Memberbukkonyvtar

Profile Picture
Collections
Tags
kommentár (80), büntetőjog (76), polgári jog (65), Európai Unió (58), munkajog (55), évkönyv (52), statisztika (44), tanulmánykötet (43), nemzetközi jog (40), alkotmányjog (40), gazdasági jog (38), médiajog (35), beszámoló (32), kézikönyv (31), ügyvéd (26), versenyjog (26), ügyvédség (25), történelem (23), emberi jog (23), média (22), büntetőeljárás (22), szerzői jog (22), tankönyv (21), közigazgatás (21), polgári eljárásjog (20), nagykommentár (20), társasági jog (19), közbeszerzés (19), magánjog (18), kriminológia (18), Munka Törvénykönyve (18), szerződés (18), családjog (17), bíróság (17), európai jog (16), Magyarország (15), sajtószabadság (15), büntetés-végrehajtás (15), Magyar Jogászgyűlés (14), kötelmi jog (14), adójog (14), ombudsman (14), polgári törvénykönyv (14), polgári perrendtartás (13), közigazgatási jog (13), büntető eljárásjog (13), médiaszabályozás (13), önkormányzat (12), Európai Unió joga (12), oktatás (12), nemzetközi magánjog (11), emberi jogok (11), adózási jog (11), cégjog (11), közjegyző (11), jogtörténet (11), tanulmány (11), jogelmélet (11), kriminalisztika (11), családi jog (11), csődjog (10), számvitel (10), jogvédelem (10), fizetésképtelenségi jog (10), bírói gyakorlat (10), alkotmány (10), ingatlanjog (10), büntető törvénykönyv (10), adatvédelem (10), alkotmánybíróság (10), szólásszabadság (10), szerződési jog (10), adatvédelmi jog (10), emlékkönyv (10), öröklési jog (10), pénzügyi jog (9), kereskedelmi jog (9), jogszabály (9), új Ptk (9), történet (9), népszámlálás (9), magyarázat (9), Magyar Jogász Egylet (9), bírósági végrehajtás (9), kártérítés (9), médiahasználat (8), helytörténet (8), adózás (8), civilisztika (8), jogi szaknyelv (8), közalkalmazott (8), mediáció (8), gyermekvédelem (8), kártérítési jog (8), házassági vagyonjog (8), közbeszerzési hatóság (8), választottbíráskodás (7), országgyűlési biztos (7), fizetési meghagyásos eljárás (7), döntvénytár (7), társadalombiztosítás (7), közalkalmazotti törvény (7), szabálysértési jog (7), új Btk (7), tulajdonjog (7), médiakutatás (7), civil szervezetek (7), közlekedés (7), visszaemlékezés (7), törvényszöveg (7), Jogász Vándorgyűlés (7), egészségügy (7), iratmintatár (7), bírósági döntés (7), GDPR (7), társasházi jog (7), egészségügyi jog (6), ptk (6), végrehajtás (6), állampolgári jog (6), ügyészség (6), Alaptörvény (6), bírósági szervezet (6), alapítvány (6), közszolgálat (6), munkaviszony (6), kisebbségek jogai (6), közigazgatási eljárásjog (6), alapvető jogok (5), Munkajog (5), új Polgári Törvénykönyv (5), pénzügy (5), Európa (5), személyiségi jogok (5), francia (5), Gazdasági Versenyhivatal (5), új Mt. (5), életrajz (5), kárfelelősség (5), új Munka Törvénykönyve (5), bizalmi vagyonkezelés (5), egyesület (5), közlekedési jog (5), cégeljárás (5), iratminta (5), értékpapír (5), római jog (5), törvény (5), kisebbségi jog (5), ügyvédi kamara (5), gyermekjog (5), dologi jog (5), alaptörvény (4), közjegyzői eljárás (4), Legfőbb Ügyészség (4), alapjogok (4), kormányzás (4), jogásznapló (4), közbeszerzési jog (4), 21. század (4), ÁFA (4), új ptk (4), bírósági eljárás (4), Széchenyi István Egyetem (4), szabályozás (4), vámjog (4), jogszabálygyűjtemény (4), igazságszolgáltatás (4), szellemi tulajdon (4), jogász (4), szótár (4), közgazdaságtan (4), gazdasági verseny (4), kissebbségi jog (4), felelősség (4), etnikai kisebbség (4), sportjog (4), Debreceni Tudományegyetem (4), bűnügy (4), esélyegyenlőség (4), angol nyelvű (4), digitalizáció (4), házasság (4), Románia (4), közjog (4), társadalom (4), pszichológia (4), Szlovákia (4), jogtudomány (4), jogi személy (4), közösségi jog (4), fogyasztóvédelem (4), szabálysértés (4), bűncselekmény (4), fizetésképtelenségi eljárás (4), 1956 (4), internet (4), házassági jog (4), önkormányzati rendszer (3), UIA (3), államszervezet (3), jogfilozófia (3), végelszámolás (3), kártérítési felelősség (3), börtön (3), tőzsde (3), felszámolás (3), Hármaskönyv (3), vers (3), közösségi média (3), drog (3), alkotmánybíráskodás (3), fordítókulcs (3), új Ptk. (3), gazdasági társaságok (3), német nyelv (3), tőkepiac (3), médiatörténet (3), európai médiajog (3), sajtó (3), globalizáció (3), 1944-1990 (3), országgyűlés (3), Btk (3), KRESZ (3), orvos (3), öröklés (3), menekültjog (3), közigazgatási rendtartás (3), illetéktörvény (3), politikatudomány (3), vállalatirányítás (3), közbeszerzési törvény (3), szlovák (3), Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (3), bűnüldözés (3), választott bíróság (3), magyar magánjog (3), bizonyítás (3), vagyonjog (3), integráció (3), védjegyjog (3), végrendelet (3), betegjog (3), végrehajtó hatalom (3), iparjogvédelem (3), polgári per (3), jelentés (3), nemzetközi közjog (3), bírósági nemperes eljárás (3), közvetítői eljárás (3), környezeti jog (3), bővített kiadás (3), Második (3), Törvényszöveg (3), átdolgozott (3), ügyvédi törvény (3), magyar (3), SZJA (3), Médiajog (3), szomszédjog (3), nonprofit szervezetek (3), Kúria (3), joggyakorlat (3), Igazságügyi Minisztérium (3), irodalom (3), tükrös kiadás (3), műhiba (3), Jogtörténet (3), gépjármű-felelősségbiztosítás (2), Közigazgatási jog (2), energiajog (2), Tanulmánykötet (2), Gazdasági jog (2), Adatvédelmi jog (2), Polgári eljárásjog (2), Kereskedelmi jog (2), csalás (2), orvosijog (2), családjogi törvény (2), lakástörvény (2), helyiségbérlet (2), egyesülési jog (2), közvetítés (2), pénzmosás (2), kórház (2), élettársi kapcsolat (2), örökbefogadás (2), társasági adó (2), személyi jövedelem adó (2), nyomozás (2), folyóirat (2), beteg (2), tisztességtelen piaci magatartás (2), különleges eljárás (2), vádemelés (2), gépjárműadó (2), személyi jövedelemadó (2), kényszerintézkedés (2), terrorizmus (2)
Clouds
Tag Cloud, Author Cloud, Tag Mirror
Media
Groups
Joined
Nov 6, 2009
Real Name
Budapesti Ügyvédi Kamara Könyvtára
About My Library
Könyvtárunk a budapesti ügyvédek számára alapított zárt, jogi szakkönyvtár. Feladatunk a jogi illetve jogi vonatkozású egyéb szakirodalom gyűjtése, feldolgozása, megőrzése és hozzáférhetővé tétele az ügyvédi kar tagjai számára.
Location
1055 Budapest, Szalay u. 7.
Homepage
http://bukkonyvtar.tumblr.com
Memberships
Also On

Member Connections

Friends
Interesting Library