HomeGroupsTalkZeitgeist
MembersReviewsPopularityRatingFavorited   Events   
5,878 (7,712)421,929 (3.92)600
Works by Arthur Schopenhauerorganize | filter
Also by Arthur Schopenhauerorganize | filter
Members

Top members (works)

Member favorites

Related tags
Events on LibraryThing Local

Arthur Schopenhauer has 4 past events. (show)

Common Knowledgehistory Creative Commons License
You must log in to edit Common Knowledge data.
For more help see the Common Knowledge help page.
Canonical name
Legal name
Information from the German Common Knowledge. Edit to localize it to the English one.
Other names
Date of birth
Date of death
Burial location
Information from the German Common Knowledge. Edit to localize it to the English one.
Gender
Nationality
Country (for map)
Birthplace
Information from the German Common Knowledge. Edit to localize it to the English one.
Place of death
Information from the German Common Knowledge. Edit to localize it to the English one.
Places of residence
Education
Occupations
Information from the German Common Knowledge. Edit to localize it to the English one.
Relationships
Organizations
Awards and honors
Agents
Short biography
At Schopenhauer har hatt mye å si for vitenskapen eller fagfilosofien er derimot en overdrivelse. Tre store filosofer har mottatt avgjørende impulser av ham : Friedrich Nietzsche, Henri Bergson og Ludwig Wittgenstein, ellers har fagfilosofer stort sett ignorert ham. Men forfattere og kunstnere (og en psykolog) har hele tiden funnet veien til hans verker. Samuel Beckett, Jorge Luis Borges, August Strindberg, Richard Wagner, Thomas Mann, Italo Svevo, Leo Tolstoj, Marcel Proust, Sigmund Freud: alle disse og mange andre kunstnere har lest Schopenhauer og blitt fengslet av hans pessimisme, hans opphøyning av kunst (og særlig musikk) i sitt filosofiske system, hans misogyni, hans prosa som mange har betegnet som noe av den tyske kulturhistoriens fineste. "Talent hits a target no one else can hit; genius hits a target no one else can see." -- Arthur Schopenhauer
Disambiguation notice

Member ratings

Average: (3.92)
0.5 1
1 9
1.5 5
2 48
2.5 7
3 118
3.5 25
4 203
4.5 21
5 219

Author pictures (9)

 

(see all 9 author pictures)

Related people/characters

Improve this author

Combine/separate works

Author division

Arthur Schopenhauer is currently considered a "single author." If one or more works are by a distinct, homonymous authors, go ahead and split the author.

Includes

Arthur Schopenhauer is composed of 31 names. You can examine and separate out names.

Combine with…

 

Help/FAQs | About | Privacy/Terms | Blog | Contact | LibraryThing.com | APIs | WikiThing | Common Knowledge | Legacy Libraries | Early Reviewers | 89,401,316 books! | Top bar: Always visible