book Search. (find out more)

Find venues
address or postal code
small | full page
Vicinity of Biblioteca Fort Pienc
BookstoreLibraryFair/FestivalLittle LibrariesMultiple

Member images (1)

Get Readar

The venues and events in LibraryThing can also be found in the handy iPhone Application Readar.

» Get Readar

You are using the new servers! | About | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 115,196,336 books! | Top bar: Always visible