MemberLillesandmuseet

Collections
Tags
2. verdenskrig (37), Lillesand (37), Høvåg (20), Amerika (20), CD (15), Norge (15), USA (13), engelsk (13), Kaldvell (11), fiskeri (9), intervjuer (9), Sørlandet (9), dikt (9), Ulvøysund (8), skjønnlitteratur (8), vikingetiden (8), sjømannsliv (7), Grimstad (6), lokalforfatter (6), danske bøker (6), Lillesand - historie (6), 1800-tallet (6), håndbøker (6), biografi (6), breve (6), lokalhistorie (6), historie (6), seilskutetiden (6), utvandring (6), Agder (6), vikinger (5), fanter (5), ordbøker (5), dikte (5), Agders historie (5), Kina (5), sjømenn (5), Losvirksomhet (5), bilder (5), seilskuter (4), årbøker (4), barnebok (4), sjøfart (4), skipsvrak (4), Danmark (4), slektshistorie (4), sørlandet (4), seilskutetida (4), krigsseilerne (4), navigasjon (4), sirkus (4), årsskrifter (4), Brekkestø (4), fotografier (4), 100 år (4), Aust-Agder (4), fyr (4), roman (4), gårds- og slektshistorie (4), Lofthusopprøret (4), uthavner (4), jubileumsbøker (4), Lærebøker (3), sjømannen (3), Verdenskrigen 1940-1945 (3), Wiborg (3), Lillesand - 2. verdenskrig (3), romanifolket (3), Tveit (3), tidsskrifter (3), sørlandshistorier (3), Arnulf Øverland (3), Skagerak (3), sjøfolk (3), krigsseiler (3), kirker (3), Vestre Moland (3), Blindleia (3), fortellinger (3), forlis (3), film (3), sjømannshistorier (3), bebyggelse (3), Aust-Agder Arv (3), Texas (3), Japan (3), Bibelen (3), litteratur (3), Birkenes (3), ABM (3), utvandrerbreve (3), privat samling (3), dansk (3), Bornholm (3), Gabriel Scott (3), verdenshistorie (3), utvandrerhistorie (3), fotografi (3), Arnardo (3), biografier (3), jubileum (3), Høvåg. Lillesand - Historie. (2), tjenestereglement (2), Alle kvinner (2), Brentemoen skole (2), Lillesand - Fotografier (2), Høvåg - historie. Verdenskrigen 1940-45 (2), sjømannsfortellinger (2), Hellige Jul (2), lappeteppe (2), sjøfortellinger (2), fiskerbonden (2), Lillesand) (2), rederier (2), Mercedes Knudsen (2), Else Rønnevig (2), Kirin (2), Bien (2), Eilert Sundt (2), porselen (2), småhistorier (2), Møglestu (2), Lillesand - Historie (2), Lillesandsband (2), Høvåg - gårder (2), stensiler (2), norske seilskuter (2), seilskipsfarten (2), høvåggårde (2), sjømannsmisjonn (2), værmerker (2), skoleprosjekt (2), Grøgaard (2), tyske bøker (2), årsbøker (2), Kongsvinner (2), kystbonden (2), Hestmanden (2), Fred Robsahm (2), stubber (2), Stikselva (2), kvernsteiner (2), biografiske skildringer (2), Kaldvell tresliperi (2), vrak (2), museumsskip (2), Årskrifter (2), Kjell Rosenberg (2), museumsplan (2), Lillesands sparebank (2), Verdenskrigen 1940-1945. Lillesand (2), Ramsøya (2), Flukten fra Dakar (2), Rio de Janeiro (2), amerikansk (2), historien (2), 60-tallet (2), kunst (2), Stockholm (2), saga (2), sange (2), norsk historie (2), 1. verdenskrig (2), misjon (2), kart (2), friluftsliv (2), museer (2), stedsnavn (2), antikviteter (2), billedbok (2), digitalisering (2), Scott (2), krigsseilere (2), teater (2), Birkeland (2), 1921 (2), Frankrike (2), 1927 (2), faglitteratur (2), kvinner (2), Lukas (2), prosa (2), litteraturhistorie (2), leksikon (2), Kristiansand (2), kulturhistorie (2), hekling (2), middelalder (2), DVD (2), Oxford (2), 1600-tallet (2), sjøfartshistorie (2), Herman Wildenvey (2), Vest-Agder (2), kystkultur (2), jødene (2), næringsliv (2), Norsk-amerikanere (2), rom (2), NAF (2), gårde (2), hjemmet (2), Krigen (2), havner (2), bokanmeldelse (2), dykking (2), moter (2), festninger (2), krigen (2), skipsfart (2), bind 1 (2), møller (2), sjørøvere (2), 1. verdenskrig (brev s. 59-60) (1), Alene med Vidda (1), "Skillingsviser" (1), Nils Onstad (1), Morskapslæsning (1), modelling (1), painting (1), losing (1), hjertedøren (1), oppvekst (1), Årbok 2022 Aust Agder Arv (1), lokalmat (1), film (DVD) (1), poesi (1), Margrete Robsahm (1), Axel Jensen (1), Rio de Janeiro (bilde s. 82) (1), treullfabrikken (1), Skuggevik (1), utvalgte komedier (1), fantefolket (1), Aust- Agder (1), Lillesaand (Carl Knudsen-gaarden(s. 50-52) (1), Brekkestø (s.180) (1), Livets krøniker (1), Trygve Lindeberg (72) (1), Sørlandskysten (1), Kristian Krohg (1), Maritime kvinner på land og til sjøs (1), maler fra Lillesand (222) (1), Yola (146) (1), Kipsforlis (1), EEliezer (126) (1), gamle Møglestu gård (1), Brekkestø (s.19) (1), Merete Heldals slekt (1), latterdøren (1), Redningsselskapet (1), fiskeren Markus (1), nyinger (1), sjømannskap (1), viser (1), interiør (1), maling (1), hjemmefronten (1), 1. utgave (1), beretninger (1), bind 2 (1), verdenskrig (1), Minutten (1), seilskip (1), Line (1), emigrasjon (1), Lofthus Kristian (1), barndomsminner (1), folkeskolen (1), dampskip (1), fabrikk (1), modellering (1), trykking (1), sying (1), oppskrifter (1), jubileumsskrift (1), Homborsund fyr (1), engelsk for folkeskolen (1), Xantippene fra Lillesand (1), 1800tallet (1), sørlandskystens saga (1), 1950-1960åra (1), fartøyer (1), Elektrisitetsverket i Lillesand (1), Skipsvrak i Ulvøysund (1), Siegburgkeramikk (1), Folkeskolens geografi (1), naturkunnskap (1), 1.verdenskrig (1), roman fra Bronsealderen (1), Bronseplassen (1), Junaiten (1), norsk diplomati (1), hytteeier i Lillesand (1), Langholmen (1), 2 (1), fiskehavner (1), tegninger (1), printing (1), merker (1)
Clouds
Tag Cloud, Author Cloud, Tag Mirror
Media
Groups
Joined
Nov 11, 2013
Real Name
Lillesand by- og sjøfartsmuseum
About My Library
Museeumbiblioteket er i førtste omgang beregnet på det daglige arbeid på museet. Har du bøker om Lillesand og dets historie vil museet gjerne ha bøker - om du vil donere disse til vårt bibliotek.
Avtal med museumsleder Anne Sophie evt. dag og tid for leveringen på epost: lillesandmuseet@gmail.com
ALT OM LILLESAND OG OMEGN HAR VÅR INTERESSE
About Me
Lillesandmuseet er igang med innlegging av sine bøker som for en stor del består av lokallitteratur. Ved årsskiftet 2019/20 har vi lagt inn ca. 630 bøker og CDer. Bøkene er IKKE til utlån, men kan sees på museet, eller kan evt. lånes via vårt utmerkede folkebibliotek i Lillesand.
Location
Lillesand
Homepage
http://www.lillesandmuseet.com
Also On
Local Favorites

Libraries: Lillesand by - og sjøfartsmuseum

Member Connections

Friends
Interesting Library
Contacts