HomeGroupsTalkZeitgeist
Hide this

Results from Google Books

Click on a thumbnail to go to Google Books.

Billeder af Danmarks historie : maleren,…
Loading...

Billeder af Danmarks historie : maleren, danmarkshistorien og maleriet

by Palle Lauring

MembersReviewsPopularityAverage ratingConversations
142683,257 (3)None

None.

None
Loading...

Sign up for LibraryThing to find out whether you'll like this book.

No current Talk conversations about this book.

Showing 2 of 2
Indeholder "Forord", "Indledning", " De ældste billeder", " Oldtidens middelhavslande", " Grækere og romere", " Danmark før kristen tid", " Danmark i tidlig middelalder", " Den senere middelalder", " Gryende renæssance", " Frederik IIs Kronborgtapeter", " Christian IV og maleriet", " Christian IVs historiebilleder", " Christian IVs gobeliner", " Frederik IIIs tid", " Arvehyldningen", " Christian V og Skånske Krig", " Den store nordiske Krig", " Det første Christiansborg", " Englænderkrigene", " Guldalderen", " Det nationale historiemaleri", " Historien som forkyndelse", " De sønderjyske krige", " To store opgaver", " Frederiksborg", " Frederiksborgs brand", " Det reddede", " Genrejsningen", " Museet på Frederiksborg", " Frederiksborgs historiemaleri", " Historiemaleriet udenfor Frederiksborg", " Historiemaleriets død", " Vil historiemaleriet genopstå?", "Danmarks ældste historiemaleri", " Erik Plovpennings død på Slien 1250", "Malpaga-freskerne - kopier Frederiksborg", " Christian Is romerrejse", " Christian I rejser fra Malpaga", "Kronborgtapeterne", " Hans Kniepers Kronborgtapeter", " Christiern II og Frederik I", " Hans Kniepers Christian III-tapet", " Christian IV's historiske billeder", " Frederik I under Københavns belejring 1523", " En tavle i Färö kirke", "Søslaget i Øresund 1659, øjenvidneskildring", " Søslaget i Øresund 1659", " Skildring af situation i slaget 29. oktober 1659", " Den gottorpske fortid", " Hertug Adolf afslår den danske krone", "Arvehyldningen 1660. Samtidig skildring", " Arvehyldningen 18. oktober 1660", " Danmark i svenske billeder", " Klas Kristersson Horn tar tull i Öresund 27. maj 1656", " Carl Gustavs danske felttog 1658", " Overgangen over Lillebælt", " Rosenborg-gobelinerne", " Landgangen på Rygen 17. september 1677", "Christian Vs salvingsakt, omtrent samtidig skildring", " Christian Vs salvingsakt", " Frederiksborg Slotskirke 7. juni 1671", "Af Skånske Krigs triumfer I-IV, Frederiksborg-malerier", " Af Skånske Krigs triumfer I", " Slaget ved Øland 1. juni 1676", " Af Skånske Krigs triumfer II", " Landgangen ved Rää 29 juni 1676", " Af Skånske Krigs triumfer III", " Helsingborg overgiver sig 3. juli 1676", " Af Skånske Krigs triumfer IV", " Marstrands erobring 23. juli 1677", "Slaget i Køge Bugt, mindemedalje", " Slaget i Køge Bugt 1. juli 1677", "Den Store Nordiske Krig, I-III, omtrent samtidig skildring", " Den Store Nordiske Krig I", " Stralsund erobret 23. december 1715", " Den Store Nordiske Krig II", " Frederik IV 17. maj 1713", " Den Store Nordiske Krig III", " Slaget på Colberg Heide 1715", "Christian VIs norske rejse, samtidig skildring", " Christian VIs norske rejse", " Færden over vandet ved Manseidet", "Abildgaards Christianborgske kongebilleder, det første Christianborg", " Abildgaards Christianborgske kongebilleder", " Frederik II under byggeriet på Kronborg, Frederik V som Nordens Apollon", " Christian VII hyldes af holstenske kvinder", " Det første Christianborgs brand 1794", " Christianborgs brand set fra Prinsens Palæ 1794", "Første Englandskrig, 1800-1801, samtidige skildringer", " 'Frejas' kamp mod seks englændere", " Frejas kamp 25. juli 1800", " Slaget på Reden 1801, engelsk skildring", " Slaget på Reden 1801, dansk skildring", " Slaget på Reden, slutningen", " Den engelske parlamentær gaar i Land", "Anden Englandskrig, 1807", " Skæbneåret 1807, 'Affairen' 31. august", " Affairen på Kjøbenhavns Rhed 31. August 1807", " Københavns bombardement 1807 I", " Københavns brand set fra Ladegaarden", " Københavns bombardement 1807 II", " Københavns bombardement set fra volden ved Rosenborg", " Københavns bombardement 1807 III", " Bombardementet 1807 set fra Kongens Nytorv", " Københavns efter bombardementet 1807", " Det ruinerede København set fra Gråbrødre Torv", "Guldalderen", " Den danske guldalder", " Musikalsk Soiré hos Vinhandler, Etatsraad Christian Waagepetersen", " Guldalderens kunstnere på uddannelse", " Det Finckske Kaffehus i München, Kustnernes Bord", " Danske Romfarere", " Danske kunstnere i Osteriet La Gensola i Rom", " Thorvaldsens hjemkomst", " Ankomsten", "Til det andet Christianborg, I-II", " Til det andet Christianborg I", " Danske bønder takker ved frihedsstøtten Frederik VI for stavnsbåndets løsning", " Til det andet Christianborg II", " Luthersk gudstjeneste", "Christian VIIIs salving I-III og Indtoget 1841", " Christian VIIIs salving I", " Christian VIII knæler foran biskop Mynster", " Christian VIIIs salving II", " Salvingsprocessionen", " Christian VIIIs salving III", " Den tronen enevoldskonge Christian VIII og dronning Caroline Amalie", " Indtoget 22. juni 1841", "Krigen 1848-1859, feltmalerne", " Kampen på Dybbøl Bjærg, 1848", " Oversølejren", " Lejren ved Oversø og Munkvoldstrup", " Jørgen Sonnes 'Istedslaget' I", " Slaget ved Isted 24. og 25. juli 1850", " Morgen efter slaget", " Frederik VII ved Sønderborg, 1848", " Frederik VII ved Sønderborg 28. april 1848", " Slaget ved Fredericia", " Frederiksstad", " Frederiksstadkampen 1. oktober 1850", " Dybbøl 13. april 1849", " Dybbøl Bjærg 13. april 1849", " Egernførde", " Egernførde 1849", " Fægtningen ved Jagel", " Reservesoldatens afsked", " Reservesoldatens afsked fra sin familie", "Krigen 1848-1850, hjemmemalere", " Reservebataljon på march", " Transportflåden i Svendborg Sund 1848", " Transportflåden i Svendborg Sund der står vestpå mod Sønderjylland 1848", " Soldaternes hjemkomst 1849", " Indtoget", "Historiemaleriet i krigs- og mellemkrigstid", " Slaget i Køge Bugt 1. juli 1677", " Morgenen efter slaget i Køge Bugt 1677", " Griffenfeld føres til Kastellet", " Christian IV ved Colberg Heide", " Den grundlovgivende rigsforsamling 1848-1849", " Den grundlovgivende rigsforsamlings første møde 28. oktober 1848 i salen på Christiansborg", "Krigen 1864. Samtidige og omtrent samtidige malerier", " Tilbagetoget fra Dannevirke 1864", " Slaget ved Helgoland 1864", " Slaget ved Helgoland 9. maj 1864", " Frederik VIIs lig kommer til København", " Frederik VIIs lig kommer til København 2. december 1863", "Orla Lehmann-Serien", " Af Orla Lehmann-Serien: Ingemann", " Danske kvinder hylder B. S. Ingemann på 70-årsdagen, 28. maj 1859", " Af Orla Lehmann-Serien: Oehlenschlæger", " Adam Oehlenschläger laurbærkranses i Lund Domkirke", " Af Orla Lehmann-Serien: Christian Winther", " Christian Winther belurer unge elskende", "Begyndelsen til de sene 1864-skildringer", " I Dybbølstillingen", "Det nyere historiemaleri starter", " Christiern II på Sønderborg", " Christiern II i fængsel på Sønderborg", " Mester Ole Vind 1872", " Tordenskjold i Marstrand", " Tordenskjolds død", "Universitetets festsal", " Universitetets festsal: Grundlæggelsen 1479", " Universitetets festsal: Tyge Brahe og Jacob af Skotland", " Kong Jacobs besøg hos Tyge Brahe", " Universitetets festsal: Holberg instruerer", " Universitetets festsal: Studenternes udfald 1658", " Studenternes deltagelse i 'Det store udfald 1658'", " Universitetets festsal: Studenternes udfald 1658", "Hans Nikolaj Hansens billeder af Christiern IIs historie I-II", " Hans Nikolaj Hansens billeder af Christiern IIs historie I", " Bønderne, der dømmer Torben Oxed", " Hans Nikolaj Hansens billeder af Christiern IIs historie II", " De adelige råder venter uden for Sigbrits dør", " Christiern IIs flugt fra København 13 april 1523, Kongen og Sigbrit står og taler sammen", "De historiske rums skildrer: Heinrich Hansen", " Gustav IIIs sovegemak på Drottningholm", "Det genrejste Frederiksborgs udsmykning I: Faste vægbilleder", " Frederiksborgs udsmykning: Carl Gustav løsner det første skud fra Kronborg", " Carl Gustav på Kronborg", " Den hollandske flåde kommer til København efter slaget i Øresund 1658", " Den hollandske flåde står Københavns havn ind", " Lorenz Frølichs vægfriser", " Lorenz Frølichs vikingefrise på Frederiksborg", " Kong Svend's og Jomsborgerne's Løfter ved Harald Jarls Gravøl", " Danegæld erlægges til Kong Svend, Knud den Stores fart til England 1015", " Frederiksborg som billedbog", " Niels Kaas på dødslejet", " Niels Kaas' dødsleje", " Tyge Brahes Uraniborg", " De sammensvorne ride fra Finderup", " Christian IVs kroning", " Arkonas fald 1169", " Søren Norby i Lier", " Galleri over tidens store mænd", " Max Müller", " General Philip Friedemann Maximilian ('Max') Müller", " Edouard Suenson ved Helgoland, Schleppegrell ved Isted", " Frederik Adolf Schleppegrell ved Isted", " Olaf Rye", " Olaf Rye ved Fredericia", " Enrico Dalgas", "Bestillingsgaver som gave til Christian IXs jubilæum", " Hestgarden udskibes i Korsør", " Christian IX i skanserne på Dybbøl", "Det genrejste Frederiksborgs udsmykning II: Sene krigsbilleder fra krigene 1848 og 1864", " Troppernes indtog i København 1849", " 8. brigades modstød ved Dybbøl", " Rekonstruerede riddersalsgobeliner", " Frederiksborg Riddersals gobeliner", " Tapet Kalmar", " Tapet Øland", " Nyere historiske situationer", " Det Nordiske Naturforskermøde 1847", " Det Nordiske Naturforskermøde i København 1847", " Fra Askov Højskole", " Østerbros Elektricitetsværk 1902", " Pengenes generaler", " 'De fem store'", " Kunstdommere", " Kristian Zahrtmann og hans elever", " Kristian Zahrtmann i atelieret mellem eleverne", "Det sene historiemaleri: Historiske malerier bestilt af institutioner", " Videnskabernes Selskab", " Et møde i Videnskabernes Selskab", " Finsens Institut", " Finsensinstituttet", "Kristian Zahrtmann som historiemaler", " Caroline Mathilde og Struensee", " Sophie Amalies død", "Diverse historiemalere", " Kanonbådskrigen", " En engelsk Brig erobres", " Rendsborgslaverne ventes i 1848", " Willemoes i Slaget på Reen", " Willemoes på den synkefri", " Willemoes' død", " Steen Steensen Blicher", " Steen Steensen Blicher set gennem en rude", " Ole Borch i Ordrup Mose", " Slaget på Øxnebjærg", " Udvandrere på Larsens Plads", " En folketaler", " Niels Ebbesøn", "Fremmedmalere og Danmarkshistorien", " Corfitz Ulfeldts død", " Torben Oxes dødsdom", " Skotterne i Romsdal 1612", " Skottetoget 1612", " Eidsvoll 1814", " Eidsvoll 17. maj 1814", " Stenbocks kurir", " Makalös erobres", "Reportage-maleriet", " Kongefamilien på Fredensborg", " Kongefamilien samlet i Fredensborgs havesal", " Christiansborgs brand 1884", "Det døende historiemaleri", " Genforeningen 1920, Sønderjyske piger gir Christian X det gamle flag", " Christian X rider over grænsen", " Christian Xs ridt over grænsen", " Christian X på Grønland", " 9. april 1940", " Våbennedkastningerne", " En våbennedkastning", " Garden overtar vagten på Amalienborg 1945", " Frihedsrådet", " Den ny grundlov af 1953", "Malerbiografier med register".

Et udvalg af billeder med motiver fra Danmarks historie. Det hele er sat i sammenhæng med tiden, malerne og dem, der har bestilt malerierne. ( )
  bnielsen | Apr 23, 2016 |
Meget fine billeder, noget rodet tekst, en del fejl, men alligevel berigende historiefortælling. ( )
  Tonny | Jan 1, 2009 |
Showing 2 of 2
no reviews | add a review
You must log in to edit Common Knowledge data.
For more help see the Common Knowledge help page.
Series (with order)
Canonical title
Original title
Alternative titles
Original publication date
People/Characters
Important places
Important events
Related movies
Awards and honors
Epigraph
Dedication
First words
Quotations
Last words
Disambiguation notice
Publisher's editors
Blurbers
Publisher series
Original language

References to this work on external resources.

Wikipedia in English

None

Book description
Haiku summary

No descriptions found.

No library descriptions found.

Quick Links

Swap Ebooks Audio

Popular covers

Rating

Average: (3)
0.5
1
1.5
2 1
2.5
3 1
3.5
4 1
4.5
5

Is this you?

Become a LibraryThing Author.

 

About | Contact | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 119,468,852 books! | Top bar: Always visible