Memberbukkonyvtar

Collections
Tags
büntetőjog (81), kommentár (81), polgári jog (66), Európai Unió (61), munkajog (58), évkönyv (57), statisztika (47), tanulmánykötet (43), nemzetközi jog (40), alkotmányjog (40), gazdasági jog (38), médiajog (35), beszámoló (33), kézikönyv (31), ügyvédség (27), versenyjog (27), ügyvéd (26), szerzői jog (24), emberi jog (23), történelem (23), média (22), büntetőeljárás (22), tankönyv (22), kriminológia (21), nagykommentár (21), Munka Törvénykönyve (21), közigazgatás (21), társasági jog (20), polgári eljárásjog (20), szerződés (20), közbeszerzés (19), magánjog (19), bíróság (18), családjog (17), európai jog (17), büntetés-végrehajtás (16), Magyarország (16), adójog (16), kötelmi jog (15), büntető eljárásjog (15), sajtószabadság (15), ombudsman (14), polgári törvénykönyv (14), Magyar Jogászgyűlés (14), közigazgatási jog (14), emlékkönyv (13), családi jog (13), médiaszabályozás (13), kriminalisztika (13), polgári perrendtartás (13), helytörténet (12), öröklési jog (12), Európai Unió joga (12), cégjog (12), oktatás (12), önkormányzat (12), jogtörténet (11), emberi jogok (11), tanulmány (11), szerződési jog (11), nemzetközi magánjog (11), adatvédelmi jog (11), adózási jog (11), jogelmélet (11), adatvédelem (11), közjegyző (11), ingatlanjog (11), fizetésképtelenségi jog (10), alkotmánybíróság (10), alkotmány (10), jogvédelem (10), csődjog (10), kereskedelmi jog (10), szólásszabadság (10), számvitel (10), bírói gyakorlat (10), büntető törvénykönyv (10), kártérítés (9), jogszabály (9), kártérítési jog (9), új Ptk (9), pénzügyi jog (9), történet (9), gyermekvédelem (9), népszámlálás (9), Magyar Jogász Egylet (9), bírósági végrehajtás (9), magyarázat (9), közbeszerzési hatóság (8), közalkalmazott (8), mediáció (8), házassági vagyonjog (8), iratmintatár (8), médiahasználat (8), adózás (8), civilisztika (8), közigazgatási eljárásjog (8), jogi szaknyelv (8), visszaemlékezés (7), fizetési meghagyásos eljárás (7), választottbíráskodás (7), ügyészség (7), médiakutatás (7), egészségügy (7), új Btk (7), GDPR (7), Jogász Vándorgyűlés (7), döntvénytár (7), közlekedés (7), iratminta (7), bizalmi vagyonkezelés (7), közalkalmazotti törvény (7), civil szervezetek (7), társadalombiztosítás (7), bírósági döntés (7), tulajdonjog (7), országgyűlési biztos (7), törvényszöveg (7), szabálysértési jog (7), társasházi jog (7), kisebbségek jogai (6), bírósági szervezet (6), közszolgálat (6), dologi jog (6), alapítvány (6), Alaptörvény (6), egészségügyi jog (6), ptk (6), állampolgári jog (6), munkaviszony (6), végrehajtás (6), Munkajog (5), életrajz (5), új Polgári Törvénykönyv (5), internet (5), fogyasztóvédelem (5), Európa (5), pénzügy (5), francia (5), közlekedési jog (5), kárfelelősség (5), gyermekjog (5), alapvető jogok (5), római jog (5), ügyvédi kamara (5), cégeljárás (5), értékpapír (5), új Mt. (5), új Munka Törvénykönyve (5), törvény (5), igazságszolgáltatás (5), Gazdasági Versenyhivatal (5), egyesület (5), személyiségi jogok (5), kisebbségi jog (5), közjegyzői eljárás (4), bírósági eljárás (4), szomszédjog (4), jogszabálygyűjtemény (4), ÁFA (4), Széchenyi István Egyetem (4), alaptörvény (4), közbeszerzési jog (4), új ptk (4), alapjogok (4), jogásznapló (4), vámjog (4), szabályozás (4), Legfőbb Ügyészség (4), közigazgatási rendtartás (4), 1956 (4), 21. század (4), közjog (4), sportjog (4), Debreceni Tudományegyetem (4), kissebbségi jog (4), gazdasági verseny (4), szellemi tulajdon (4), jogász (4), közösségi jog (4), Szlovákia (4), jogtudomány (4), angol nyelvű (4), felelősség (4), digitalizáció (4), házasság (4), Románia (4), pszichológia (4), bűnügy (4), közgazdaságtan (4), társadalom (4), esélyegyenlőség (4), szótár (4), etnikai kisebbség (4), kormányzás (4), jogi személy (4), bűncselekmény (4), fizetésképtelenségi eljárás (4), szabálysértés (4), házassági jog (4), végrehajtó hatalom (3), felszámolás (3), végelszámolás (3), globalizáció (3), vállalatirányítás (3), sajtó (3), európai médiajog (3), médiatörténet (3), tőkepiac (3), közösségi média (3), iparjogvédelem (3), politikatudomány (3), menekültjog (3), Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (3), öröklés (3), alkotmánybíráskodás (3), illetéktörvény (3), Hármaskönyv (3), Jogtörténet (3), magyar (3), választott bíróság (3), magyar magánjog (3), KRESZ (3), Kúria (3), Médiajog (3), Törvényszöveg (3), orvos (3), vers (3), UIA (3), 1944-1990 (3), Igazságügyi Minisztérium (3), Btk (3), irodalom (3), közbeszerzési törvény (3), új Ptk. (3), gazdasági társaságok (3), országgyűlés (3), börtön (3), vagyonjog (3), tükrös kiadás (3), műhiba (3), környezeti jog (3), nonprofit szervezetek (3), kereskedelmi szerződés (3), integráció (3), szlovák (3), közvetítői eljárás (3), betegjog (3), bizonyítás (3), védjegyjog (3), hagyatéki eljárás (3), nemzetközi közjog (3), végrendelet (3), jelentés (3), bírósági nemperes eljárás (3), polgári per (3), ügyvédi törvény (3), joggyakorlat (3), kártérítési felelősség (3), bűnüldözés (3), bővített kiadás (3), német nyelv (3), jogfilozófia (3), tőzsde (3), önkormányzati rendszer (3), államszervezet (3), SZJA (3), Második (3), fordítókulcs (3), drog (3), átdolgozott (3), katonai igazságszolgáltatás (2), Befektetési vállalkozások (2), örökbefogadás (2), világháború (2), társasház (2), Kereskedelmi jog (2), beteg (2), szakmai előadás (2), Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2), report (2), uniós jog (2), közvetítés (2), üzleti jog (2), hibás teljesítés (2), munkáltató (2), kórház (2), munkavállaló (2), orvosijog (2), különös rész (2), technológia (2), tisztességtelen piaci magatartás (2), konfliktuskezelés (2), alkotmányelmélet (2), Magyar Köztársaság (2), német jog (2), Szabadalmi Hivatal (2), szabadalmi jog (2), Magyar Helsinki Bizottság (2), egyesülési jog (2)
Clouds
Tag Cloud, Author Cloud, Tag Mirror
Media
Groups
Joined
Nov 6, 2009
Real Name
Budapesti Ügyvédi Kamara Könyvtára
About My Library
Könyvtárunk a budapesti ügyvédek számára alapított zárt, jogi szakkönyvtár. Feladatunk a jogi illetve jogi vonatkozású egyéb szakirodalom gyűjtése, feldolgozása, megőrzése és hozzáférhetővé tétele az ügyvédi kar tagjai számára.
Location
1055 Budapest, Szalay u. 7.
Homepage
http://bukkonyvtar.tumblr.com
Memberships
Also On

Member Connections

Friends
Interesting Library