HomeGroupsTalkZeitgeist
Hide this

Results from Google Books

Click on a thumbnail to go to Google Books.

_ 㯻 by __…
Loading...

_ 㯻

by __ _

MembersReviewsPopularityAverage ratingConversations
222,551,640 (4)None
Recently added bydinanabil, Dina_Nabil
PDF (2) (2)

None.

None
Loading...

Sign up for LibraryThing to find out whether you'll like this book.

No current Talk conversations about this book.

Showing 2 of 2
ϱϬɯ¤ ô_¯Â¯¬ ¯¤ô㯻ô ôöô_¯© ¯¤ô  ¯¤ôãôį»¯¤¯¬ ¯¤ôàôÉ ôö ¯¤¯_¯üôÉ ôö ¯¤ôįǯ± ôâô_ôɯ© ôÉôɯ¤ ô_ôö¯_ôä ¯¬ô_ôà ¯¤ô㯼ô㯤ô ¯¤ô㯡ôä ¯¤¯±¯»ôį¬ ¯Â¯±ô_ôɯ© ôôä ¯¤ô㯻ôâôãô_ôã ôÉô  ¯»¯£¯Çô_¯± ¯¤ôãôį»¯¤¯¬ ¯¤ôöô㯤 ôö ¯øô¯_ô ôä ô㯻¯£¯Âô_ôã ¯¤ô㯬¯ø¯Á ¯¬ô_ôà ¯Ç¯¤ô ô_¯¤

ôãôÉ ô_¯_¯ø ¯¤ôãôâôÉô ôä "ôɯ±¯_¯¬¯¤" ¯¬¯_¯ø ¯¤ô㯤ô  , ôö ôãôÉ ¯»¯_¯ø ¯»¯_¯¡ô_¯±¯¤¯» ¯¤ôãôį»¯¤¯¬ ôö ¯¤ôãôɯ_ôãôô_ô  ôö ¯¤ô㯤¯_ô㯤ôÉ ôɯ_¯Ç¯±¯¤ ôôä ¯¤¯Ç¯¤¯±¯© ¯¤ô㯱ô௬¯© ôö ¯¤ô㯻¯«ôÄôÄ ôö ¯¤ô㯨ôöô ôÉô  ôį»¯¬ ¯_ô_¯ø ¯¤ôãôâôÉô ôä ¯¬¯_¯ø ¯¤ô㯤ô  , ôãô  ô_¯_¯»¯áô_¯_ ¯¤¯_¯ø ¯¤ô  ô_¯¨¯¬¯±ô ¯¤ -¯¤ôö ôãô ôâôã ô_¯¨¯¬¯±ô ôä- ¯¤ô㯤ô  ¯¤ô  ô㯤 ¯¤ô⯱¯£ ôãôô㯤ô  ...¯±¯¬ôɯ¤ ô_¯Â¯¬ ¯¤ô  ô ¯»ôâôöôä ¯¬¯¬¯_¯¦ ¯¤ôã¯Çô⯩ ¯»¯øô¯_ô ¯¤ ôãô㯻ôôÄô_¯± ôô_ôɯ¤ ô ô⯱¯£ ôöô㯤 ô ¯¨¯¤ô ôÉô  ¯¤ô㯻¯£¯Ç¯± ôö ¯¬ô㯬¯© ¯¤ôãôôį±
********************
ô_¯¼ôö¯µ ¯¤ôãôâôÉô ôä ôôä ¯»¯±¯¤¯Ç ¯¤¯øô_¯¤ô  ¯¤ô㯫¯±ôâ ¯¤ô㯤¯øô ôä ôãô_ôö¯¦¯_ ¯»¯£¯Çô_¯±ô௤ -¯¤ô㯻ôä ¯á¯¤ôãôɯ¤ ¯¤¯Ç¯¤¯±¯» ¯¤ôãô ô⯤¯«¯¤¯»- ôôä ¯¤ô㯻¯£¯Çô_¯± ¯_ôãôä ¯¤ô㯤¯øô_¯¤ô  ¯¤ôãôÉôö¯_¯ø¯© ¯¤ô㯻¯¤ôãô_¯© ôãô௤ ôôãôɯ¤ ¯¤ô ¯ø¯Ç¯±¯» ¯¤ô㯤ôöôã ôö ¯¬ôâô_¯» ¯¤ôã¯Ç¯¤ô ô_¯© ôö¯Â¯¬ ¯¤ôãô ô⯤¯« ôö ¯¤ô㯬¯_¯Ç ¯_ô  ôö¯Âôà ¯¤ô㯻¯«¯¤¯¬ôà ôö ¯¤ô㯤¯¨¯»ô㯤ô

ô_ôâôöôã ¯¤ôã¯_ô⯤¯ø ¯¤ô  ¯»¯áôö¯± ¯¤ô㯤¯øô_¯¤ô  ¯«¯_ ôãôÉ ô_¯_¯ø ôô_ôà ¯«ôÄ , ôö ôɯ_ ôÄôã ¯¤ôãô ¯»¯¤¯_¯Â "¯¤ô㯦¯¨ôɯ©" ô㯤¯_¯»ô ¯»¯¤¯Â ôÄô௡¯¤ ôį¤ô  ¯¤ôãôį»¯¬ ¯»¯»ôö¯¤ôãôä ôôä ¯¤ô㯬¯_¯Ç ¯_ô  ô௡¯¤ ¯¤ô㯻¯áôö¯± ôö ¯¤¯_¯¤ôãô_¯¬ôà

ôö ôɯ_ ¯_¯«¯»¯¤¯± ôö ¯¬¯_ôã ôö ¯¤¯_¯¤¯áô_¯± ¯Âôãôɯ¤¯Â¯« ôö ¯¤ô㯤ôãôàôà ôôä ¯¤ôãô_ôÉô  ôö ôɯ¤ ¯_¯ø¯¤ô௤ ôį¤ô ¯»
¯¤ô㯱¯_ô㯩 ¯¤ô㯻ôä ôãô  ¯»ô ¯»ôàôä

ôãôÄô ôä ¯¤¯_ô_¯¬ ¯_ôãôä ¯¤ôãôɯ_ôãô ¯»¯¬ô ô_ôà ôãôôį± "ô¯±ôöô_¯ø" ôôä ôįÇô_¯± ôÉô  ¯»ô¯¤¯_ô_¯± ¯¤ôã¯üôö¯¤ô௱ ô¯¤¯_ô௬ ôôä ¯±¯¬¯á ¯¤ô㯤¯_¯¬¯¤¯¬ ¯¬¯¤ôã¯Âô ¯_ ôö ¯¤ô㯤ô_¯_¯¤¯Á¯¤¯»
*****************
¯Â¯_¯Á ¯¤¯¨¯± ôɯÇô_¯± ôãô㯤ô௻ôɯ¤ôÉ ôį¤ô  ¯¤ô㯬¯_¯Ç ¯¤ôãôɯ¦ô ôä ôôä "¯¤ô㯤¯_¯±¯¤¯_ô_ôãô_¯¤¯»" ôö ¯øôö¯±ô௤ ôôä ¯¤ôãôɯ_ô_¯_ô_¯© ôö ¯¤ô㯤¯_ô㯤ôÉ ôö ôɯ¤ ôã¯_¯¬ ¯¤ôã¯_ôà¯ø ¯¤ôãôâ¯øô_ôÉ ¯¬ôà ôôä ¯¤ô㯻¯¼ôãôã ôôä ¯»ô¯_ô_¯±¯¤¯» ¯¤ô㯤¯øô_¯¤ô  ¯¤ô㯻¯¤ôãô_¯©

ôö ¯_ôÉôöôɯ¤ ¯¤ôãôâôÉô ôä ô⯤¯±¯_ ¯Âô_¯ø ôãô㯻ôö¯±¯¤ôà ôö ô_ôɯ»ôãôÄ ¯_¯_ ô ôâ¯øôä ô_ôÉôÄô ôà ôÉô  ¯¤ô㯱¯¬¯á -¯øôöô  ¯¨ôöô- ¯¬ô_ô  ôɯ¤ ô_ô⯱¯£

ôö ô⯱¯¤¯Á¯© ô௡¯¤ ¯¤ôãô ôö¯_ ôÉô  ¯¤ôãô ôâ¯ø -ôö ¯¤ô  ôį¤ô  ôÉô  ôį¤¯»¯¬ ô㯤 ô_ôÉôÄô  ôö¯µôôà ¯¬¯¤ô㯤¯_ô㯤ôÉôä- ¯¤ô㯤 ¯¤ô ôà ôÉôô_¯ø ôôä ô⯱¯¤¯Á¯© ôį»¯¬ ¯¤ô㯻¯±¯¤¯Ç ôãôɯ_¯¤ôöô㯩 ¯¤ôãô¯µôã ¯¬ô_ô  ¯¤ô㯤¯_¯±¯¤¯_ôãô_¯¤¯» ôö ¯¬ô_ô  ¯¤ôãô⯵¯µ ¯¤ôãôÉôö¯Çôöôâ ¯¬ô௤

ôö ¯¤ô㯤ôàôÉ ¯¤ô ôä ¯¤¯_¯»¯¨ô㯵¯» ¯_ôö¯¤ôãôä 20 ¯¤¯_ôÉ ôãôį»¯¬ ¯¤¯¨¯±ôä ôÄôɯ±¯¤¯Â¯_ ô_¯Â¯±ôä ¯_¯¤ôãô_¯¤ ¯_¯µ¯±ô௤ ôÄôɯ_¯¤ôöô㯩 ôãô㯼ôö¯¦ ¯¬¯«ôÄôã ¯¤¯_ôÉôâ ôôä ô௡¯¤ ¯¤ôãôÉôö¯¦ôö¯_ ¯¤ô㯫¯¤¯_ôÄ
****************
ôö ôã¯_ôãôÄ ¯»¯±¯¬¯á ¯¬ô_ô  ¯¤ôãôâôÉô ôä ôö ¯¬ô_ô  ô¯±¯¤¯_ ¯¤ôã¯_ôö¯¤¯_ ¯¬ôɯ¤ ¯¤ô  ôÉôö¯¦ôö¯_ ¯¤ô㯬¯_¯Ç ôö¯¤¯_¯ø ôö ôÉô  ¯¤ôãôö¯¤¯¦¯_ ¯»¯£¯Çô_¯± ¯¤ôã¯_ôö¯¤¯_ ôôä ¯¤ôôį¤¯± ¯øôį»ôö¯± ¯_ô_¯ø

¯¤ôãô¯±ôâ ¯¤ô  ô¯±¯¤¯_ ¯¤ôã¯_ôö¯¤¯_ ô_¯¬¯_¯Ç ôôä ôį»¯¬ ¯¤ô㯻¯¤¯±ô_¯¨ ¯¤ôãôÉôö¯¤¯_ôä "¯¤ôãôãôä ôàôö ¯¤ô㯤¯_¯áôö¯±¯©" ôô_¯µôã ¯¤ôãôä ¯¤¯_¯»ô ¯»¯¤¯Â ôö ¯«ôÄ ôôä ¯¤ôãôö¯¤ôâ¯_ , ¯¬ô_ô ôɯ¤ ô_¯Â¯ø ¯¤ôãôâôÉô ôä ôôä ô ô¯_ôà ¯¡ôãôÄ ¯¤ô㯫ôÄ ôö ¯¤ô㯤¯_¯»ô ¯»¯¤¯Â ¯¡¯¤¯»ôà ôô_¯¬¯_¯Ç ôôä ôį»¯¬ ¯¤ô㯻¯¤¯±ô_¯¨ ¯_ô ôà ôö ôôä ¯¡ôãôÄ ô¯±ôâ ôãôö ¯»¯_ôãôÉôöô 

ôÄôɯ¤ ¯¤ô  ¯øôį»ôö¯± ô¯±¯¤¯_ ô_¯»¯±ôÄ ôãôãô⯤¯±¯_ ôɯ¯¤ôã ôãô㯻ôôÄô_¯± ôö ¯¤ô  ô_¯_¯»ô ¯»¯Â ôàôö ôɯ¤ ô_¯±¯¤ôà ¯¤¯_ô_¯¤ô ¯¤ -ôö ¯¤¯¨¯ø¯» ô ¯µô_¯_¯© ôÉô  ¯¤ôã¯_¯¤¯±ôô_ô  ôö ¯¤ôãôɯ»¯¨¯µ¯µô_ô  ôôä ôį»¯¬ ¯¤ôã¯_ôö¯¤¯_ ¯¤ô  ¯»ôãôÄ ¯¤ôãô⯤¯_¯ø¯© ôãô_¯_¯» ôôä ôÄôã ôį»¯¬ôà ôãôÄô  ôôä ¯¤ôįǯ±ô௤ ¯¤ôö ¯¬¯_¯¦ô௤ - ¯¬ô_ô ôɯ¤ ô_ôâ¯øôÉ ¯¤ôãôâôÉô ôä ¯¤ôãôôį±¯© ¯Â¯¤ôà¯_¯© "ôãô㯣ôÄôã" ôãôãô⯤¯±¯_ ¯øôöô  ¯¤ô  ô_¯»¯±ôÄ ôãôà ôɯ_¯¤¯_¯© ôãô㯱¯£ôä

ôö ¯¤¯¨ô_¯±¯¤ ô¯¤ô  ¯øôį»ôö¯± ô¯±¯¤¯_ ô_ôâ¯øôÉ ¯¤ô㯤¯øô㯩 ôö ¯¤ô㯤¯_¯ø¯¤¯Ç ¯¤ôöô㯤 ¯ÇôÉ ô_¯µôã ¯¤ôãôä ¯¤¯_¯»ô ¯»¯¤¯Â ôô_ôâô ¯_ ¯¤ôãô⯤¯±¯_ ¯¬¯¤ô ôà ôâ¯ø ¯¬¯¡ôã ¯¤ôãôɯÂôàôö¯ø ¯¤ôãôį¤ôôä ôãô_¯µ¯±¯_ ¯¬ô௡¯¤ ¯¤ô㯤¯_¯»ô ¯»¯¤¯Â , ¯¬ô_ô ôɯ¤ ô_ôâ¯øôÉ ¯¤ôãôâôÉô ôä ¯¤ô㯤¯_¯»ô ¯»¯¤¯Â ôôä ¯¤ôãôÉôâ¯øôÉôà ôö ¯¤ô㯤¯_¯»ôàô㯤ôã ¯ÇôÉ ô_ô¯±¯ø ¯¤ô㯵ô¯_¯¤¯» ¯»¯£ô_ô_¯ø ô㯱¯£ô_ôà ôô㯤 ô_ô⯱¯¤ ¯¤ôãô⯤¯±¯_ ¯_ôöôä ôį¤¯»¯¬ ô_¯_¯»¯¬¯_ôã ô㯤¯Ç¯¬¯¤¯» ¯±¯£ôä ôàôö ôÉô⯻ô ¯_ ¯¬ô_ôà ôÉô  ¯¤ô㯤¯µôã

¯¬¯_¯¬ ¯øôį»ôö¯± ô¯±¯¤¯_ ¯¤ôį»¯± ôãôÄô  ¯¤ôãôâôÉô ôä "¯¤ôį»¯«¯¤ô" ¯Â¯øô_¯ø ¯±¯¼ôÉ ¯¤ô ôà -ôį£ôä ôį¤¯»¯¬- ô_¯Â¯¬ ¯»ôö¯¨ôä ¯¤ôã¯_¯¡¯± ôö ¯¤ô㯻ôôÄô_¯± ô⯬ôã ¯¤ô㯤ô⯻ô ¯¤¯_
( )
  dinanabil | Feb 28, 2014 |
ϱϬɯ¤ ô_¯Â¯¬ ¯¤ô㯻ô ôöô_¯© ¯¤ô  ¯¤ôãôį»¯¤¯¬ ¯¤ôàôÉ ôö ¯¤¯_¯üôÉ ôö ¯¤ôįǯ± ôâô_ôɯ© ôÉôɯ¤ ô_ôö¯_ôä ¯¬ô_ôà ¯¤ô㯼ô㯤ô ¯¤ô㯡ôä ¯¤¯±¯»ôį¬ ¯Â¯±ô_ôɯ© ôôä ¯¤ô㯻ôâôãô_ôã ôÉô  ¯»¯£¯Çô_¯± ¯¤ôãôį»¯¤¯¬ ¯¤ôöô㯤 ôö ¯øô¯_ô ôä ô㯻¯£¯Âô_ôã ¯¤ô㯬¯ø¯Á ¯¬ô_ôà ¯Ç¯¤ô ô_¯¤

ôãôÉ ô_¯_¯ø ¯¤ôãôâôÉô ôä "ôɯ±¯_¯¬¯¤" ¯¬¯_¯ø ¯¤ô㯤ô  , ôö ôãôÉ ¯»¯_¯ø ¯»¯_¯¡ô_¯±¯¤¯» ¯¤ôãôį»¯¤¯¬ ôö ¯¤ôãôɯ_ôãôô_ô  ôö ¯¤ô㯤¯_ô㯤ôÉ ôɯ_¯Ç¯±¯¤ ôôä ¯¤¯Ç¯¤¯±¯© ¯¤ô㯱ô௬¯© ôö ¯¤ô㯻¯«ôÄôÄ ôö ¯¤ô㯨ôöô ôÉô  ôį»¯¬ ¯_ô_¯ø ¯¤ôãôâôÉô ôä ¯¬¯_¯ø ¯¤ô㯤ô  , ôãô  ô_¯_¯»¯áô_¯_ ¯¤¯_¯ø ¯¤ô  ô_¯¨¯¬¯±ô ¯¤ -¯¤ôö ôãô ôâôã ô_¯¨¯¬¯±ô ôä- ¯¤ô㯤ô  ¯¤ô  ô㯤 ¯¤ô⯱¯£ ôãôô㯤ô  ...¯±¯¬ôɯ¤ ô_¯Â¯¬ ¯¤ô  ô ¯»ôâôöôä ¯¬¯¬¯_¯¦ ¯¤ôã¯Çô⯩ ¯»¯øô¯_ô ¯¤ ôãô㯻ôôÄô_¯± ôô_ôɯ¤ ô ô⯱¯£ ôöô㯤 ô ¯¨¯¤ô ôÉô  ¯¤ô㯻¯£¯Ç¯± ôö ¯¬ô㯬¯© ¯¤ôãôôį±
********************
ô_¯¼ôö¯µ ¯¤ôãôâôÉô ôä ôôä ¯»¯±¯¤¯Ç ¯¤¯øô_¯¤ô  ¯¤ô㯫¯±ôâ ¯¤ô㯤¯øô ôä ôãô_ôö¯¦¯_ ¯»¯£¯Çô_¯±ô௤ -¯¤ô㯻ôä ¯á¯¤ôãôɯ¤ ¯¤¯Ç¯¤¯±¯» ¯¤ôãô ô⯤¯«¯¤¯»- ôôä ¯¤ô㯻¯£¯Çô_¯± ¯_ôãôä ¯¤ô㯤¯øô_¯¤ô  ¯¤ôãôÉôö¯_¯ø¯© ¯¤ô㯻¯¤ôãô_¯© ôãô௤ ôôãôɯ¤ ¯¤ô ¯ø¯Ç¯±¯» ¯¤ô㯤ôöôã ôö ¯¬ôâô_¯» ¯¤ôã¯Ç¯¤ô ô_¯© ôö¯Â¯¬ ¯¤ôãô ô⯤¯« ôö ¯¤ô㯬¯_¯Ç ¯_ô  ôö¯Âôà ¯¤ô㯻¯«¯¤¯¬ôà ôö ¯¤ô㯤¯¨¯»ô㯤ô

ô_ôâôöôã ¯¤ôã¯_ô⯤¯ø ¯¤ô  ¯»¯áôö¯± ¯¤ô㯤¯øô_¯¤ô  ¯«¯_ ôãôÉ ô_¯_¯ø ôô_ôà ¯«ôÄ , ôö ôɯ_ ôÄôã ¯¤ôãô ¯»¯¤¯_¯Â "¯¤ô㯦¯¨ôɯ©" ô㯤¯_¯»ô ¯»¯¤¯Â ôÄô௡¯¤ ôį¤ô  ¯¤ôãôį»¯¬ ¯»¯»ôö¯¤ôãôä ôôä ¯¤ô㯬¯_¯Ç ¯_ô  ô௡¯¤ ¯¤ô㯻¯áôö¯± ôö ¯¤¯_¯¤ôãô_¯¬ôà

ôö ôɯ_ ¯_¯«¯»¯¤¯± ôö ¯¬¯_ôã ôö ¯¤¯_¯¤¯áô_¯± ¯Âôãôɯ¤¯Â¯« ôö ¯¤ô㯤ôãôàôà ôôä ¯¤ôãô_ôÉô  ôö ôɯ¤ ¯_¯ø¯¤ô௤ ôį¤ô ¯»
¯¤ô㯱¯_ô㯩 ¯¤ô㯻ôä ôãô  ¯»ô ¯»ôàôä

ôãôÄô ôä ¯¤¯_ô_¯¬ ¯_ôãôä ¯¤ôãôɯ_ôãô ¯»¯¬ô ô_ôà ôãôôį± "ô¯±ôöô_¯ø" ôôä ôįÇô_¯± ôÉô  ¯»ô¯¤¯_ô_¯± ¯¤ôã¯üôö¯¤ô௱ ô¯¤¯_ô௬ ôôä ¯±¯¬¯á ¯¤ô㯤¯_¯¬¯¤¯¬ ¯¬¯¤ôã¯Âô ¯_ ôö ¯¤ô㯤ô_¯_¯¤¯Á¯¤¯»
*****************
¯Â¯_¯Á ¯¤¯¨¯± ôɯÇô_¯± ôãô㯤ô௻ôɯ¤ôÉ ôį¤ô  ¯¤ô㯬¯_¯Ç ¯¤ôãôɯ¦ô ôä ôôä "¯¤ô㯤¯_¯±¯¤¯_ô_ôãô_¯¤¯»" ôö ¯øôö¯±ô௤ ôôä ¯¤ôãôɯ_ô_¯_ô_¯© ôö ¯¤ô㯤¯_ô㯤ôÉ ôö ôɯ¤ ôã¯_¯¬ ¯¤ôã¯_ôà¯ø ¯¤ôãôâ¯øô_ôÉ ¯¬ôà ôôä ¯¤ô㯻¯¼ôãôã ôôä ¯»ô¯_ô_¯±¯¤¯» ¯¤ô㯤¯øô_¯¤ô  ¯¤ô㯻¯¤ôãô_¯©

ôö ¯_ôÉôöôɯ¤ ¯¤ôãôâôÉô ôä ô⯤¯±¯_ ¯Âô_¯ø ôãô㯻ôö¯±¯¤ôà ôö ô_ôɯ»ôãôÄ ¯_¯_ ô ôâ¯øôä ô_ôÉôÄô ôà ôÉô  ¯¤ô㯱¯¬¯á -¯øôöô  ¯¨ôöô- ¯¬ô_ô  ôɯ¤ ô_ô⯱¯£

ôö ô⯱¯¤¯Á¯© ô௡¯¤ ¯¤ôãô ôö¯_ ôÉô  ¯¤ôãô ôâ¯ø -ôö ¯¤ô  ôį¤ô  ôÉô  ôį¤¯»¯¬ ô㯤 ô_ôÉôÄô  ôö¯µôôà ¯¬¯¤ô㯤¯_ô㯤ôÉôä- ¯¤ô㯤 ¯¤ô ôà ôÉôô_¯ø ôôä ô⯱¯¤¯Á¯© ôį»¯¬ ¯¤ô㯻¯±¯¤¯Ç ôãôɯ_¯¤ôöô㯩 ¯¤ôãô¯µôã ¯¬ô_ô  ¯¤ô㯤¯_¯±¯¤¯_ôãô_¯¤¯» ôö ¯¬ô_ô  ¯¤ôãô⯵¯µ ¯¤ôãôÉôö¯Çôöôâ ¯¬ô௤

ôö ¯¤ô㯤ôàôÉ ¯¤ô ôä ¯¤¯_¯»¯¨ô㯵¯» ¯_ôö¯¤ôãôä 20 ¯¤¯_ôÉ ôãôį»¯¬ ¯¤¯¨¯±ôä ôÄôɯ±¯¤¯Â¯_ ô_¯Â¯±ôä ¯_¯¤ôãô_¯¤ ¯_¯µ¯±ô௤ ôÄôɯ_¯¤ôöô㯩 ôãô㯼ôö¯¦ ¯¬¯«ôÄôã ¯¤¯_ôÉôâ ôôä ô௡¯¤ ¯¤ôãôÉôö¯¦ôö¯_ ¯¤ô㯫¯¤¯_ôÄ
****************
ôö ôã¯_ôãôÄ ¯»¯±¯¬¯á ¯¬ô_ô  ¯¤ôãôâôÉô ôä ôö ¯¬ô_ô  ô¯±¯¤¯_ ¯¤ôã¯_ôö¯¤¯_ ¯¬ôɯ¤ ¯¤ô  ôÉôö¯¦ôö¯_ ¯¤ô㯬¯_¯Ç ôö¯¤¯_¯ø ôö ôÉô  ¯¤ôãôö¯¤¯¦¯_ ¯»¯£¯Çô_¯± ¯¤ôã¯_ôö¯¤¯_ ôôä ¯¤ôôį¤¯± ¯øôį»ôö¯± ¯_ô_¯ø

¯¤ôãô¯±ôâ ¯¤ô  ô¯±¯¤¯_ ¯¤ôã¯_ôö¯¤¯_ ô_¯¬¯_¯Ç ôôä ôį»¯¬ ¯¤ô㯻¯¤¯±ô_¯¨ ¯¤ôãôÉôö¯¤¯_ôä "¯¤ôãôãôä ôàôö ¯¤ô㯤¯_¯áôö¯±¯©" ôô_¯µôã ¯¤ôãôä ¯¤¯_¯»ô ¯»¯¤¯Â ôö ¯«ôÄ ôôä ¯¤ôãôö¯¤ôâ¯_ , ¯¬ô_ô ôɯ¤ ô_¯Â¯ø ¯¤ôãôâôÉô ôä ôôä ô ô¯_ôà ¯¡ôãôÄ ¯¤ô㯫ôÄ ôö ¯¤ô㯤¯_¯»ô ¯»¯¤¯Â ¯¡¯¤¯»ôà ôô_¯¬¯_¯Ç ôôä ôį»¯¬ ¯¤ô㯻¯¤¯±ô_¯¨ ¯_ô ôà ôö ôôä ¯¡ôãôÄ ô¯±ôâ ôãôö ¯»¯_ôãôÉôöô 

ôÄôɯ¤ ¯¤ô  ¯øôį»ôö¯± ô¯±¯¤¯_ ô_¯»¯±ôÄ ôãôãô⯤¯±¯_ ôɯ¯¤ôã ôãô㯻ôôÄô_¯± ôö ¯¤ô  ô_¯_¯»ô ¯»¯Â ôàôö ôɯ¤ ô_¯±¯¤ôà ¯¤¯_ô_¯¤ô ¯¤ -ôö ¯¤¯¨¯ø¯» ô ¯µô_¯_¯© ôÉô  ¯¤ôã¯_¯¤¯±ôô_ô  ôö ¯¤ôãôɯ»¯¨¯µ¯µô_ô  ôôä ôį»¯¬ ¯¤ôã¯_ôö¯¤¯_ ¯¤ô  ¯»ôãôÄ ¯¤ôãô⯤¯_¯ø¯© ôãô_¯_¯» ôôä ôÄôã ôį»¯¬ôà ôãôÄô  ôôä ¯¤ôįǯ±ô௤ ¯¤ôö ¯¬¯_¯¦ô௤ - ¯¬ô_ô ôɯ¤ ô_ôâ¯øôÉ ¯¤ôãôâôÉô ôä ¯¤ôãôôį±¯© ¯Â¯¤ôà¯_¯© "ôãô㯣ôÄôã" ôãôãô⯤¯±¯_ ¯øôöô  ¯¤ô  ô_¯»¯±ôÄ ôãôà ôɯ_¯¤¯_¯© ôãô㯱¯£ôä

ôö ¯¤¯¨ô_¯±¯¤ ô¯¤ô  ¯øôį»ôö¯± ô¯±¯¤¯_ ô_ôâ¯øôÉ ¯¤ô㯤¯øô㯩 ôö ¯¤ô㯤¯_¯ø¯¤¯Ç ¯¤ôöô㯤 ¯ÇôÉ ô_¯µôã ¯¤ôãôä ¯¤¯_¯»ô ¯»¯¤¯Â ôô_ôâô ¯_ ¯¤ôãô⯤¯±¯_ ¯¬¯¤ô ôà ôâ¯ø ¯¬¯¡ôã ¯¤ôãôɯÂôàôö¯ø ¯¤ôãôį¤ôôä ôãô_¯µ¯±¯_ ¯¬ô௡¯¤ ¯¤ô㯤¯_¯»ô ¯»¯¤¯Â , ¯¬ô_ô ôɯ¤ ô_ôâ¯øôÉ ¯¤ôãôâôÉô ôä ¯¤ô㯤¯_¯»ô ¯»¯¤¯Â ôôä ¯¤ôãôÉôâ¯øôÉôà ôö ¯¤ô㯤¯_¯»ôàô㯤ôã ¯ÇôÉ ô_ô¯±¯ø ¯¤ô㯵ô¯_¯¤¯» ¯»¯£ô_ô_¯ø ô㯱¯£ô_ôà ôô㯤 ô_ô⯱¯¤ ¯¤ôãô⯤¯±¯_ ¯_ôöôä ôį¤¯»¯¬ ô_¯_¯»¯¬¯_ôã ô㯤¯Ç¯¬¯¤¯» ¯±¯£ôä ôàôö ôÉô⯻ô ¯_ ¯¬ô_ôà ôÉô  ¯¤ô㯤¯µôã

¯¬¯_¯¬ ¯øôį»ôö¯± ô¯±¯¤¯_ ¯¤ôį»¯± ôãôÄô  ¯¤ôãôâôÉô ôä "¯¤ôį»¯«¯¤ô" ¯Â¯øô_¯ø ¯±¯¼ôÉ ¯¤ô ôà -ôį£ôä ôį¤¯»¯¬- ô_¯Â¯¬ ¯»ôö¯¨ôä ¯¤ôã¯_¯¡¯± ôö ¯¤ô㯻ôôÄô_¯± ô⯬ôã ¯¤ô㯤ô⯻ô ¯¤¯_
( )
  Dina_Nabil | Feb 28, 2014 |
Showing 2 of 2
no reviews | add a review
You must log in to edit Common Knowledge data.
For more help see the Common Knowledge help page.
Series (with order)
Canonical title
Original title
Alternative titles
Original publication date
People/Characters
Important places
Important events
Related movies
Awards and honors
Epigraph
Dedication
First words
Quotations
Last words
Disambiguation notice
Publisher's editors
Blurbers
Publisher series
Original language

References to this work on external resources.

Wikipedia in English

None

Book description
Haiku summary

No descriptions found.

No library descriptions found.

Quick Links

Swap Ebooks Audio

Popular covers

None

Rating

Average: (4)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4 2
4.5
5

Is this you?

Become a LibraryThing Author.

 

About | Contact | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 119,658,548 books! | Top bar: Always visible