HomeGroupsTalkZeitgeist
Hide this

Results from Google Books

Click on a thumbnail to go to Google Books.

Videregående programmering i Java by…
Loading...

Videregående programmering i Java

by Nordfalk

MembersReviewsPopularityAverage ratingConversations
212,551,640 (4)None
Recently added bybnielsen, henninghhansen

None.

None
Loading...

Sign up for LibraryThing to find out whether you'll like this book.

No current Talk conversations about this book.

Indeholder "0 Forord", " 0.1 Formål og indhold", " 0.1.1 Bogens opbygning og indhold", " 0.2 Forudsætninger for at læse bogen", " 0.2.1 UML: Klassediagrammer", " 0.3 Netudgaven af bogen", " 0.4 Åben Dokumentlicens (ÅDL)", " 0.5 Tak", "Første del: Videregående Java", "1 Samlinger af data", " 1.1 Lister og mængder", " 1.1.1 De simple typer og samlinger af data", " 1.1.2 Interfacene til lister og mængder", " 1.1.3 Lister", " 1.1.4 Mængder", " 1.1.5 Iteratorer", " 1.2 Afbildninger (nøgleindekserede lister)", " 1.2.1 Afbildninger (Interfacet Map)", " 1.2.2 Hashtabeller (klassen HashMap)", " 1.2.3 Eksempel - ordbog", " 1.2.4 Eksempel - fødselsdatoer", " 1.2.5 Klassen LinkedHashMap", " 1.2.6 Interfacet SortedMap (sorterede afbildninger) og klassen TreeMap", " 1.3 Opgaver", " 1.4 Videre læsning", " 1.5 Appendiks", " 1.5.1 Collection", " 1.5.2 Set", " 1.5.3 SortedSet", " 1.5.4 List", " 1.5.5 Map", " 1.5.6 Iteratorer", " 1.5.7 Manipulation og sortering af data", " 1.6 Avanceret", " 1.6.1 Store-O-notationen", " 1.6.2 Arraybaserede listers virkemåde", " 1.6.3 Hægtede listers virkemåde", " 1.6.4 Hashtabellers virkemåde", " 1.6.5 Søgetræers virkemåde", " 1.6.6 Uforanderlige samlinger", " 1.6.7 Trådsikre samlinger", " 1.6.8 Uddrag af kildeteksten til Vector-klassen", "2 Dokumentation", " 2.1 Javadoc", " 2.1.1 API-dokumentation", " 2.1.2 At dokumentere med javadoc", " 2.1.3 Simpelt eksempel", " 2.1.4 Større eksempel: Vector-klassen", " 2.1.5 Oversigter", " 2.2 Kørsel af javadoc", " 2.2.1 Simpel brug", " 2.2.2 Henvise til den eksisterende javadokumentation", " 2.3 Appendiks", " 2.3.1 Parametre til javadoc", " 2.3.2 Koder tilgængelige i javadoc", " 2.3.3 Pakkekommentarer", " 2.4 Videre læsning", " 2.5 Opgaver", " 2.6 Løsninger", "3 Rekursion", " 3.1 Introduktion til rekursive algoritmer", " 3.1.1 Folde en rekursion ud", " 3.1.2 Forudsætninger for rekursion", " 3.2 Rekursiv listning af filer", " 3.3 Beregning af et matematisk udtryk", " 3.4 Tegning af fraktaler", " 3.5 Opgaver", "4 Komponentbaseret programmering", " 4.1 Genbrugelige komponenter", " 4.1.1 Javabønner", " 4.1.2 Eksempel: Bønnen TextField", " 4.1.3 Bruge en javabønne", " 4.2 At definere javabønner", " 4.2.1 En meget simpel bønne: GentagTekst", " 4.2.2 Brug af bønner fra et udviklingsværktøj", " 4.2.3 Størrelsen af en grafisk komponent", " 4.2.4 Skelne mellem udviklings- og i kørselsfasen", " 4.3 Karakteristika ved javabønner", " 4.3.1 Bønner skal have en parameterløs konstruktør", " 4.3.2 Bønner kan have egenskaber", " 4.3.3 Bønner kan have tilknyttet ekstra information", " 4.3.4 Bønner bør være afgrænsede og uafhængige", " 4.3.5 Bønner kan understøtte hændelses-lyttere", " 4.4 Ekstra eksempler", " 4.4.1 Rystetekst", " 4.4.2 Rulletekst", " 4.4.3 Simpel kryptering", " 4.4.4 Eksempel på brug af bønnerne i et værktøj", " 4.5 Opgaver", " 4.6 Løsninger", " 4.6.1 Grafisk komponent: GentagTekst", " 4.6.2 Grafisk komponent: Billede", " 4.6.3 Webserver-komponent", " 4.7 Avanceret", " 4.7.1 En komponent til at tegne kurver", " 4.7.2 Repræsentation af funktioner", " 4.7.3 Fortolkning af strenge til funktioner", " 4.7.4 Layout-manageres virkemåde", " 4.7.5 Øvelse: Samspil med layout-manager", " 4.7.6 Opgave: Adresseindtastningskomponent", " 4.7.7 Løsning: Adresseindtastningskomponent", "5 Grafiktegning (Java2D)", " 5.1 Java2D kort fortalt", " 5.1.1 Geometriske figurer", " 5.1.2 Geometriske operationer", " 5.1.3 Transformationer", " 5.1.4 Linjetyper", " 5.1.5 Tegnekvalitet", " 5.1.6 Videre læsning", " 5.2 Eksempel", " 5.3 Eksempel fra JDK'et", "6 Grafiske brugergrænseflader (Swing)", " 6.1 Introduktion til Swing", " 6.1.1 Eksempel på forskelle mellem Swing og AWT", " 6.2 MVC i Swing- og AWT-komponenter", " 6.2.1 AWT-komponenter", " 6.2.2 Swing-komponenter", " 6.3 Datamodellen i Swing-komponenter", " 6.3.1 Tekstfelter (interfacet Document)", " 6.3.2 Tabeller (interfacet TableModel)", " 6.3.3 Knapper (interfacet ButtonModel)", " 6.3.4 Andre komponenter", " 6.3.5 Opgaver", " 6.3.6 Løsning", " 6.4 Præsentationsdelen i Swing", " 6.4.1 Lister (ListCellRenderer)", " 6.4.2 Eksempel: Præsentation af skrifter i en liste", " 6.4.3 Tabeller (TableCellRenderer)", " 6.4.4 Træer (TreeCellRenderer)", " 6.4.5 Opgaver", " 6.5 Kontroldelen af Swing-komponenter", " 6.5.1 Tabeller (TableCellEditor)", " 6.5.2 Træer (TreeCellEditor)", " 6.5.3 Standardredigering med DefaultCellEditor", " 6.6 Eksempler", " 6.6.1 SwingSet2-demo af JTable", " 6.6.2 Eksempel med JTable", " 6.7 Avanceret: Udseendet af Swing", " 6.7.1 Swing-komponenters standardudseender", " 6.7.2 Andre udseender", " 6.7.3 Kunststoff-udseendet", " 6.7.4 Alloys-udseendet", " 6.7.5 Opgaver", "7 Internationalisering", " 7.1 Internationale programmer", " 7.1.1 Formatering af tidspunkter", " 7.1.2 Formatering af tal og beløb", " 7.1.3 Tekstindhold i resursefiler", " 7.1.4 Avanceret: Binære resursefiler", " 7.1.5 Avanceret tekstformatering", " 7.2 Selv bestemme sproget", " 7.2.1 Styre sproget fra kommandolinjen", " 7.2.2 De mulige Locale-objekter", " 7.2.3 Bruge Locale-objekter", " 7.2.4 Avanceret: Sætte standardsprog", "8 Databaser (JDBC)", " 8.1 Basisfunktioner i JDBC", " 8.1.1 Indlæse driveren", " 8.1.2 Etablere forbindelsen", " 8.1.3 Kommunikere med databasen", " 8.2 Forpligtigende eller ej? (commit)", " 8.3 Optimering", " 8.3.1 Bruge den rigtige databasedriver", " 8.3.2 Lægge opdateringer i kø (batch-opdateringer)", " 8.3.3 På forhånd forberedt SQL", " 8.3.4 Kalde gemte procedurer i databasen", " 8.4 Avanceret", " 8.4.1 Opdatering og navigering i ResultSet-objekter", " 8.4.2 Metadata", " 8.4.3 Metadata om databasen", " 8.4.4 Metadata om svaret på en forespørgsel", " 8.4.5 Eksempel - udskrive en vilkårlig tabel", " 8.4.6 Persistering af objekter - JDO", "9 Optimering", " 9.1 Optimering", " 9.2 Ting, man skal undgå (hvis man kan)", " 9.2.1 Oprette mange objekter", " 9.2.2 Oprette mange tråde", " 9.2.3 Kaste og fange mange undtagelser", " 9.2.4 Gå ind og ud af synkroniserede blokke/metoder", " 9.2.5 Bruge mange (evt. anonyme) klasser", " 9.3 Er C++ hurtigere end Java?", " 9.3.1 Et testprogram i Java", " 9.3.2 Testprogrammet i C++", " 9.4 Videre læsning", "10 Eksterne kald og JNI", " 10.1 Kalde eksterne programmer", " 10.1.1 Kommunikation med det eksterne program", " 10.2 Kald til andre programmeringssprog", " 10.2.1 JNI - Java Native Interface", " 10.2.2 Skrive Java-klasser med maskinkode", " 10.2.3 Skrive en metode i C++", " 10.2.4 Oversætte til maskinkode", " 10.2.5 Køre programmet", " 10.2.6 Kommunikation fra C-koden til Java", " 10.2.7 Henvisninger", "11 Introspektion", " 11.1 Læse klasseinformation for et objekt", " 11.1.1 Oversigt over pakken java.lang.reflect", " 11.1.2 Opremse metoderne i en klasse", " 11.2 Arbejde med objekter", " 11.3 Introspektion på javabønner", " 11.4 Generere nye klasser og indlæse dem", " 11.4.1 Kalde oversætteren som eksternt program", " 11.4.2 Bruge oversætteren internt", " 11.4.3 Indlæse klasser fra filsystemet", " 11.5 Videre læsning", "12 Standardbiblioteket (J2SE)", " 12.1 Grundlæggende klasser (java.lang)", " 12.1.1 Klasser, der svarer til de simple typer", " 12.1.2 Tråde", " 12.1.3 Introspektion og dynamisk klasseindlæsning", " 12.1.4 Svage referencer (java.lang.ref)", " 12.1.5 Matematik med vilkårlig præcision (java.math)", " 12.2 Værktøjsklasser (java.util)", " 12.2.1 De "klassiske" datastrukturer i java.util", " 12.2.2 Collections-klasserne i java.util", " 12.3 Behandling af tekst (java.text)", " 12.4 Grafiktegning (java.awt del 1)", " 12.4.1 Generelt", " 12.4.2 Grafiktegning (Java2D)", " 12.4.3 Udskrivning", " 12.5 Grafiske brugergrænseflader (java.awt del 2)", " 12.5.1 Grafiske komponenter i java.awt", " 12.5.2 Containere i java.awt", " 12.5.3 Appletter (pakken java.applet)", " 12.5.4 Layout-managere i java.awt", " 12.5.5 Hændelser i java.awt", " 12.5.6 Menuer i java.awt", " 12.5.7 Kopiering, udklipsholder og træk-og-slip", " 12.6 Lyd", " 12.6.1 WAV/indspillet lyd (javax.sound.sampled)", " 12.6.2 MIDI/nodebaseret musik (javax.sound.midi)", " 12.7 Netværkskommunikation (java.net)", " 12.8 Databasekommunikation (java.sql)", " 12.9 Fjernkald af metoder (java.rmi)", " 12.10 Sikkerhed, kryptering, adgangskontrol (java.security)", "13 Mobiltelefoner (J2ME)", " 13.1 Introduktion til midletter", " 13.1.1 Eksempel - en simpel midlet", " 13.1.2 Prøvekøre en midlet", " 13.1.3 Midletters livscyklus", " 13.2 Brugergrænseflader i midletter", " 13.2.1 Klassen Display (den fysiske skærm)", " 13.2.2 Klassen Displayable (skærmbilleder)", " 13.2.3 Klassen Ticker (rulletekst på et skærmbillede)", " 13.2.4 Klassen Image (billeder)", " 13.2.5 Klassen Font (skrifttyper)", " 13.3 Direkte grafiktegning og spil", " 13.3.1 Klassen Canvas", " 13.3.2 Klassen GameCanvas og lagdelt grafik", " 13.3.3 Klassen Graphics", " 13.4 Grafiske standardkomponenter", " 13.4.1 Eksempel: Gæt et tal", " 13.4.2 Kommandoer og hændelser i midletter", " 13.4.3 TextBox", " 13.4.4 Alert", " 13.4.5 List", " 13.4.6 Form", " 13.5 Tilgængelige klasser fra J2SE", " 13.5.1 Pakken java.lang", " 13.5.2 Pakken java.util", " 13.5.3 Pakken java.io", " 13.6 Netværkskommunikation", " 13.6.1 Pakken javax.microedition.io", " 13.6.2 Eksempel: Kommunikation med webserver", " 13.7 Gemme data i telefonen", " 13.8 Udviklingsværktøjer til midletter", " 13.8.1 Wireless Toolkit", " 13.8.2 Sun ONE Studio Mobile Edition", " 13.8.3 Borland JBuilder MobileSet", " 13.9 Opbygningen af J2ME", " 13.9.1 Konfigurationer", " 13.9.2 Profiler", " 13.10 Yderligere læsning", "14 Servere (J2EE & EJB)", " 14.1 J2EE-platformens dele", " 14.2 Webservere (servletter og JSP)", " 14.2.1 JSP-sider", " 14.2.2 HTML-formularer", " 14.3 RMI - objekter over netværk", " 14.3.1 Principper i kald over et netværk", " 14.3.2 Fjerninterfacet til serverobjektet", " 14.3.3 Implementationen af serverobjektet", " 14.3.4 Klientsiden - brug af fjerninterfacet", " 14.4 EJB-bønner", " 14.4.1 Kildeteksten i en bønne", " 14.4.2 Eksempel: Veksler", " 14.4.3 EJB-Containerens information om Veksler", " 14.5 Bruge en EJB-bønne", " 14.5.1 JNDI (Java Naming and Directory Interface)", " 14.5.2 Brug af Veksler-bønnen", " 14.5.3 Brug af Veksler fra JSP", " 14.6 Typer af EJB-bønner", " 14.6.1 Sessionsbønner", " 14.6.2 Entitetsbønner", " 14.6.3 Meddelelses-drevne bønner", " 14.6.4 Tilstandsfuld sessionsbønne: Brugeradgang", " 14.6.5 Opgaver", " 14.7 Entitetsbønner", " 14.7.1 Eksempel på en entitetsbønne", " 14.7.2 Fremfindingsmetoder", " 14.7.3 Idriftsætte bønnen", " 14.7.4 Bruge bønnen", " 14.7.5 Fremfinde entitetsbønner i EJB 1.1", " 14.7.6 EJB 2.0 og EJB Query language (EJBQL)", " 14.7.7 Opgaver", " 14.8 Transaktioner", " 14.8.1 JTS (Java Transaction Service)", " 14.8.2 Transaktioner i JDBC (resumé)", " 14.8.3 Transaktioner i en EJB-container", " 14.8.4 Deklarativ transaktionsstyring af metodekald", "Anden del: Videregående objektorienteret programmering", "15 Videregående OOP", " 15.1 Arv", " 15.1.1 Holdninger til arv", " 15.1.2 Modstrid mellem holdningerne", " 15.1.3 Øvelse", " 15.1.4 Nedarvinger, hvor funktionaliteten ikke udvides, men begrænses", " 15.2 Delegering (i stedet for arv)", " 15.2.1 At skjule nogle metoder", " 15.2.2 Modellering af roller", " 15.2.3 Resumé og konklusion", " 15.3 Specificér funktionalitet i et interface", " 15.3.1 Repetition af interfaces", " 15.3.2 Eksempel: Stak", " 15.3.3 Eksempel: Collections-klasserne", " 15.4 Konstanterklæringer i et interface", " 15.5 Markeringsinterface", " 15.6 Ansvarsområder", " 15.6.1 Eksempel på tildeling af ansvarsområder", " 15.6.2 Ekspert", " 15.6.3 Skaber", " 15.7 Lav kobling og høj kohæsion", " 15.7.1 Lav kobling", " 15.7.2 Høj kohæsion", " 15.7.3 Indkapsling", " 15.7.4 Indkapsling og pakker", " 15.8 GRASP", " 15.9 Introduktion til designmønstre", " 15.9.1 Designmønstre berørt i de følgende kapitler", "16 Skabende designmønstre", " 16.1 Overordnet idé", " 16.1.1 Fabrikeringsmetoder", " 16.2 Fabrik", " 16.2.1 Eksempel: Image", " 16.3 Singleton", " 16.3.1 Eksempel: java.lang.Runtime", " 16.3.2 Eksempel: java.awt.Toolkit", " 16.3.3 Eksempel: Dataforbindelse", " 16.3.4 Singleton med sen initialisering", " 16.3.5 Singleton uden privat konstruktør", " 16.4 Abstrakt Fabrik", " 16.4.1 Eksempel: AdresseFabrik", " 16.4.2 Eksempel fra standardklasserne: AWT", " 16.5 Bygmester", " 16.5.1 Trinvis konstruktion", " 16.5.2 Eksempel på trinvis konstruktion: E-post", " 16.5.3 Eksempel på netværk af objekter: Funktioner", " 16.6 Prototype", " 16.6.1 Interfacet Cloneable", " 16.6.2 Overfladisk og dyb kopiering", " 16.6.3 Eksempel: Et tegneprogram", " 16.7 Objektpulje", " 16.7.1 Eksempel: Begrænsede resurser", " 16.7.2 Variation: Klient 'hænger', hvis puljen løber tør", " 16.7.3 Genbrug af tråde", " 16.7.4 Opgave: Objektpulje med objektfabrik", " 16.8 Større eksempel: Dataforbindelse", " 16.8.1 Specialiseringer af Dataforbindelse", " 16.8.2 Dataforbindelse over netværk", " 16.8.3 Dataforbindelse, der cacher forespørgsler", " 16.8.4 Endelig udgave af Dataforbindelse", "17 Hyppigt anvendte designmønstre", " 17.1 Proxy", " 17.1.1 Simpelt eksempel: En stak, der logger kaldene", " 17.1.2 Variationer af designmønstret Proxy", " 17.1.3 Eksempel: Gøre data uforanderlige vha. Proxy", " 17.1.4 Doven Initialisering/Virtuel Proxy", " 17.1.5 Eksempel på Virtuel Proxy: En stak der først oprettes, når den skal bruges", " 17.2 Adapter", " 17.2.1 Simpelt eksempel", " 17.2.2 Anonyme klasser som adaptere", " 17.2.3 Anonyme adaptere til at lytte efter hændelser", " 17.2.4 Eksempel: Få data til at passe ind i en JTable", " 17.2.5 Ikke-eksempel: Adapter-klasserne", " 17.3 Iterator", " 17.3.1 Iteratorer i Collections-klasserne", " 17.3.2 Definere sin egen form for iterator", " 17.3.3 Iteratorer i JDBC", " 17.3.4 Iterator til at gennemløbe geometriske figurer", " 17.4 Facade", " 17.4.1 Eksempel: URL", " 17.4.2 Eksempel: Socket og ServerSocket", " 17.5 Observatør/Lytter", " 17.5.1 Eksempel: Hændelser", " 17.5.2 Eksempel: Kalender", " 17.6 Dynamisk Binding", " 17.6.1 JDBC og Dynamisk Binding", " 17.6.2 Eksempel: Fortolkning af matematikfunktioner", " 17.7 Opgaver", " 17.8 Løsninger", " 17.8.1 Dataforbindelseslogger", " 17.8.2 Designmønstre i JDBC", "18 Andre designmønstre", " 18.1 Uforanderligt objekt (Immutable)", " 18.1.1 Uforanderlige objekter i standardbiblioteket", " 18.1.2 Eksempel - en uforanderlig punkt-klasse", " 18.1.3 Opgave", " 18.2 Fluevægt", " 18.2.1 Eksempel: Strenge", " 18.2.2 Eksempel: Dele UforanderligtPunkt-objekter", " 18.3 Filter", " 18.3.1 Eksempel: Kunde-filtre", " 18.3.2 Eksempel: Streng-filtre", " 18.3.3 Opgave", " 18.3.4 Eksempel: Output- og InputStream-klasserne", " 18.3.5 Avanceret: Læse vs. skrive data", " 18.4 Lagdelt Initialisering", " 18.4.1 Simpelt eksempel", " 18.4.2 Lagdelt initialisering vs. fabrikeringsmetode", " 18.4.3 Eksempel: URL-klassen", " 18.4.4 Avanceret lagdelt initialisering", " 18.4.5 Avanceret lagdelt initialisering og dynamisk binding i URL-klassen", " 18.5 Komposit/Rekursiv komposition", " 18.5.1 Analogi til byggeindustrien", " 18.5.2 Eksempel: Component/Container", " 18.5.3 Eksempel: Funktioner", " 18.6 Kommando", " 18.6.1 Eksempel", " 18.6.2 Avanceret: Variationer af designmønstret", " 18.6.3 Opgaver", " 18.7 Opgave: Designmønstre i standardbibliotekerne", " 18.7.1 Løsning: Designmønstre i standardbiblioteket", "19 Model-View-Controller-arkitekturen", " 19.1 De tre dele af MVC", " 19.1.1 Modellen", " 19.1.2 Præsentationen", " 19.1.3 Kontrol-delen", " 19.2 Relationer mellem delene", " 19.2.1 Informationsstrøm gennem MVC", " 19.2.2 Opdatering af præsentationen - tre muligheder", " 19.2.3 A - Præsentationer undersøger modellen", " 19.2.4 B - Kontroldel underretter præsentationer", " 19.2.5 C - Modellen underretter præsentationer", " 19.3 Eksempel - bankkonti", " 19.3.1 Modellen", " 19.3.2 Præsentationer", " 19.3.3 Kontroldel", " 19.4 Model-View - "den lille MVC"", " 19.4.1 Adskillelse af præsentation og programlogik", " 19.5 Opgaver", " 19.5.1 Løsning", "Stikordsregister".
Ganske grundig lærebog med mange og fornuftige eksempler ( )
  bnielsen | Sep 13, 2014 |
no reviews | add a review
You must log in to edit Common Knowledge data.
For more help see the Common Knowledge help page.
Series (with order)
Canonical title
Original title
Alternative titles
Original publication date
People/Characters
Important places
Important events
Related movies
Awards and honors
Epigraph
Dedication
First words
Quotations
Last words
Disambiguation notice
Publisher's editors
Blurbers
Publisher series
Original language

References to this work on external resources.

Wikipedia in English

None

Book description
Haiku summary

No descriptions found.

No library descriptions found.

Quick Links

Swap Ebooks Audio

Popular covers

Rating

Average: (4)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4 1
4.5
5

Is this you?

Become a LibraryThing Author.

 

About | Contact | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 120,804,771 books! | Top bar: Always visible