MemberLillesandmuseet

Collections
Tags
Lillesand (34), 2. verdenskrig (31), Amerika (20), Høvåg (19), CD (15), Norge (15), engelsk (13), USA (13), Kaldvell (9), intervjuer (9), Sørlandet (9), dikt (9), fiskeri (9), vikingetiden (8), skjønnlitteratur (8), Ulvøysund (8), sjømannsliv (7), breve (6), utvandring (6), 1800-tallet (6), lokalhistorie (6), Lillesand - historie (6), biografi (6), seilskutetiden (6), danske bøker (6), historie (6), lokalforfatter (6), Agder (6), håndbøker (6), Grimstad (6), ordbøker (5), dikte (5), Agders historie (5), bilder (5), Kina (5), vikinger (5), Losvirksomhet (5), sjømenn (5), årbøker (4), Brekkestø (4), 100 år (4), navigasjon (4), Aust-Agder (4), seilskuter (4), slektshistorie (4), sjøfart (4), jubileumsbøker (4), fanter (4), fotografier (4), Lofthusopprøret (4), roman (4), skipsvrak (4), Danmark (4), uthavner (4), gårds- og slektshistorie (4), barnebok (4), årsskrifter (4), seilskutetida (4), fortellinger (3), biografier (3), krigsseiler (3), utvandrerbreve (3), kirker (3), litteratur (3), utvandrerhistorie (3), romanifolket (3), Bibelen (3), Lillesand - 2. verdenskrig (3), sørlandet (3), fyr (3), film (3), forlis (3), Arnulf Øverland (3), Skagerak (3), sjøfolk (3), Aust-Agder Arv (3), dansk (3), Verdenskrigen 1940-1945 (3), Lærebøker (3), sjømannshistorier (3), krigsseilerne (3), Japan (3), Wiborg (3), tidsskrifter (3), sjømannen (3), Bornholm (3), Vestre Moland (3), ABM (3), verdenshistorie (3), Blindleia (3), jubileum (3), Texas (3), bebyggelse (3), fotografi (3), sirkus (3), Vest-Agder (2), seilskipsfarten (2), Stikselva (2), kystkultur (2), værmerker (2), høvåggårde (2), stubber (2), Norsk-amerikanere (2), festninger (2), Tveit (2), Krigen (2), kvernsteiner (2), bokanmeldelse (2), gårde (2), NAF (2), porselen (2), Hestmanden (2), stensiler (2), sørlandshistorier (2), næringsliv (2), Kirin (2), Høvåg - historie. Verdenskrigen 1940-45 (2), sjømannsmisjonn (2), Grøgaard (2), Ramsøya (2), Høvåg. Lillesand - Historie. (2), skoleprosjekt (2), Lillesand - Historie (2), Verdenskrigen 1940-1945. Lillesand (2), Lillesand - Fotografier (2), Lillesands sparebank (2), fiskerbonden (2), Kjell Rosenberg (2), Kongsvinner (2), Birkenes (2), norske seilskuter (2), kystbonden (2), Hellige Jul (2), Årskrifter (2), tyske bøker (2), årsbøker (2), lappeteppe (2), rederier (2), vrak (2), krigen (2), prosa (2), Arnardo (2), Scott (2), museumsplan (2), DVD (2), middelalder (2), kulturhistorie (2), hekling (2), Fred Robsahm (2), 1. verdenskrig (2), digitalisering (2), norsk historie (2), 1600-tallet (2), misjon (2), Stockholm (2), kunst (2), historien (2), 60-tallet (2), Gabriel Scott (2), Høvåg - gårder (2), leksikon (2), teater (2), sjøfortellinger (2), kvinner (2), sjømannsfortellinger (2), saga (2), amerikansk (2), Lillesand) (2), rom (2), Oxford (2), faglitteratur (2), 1927 (2), Birkeland (2), Lukas (2), litteraturhistorie (2), Brentemoen skole (2), 1921 (2), Frankrike (2), tjenestereglement (2), Alle kvinner (2), kart (2), sange (2), krigsseilere (2), sjørøvere (2), museumsskip (2), Kaldvell tresliperi (2), sjøfartshistorie (2), Lillesandsband (2), bind 1 (2), skipsfart (2), hjemmet (2), antikviteter (2), møller (2), museer (2), biografiske skildringer (2), dykking (2), moter (2), friluftsliv (2), stedsnavn (2), Herman Wildenvey (2), lokale artister (1), Høvågs historie (1), vandreutstilling (1), roman fra Bronsealderen (1), syntetisk (1), tekstilfarging (1), Langholmen (1), Den norske turistforening (1), hytteeier i Lillesand (1), tre og mur (1), sanger om Lillesand (1), bybranner (1), Junaiten (1), norsk diplomati (1), Bronseplassen (1), losene (1), fartøyer (1), Elektrisitetsverket i Lillesand (1), 1950-1960åra (1), sørlandskystens saga (1), Arnljot Gelline (1), fiskeren Markus (1), Skipsvrak i Ulvøysund (1), Siegburgkeramikk (1), Kong Haakon (1), hurtigskip (1), byvandringer (1), Xantippene fra Lillesand (1), Folkeskolens geografi (1), fiskehavner (1), antarktisk (1), nyinger (1), Vår flåte (1), Ny-Hellesund (1), skyggeteater (1), engelsk for folkeskolen (1), jegerforeninger (1), Homborsund fyr (1), fiskerforeninger (1), Den Norske Samlingen (1), naturkunnskap (1), modellering (1), viser (1), maling (1), dukker (1), ABC (1), jubileumsskrift (1), kinesisk (1), håndarbeid (1), hækling (1), Jette (1), Minutten (1), jula (1), beretninger (1), 1. utgave (1), regionale (1), opphavsrett (1), oppvekst (1), strikning (1), 1800-1850 (1), Eire (1), fant (1), 1944 (1), poesi (1), Rio de Janeiro (1), Kuben (1), 1.verdenskrig (1), patchwork (1), tegninger (1), årbok (1), sjømannskap (1), seilskip (1), Wiborg - familien (1), Øya - rutebåt (1), Kaldvell - historie (1), tater (1), dampskip (1), modellteater (1), Lofthus Kristian (1), Trym (1), Nordiska Museet (1), kulturutredningen (1), blue delft (1), Kulturarven (1), historiske hager (1), strekking (1), undervisningsopplegg (1), keramikk (1), Nordsjøen (1), barndomsminner (1), Østersjøen (1), emigrasjon (1), folkeskolen (1), åndsverksloven (1), tresnitt (1), trykking (1), bygningskultur (1), Redningsselskapet (1), arkiver (1), Nils Nilsen Enge (1)
Clouds
Tag Cloud, Author Cloud, Tag Mirror
Media
Groups
Joined
Nov 11, 2013
Real Name
Lillesand by- og sjøfartsmuseum
About My Library
Museeumbiblioteket er i førtste omgang beregnet på det daglige arbeid på museet. Har du bøker om Lillesand og dets historie vil museet gjerne ha bøker - om du vil donere disse til vårt bibliotek.
Avtal med museumsleder Anne Sophie evt. dag og tid for leveringen på epost: lillesandmuseet@gmail.com
ALT OM LILLESAND OG OMEGN HAR VÅR INTERESSE
About Me
Lillesandmuseet er igang med innlegging av sine bøker som for en stor del består av lokallitteratur. Ved årsskiftet 2019/20 har vi lagt inn ca. 630 bøker og CDer. Bøkene er IKKE til utlån, men kan sees på museet, eller kan evt. lånes via vårt utmerkede folkebibliotek i Lillesand.
Location
Lillesand
Homepage
http://www.lillesandmuseet.com
Also On
Local Favorites

Libraries: Lillesand by - og sjøfartsmuseum

Member Connections

Friends
Interesting Library
Contacts