HomeGroupsTalkZeitgeist
This site uses cookies to deliver our services, improve performance, for analytics, and (if not signed in) for advertising. By using LibraryThing you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Privacy Policy. Your use of the site and services is subject to these policies and terms.
MembersReviewsPopularityRatingFavorited   Events   
120590,096 (5)00

Top members (works)

Member favorites

Members: None

Add to favorites
No events listed. (add an event)
You must log in to edit Common Knowledge data.
For more help see the Common Knowledge help page.
Canonical name
Legal name
Other names
Date of birth
Date of death
Burial location
Gender
Nationality
Country (for map)
Birthplace
Information from the Polish Common Knowledge. Edit to localize it to your language.
Place of death
Information from the Polish Common Knowledge. Edit to localize it to your language.
Places of residence
Education
Information from the Polish Common Knowledge. Edit to localize it to your language.
Occupations
Information from the Polish Common Knowledge. Edit to localize it to your language.
Relationships
Organizations
Information from the Polish Common Knowledge. Edit to localize it to your language.
Awards and honors
Agents
Short biography
Information from the Polish Common Knowledge. Edit to localize it to your language.
Przed II wojną światową uczył się w Zegrzu. Pod koniec wojny kształcił się na tajnych kompletach w Ożarowie Mazowieckim. W 1947 zdał maturę w Warszawie w liceum im. H. Kołłątaja. Następnie rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1949 został asystentem w Muzeum Historycznym miasta stołecznego Warszawy, a rok później na Uniwersytecie Warszawskim. Na tej uczelni pracował do końca życia. W latach 1953–1961 był także pracownikiem Instytutu Historii PAN. W 1954 uzyskał stopień kandydata nauk (doktora) na podstawie pracy Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego w XIV–XVII w. W 1961 habilitował się na podstawie pracy Kryzys agrarny Marchii Wkrzańskiej w XIV w. W 1967 otrzymał stanowisko docenta, w 1971 tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1981 profesora zwyczajnego. Jego żoną była Maria Płaczkowska. Miał trzech synów: Piotra, Andrzeja i Wawrzyńca.
Disambiguation notice

Member ratings

Average: (5)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5 1

Improve this author

Combine/separate works

Author division

Benedykt Zientara is currently considered a "single author." If one or more works are by a distinct, homonymous authors, go ahead and split the author.

Includes

Benedykt Zientara is composed of 1 name.

Combine with…

 

About | Contact | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 131,716,326 books! | Top bar: Always visible