MemberCBgW

Books
None
Joined
Jul 10, 2017
Real Name
Конф-я на българските писатели
About Me
Confederation of the Bulgarian writers (CBgW)
Конфедерацията на българските писатели (КБП) има за цел да даде равен старт на всички пишещи хора, което ще рече – на авторите от големите градове и на тези от малките населени места; на живущите на територията на България, но и на тези, които трайно са се заселили в чужбина.
Oрганизацията ще се бори за разширяване на понятието „национална литература“, като обърне благосклонен поглед към всички писатели от български произход в света, пишещи, освен на български език, и на езика на страната, в която живеят...
В Конфедерацията на българските писатели се сливат в една общност признатите автори на книги с авторите на публикации. Така на практика един голям писателски съюз като нашия се превръща в една безплатна писателска академия, където творците се учат помежду си въз основа на обмяната на опит.
Location
Bulgaria
Homepage
http://konfederaciabgpisateli.com/
Also On

Member Connections

Friends