Picture of author.
30 Works 84 Members 1 Review 1 Favorited

About the Author

Includes the name: Jacques de Visscher

Works by Jacques De Visscher

Het groteske (2011) 2 copies

Tagged

Common Knowledge

Canonical name
De Visscher, Jacques
Legal name
De Visscher, Jacques
Birthdate
1943
Gender
male
Nationality
Belgium
Birthplace
Gent, Belgium
Short biography
Jacques De Visscher studeerde binnenhuisarchitectuur en moraalwetenschap. Hij was hoogleraar filosofie aan het Architectuurinstituut Sint-Lucas (Gent/Brussel) en bijzonder hoogleraar Filosofie en Literatuur aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij is de auteur van onder meer Naakt geboren (1999) en Onderkennen wat beschikbaar is (2000). Hij vertaalde en becommentarieerde werk van Kant, Levinas, Arendt en Ricoeur.

Members

Reviews

Filosoof Jacques De Visscher onderneemt in dit boek een boeiende poging tot beschrijving en duiding van het bizarre, misplaatste, potsierlijke, smakeloze, tragikomische, absurde - kortom het groteske in het menselijk bestaan. Hierbij maakt hij gebruik van treffende fragmenten uit zowel antieke en middeleeuwse romans, waaronder Apuleius' 'Gouden ezel' en 'Van den vos Reynaerde', als uit de premoderne en moderne literatuur, waaronder werk van Rabelais, Cervantes, Flaubert en Kafka. Ook het filmoeuvre van Federico Fellini en de Peanuts-strip van Charles M. Schulz blijken voor de auteur hierbij een onuitputtelijke bron van inspiratie te zijn. Een boek over de vaak even hilarische als tragische kanten van het menselijk tekort, over de com├ędie humaine zoals die wezenlijk deel uitmaakt van de condition humaine.
Recensie(s)
In dit geslaagde boek probeert De Visscher greep te krijgen op het groteske of het absurde. Het verschijnsel is bij iedereen bekend, maar toch blijkt het vluchtig en moeilijk scherp af te bakenen. Mede daardoor neemt De Visscher veelvuldig zijn toevlucht tot voorbeelden uit de literatuur en de wereld van de film. Zijn interpretaties vertrekken vanuit het idee dat het groteske een kwestie is van een incongruentie tussen aspiraties, idealen en de werkelijkheid. Uitgangspunt bij dit alles is dat het groteske veel meer is dan iets komisch en een louter esthetische categorie. Voor De Visscher heeft het groteske ook vooral een wijsgerig-antropologische betekenis. Interessant is het om te zien hoe hij, bij al het negatieve en anti-rationele dat rondom dit onderwerp hangt, toch probeert vast te houden aan een positief gestemd humanisme. Erudiet en een genot om te lezen.
… (more)
 
Flagged
aitastaes | Jun 4, 2016 |

Statistics

Works
30
Members
84
Popularity
#216,911
Rating
3.8
Reviews
1
ISBNs
26
Favorited
1

Charts & Graphs