Memberjohanvdwalle

Collections
Tags
anthropology (6), collectief geheugen (5), geschiedenis (4), classification (4), religion (3), Limburg (3), tekst (3), Zeruya Sjalev (3), Suriname (3), judaism (3), slavernij (3), vergeten (2), Tentoonstellingscatalogus (2), Curaçao (2), geheugen (2), migratory labor (2), archief (2), politiek (2), Ramus (2), onderwijs (2), israël (2), jodendom (2), Dutch literature (2), documentatie (2), classification systems (2), library classification (2), Tweede Wereldoorlog (2), social history (2), literatuur (2), mentaliteitsgeschiedenis (2), knowledge representation (2), agriculture (2), Pesach (2), ethnology (2), Bijbelse chronologie (1), koesj (1), KOBO (1), Conrad Gesner (1), aemulatio (1), herdenkingsboek (1), Belz (1), Reinen Vernunft (1), Poerim (1), Cultuurlandschap (1), misschien (1), Urteilskraft (1), levieten (1), vrije boeren (1), praktischen Vernunft (1), uitgeverijgeschiedenis (1), Elefantine (1), jagers en verzamelaars (1), Hoogveen (1), eigendomsrecht (1), uitsluiting (1), nationaliteit (1), kolenmijnbouw (1), antiquarische editie (1), wordsystems (1), universal classification (1), land tenure systems (1), Meroë (1), Oversticht (1), Webbing (1), Kerma (1), Cush (1), sawah (1), Concentratiekampen (1), sociale stratificatie (1), spinozisme (1), Mijnsluiting (1), dutch literatury history (1), Israelian literature (1), Nubië (1), juryrapport (1), landbouwgeschiedenis (1), geheugenkunst (1), theoretische geschiedenis (1), onland (1), pantheïsme (1), grondbezit (1), 1560-1700 (1), standpunten (1), mediakunst (1), agnosticisme (1), classificatie (1), druktechniek (1), Justinianus (1), mining industries (1), boerenbeweging (1), Great Witch-hunt (1), referentiewerken (1), Jozefverhaal (1), convenientia (1), semantisch netwerk - gelijkenis (1), landontginning (1), Kragen (1), anachronismen (1), Mozesverhaal (1), Centrum-Periferie (1), la croix du Maine (1), 1774-1918 (1), Sueczawa (1), natuurlijke grenzen (1), landsgrenzen (1), evironmentalisme (1), etnische stereotypen (1), sympathieën (1), exclusivisme (1), suikerteelt (1), Mondelinge Wet (1), boermarke (1), Simonides van Keos (1), locatie als geheugensteuntje (1), intensief lezen (1), extensief lezen (1), tekstbehandeling (1), Yochanan ben Zakkai (1), Novella 146 (1), Talmoed- Structuur (1), Masechet (1), John Donne's Bibliotheek (1), wetenschapsorganisatie (1), indexeren (1), leviem-hypothese (1), Johannes Christomos (1), Wouters Gouverneur (1), Leerlingstelsel (1), Openbare les (1), UMS Pastoe (1), Lotenfeest (1), 9781855842681 (1), 66-74 CE (1), Joodse Oorlog (1), Gemeente Hilversum (1), markerecht (1), bevolkingsontwikkeling (1), zekhut (1), communicatiestudies (1), Slovenians (1), 1797-1800 (1), Departement van de Nedermaas (1), agent technology (1), rasverhoudingen (1), slavenhouderij (1), textualiteit (1), Namata (1), Imhoff affaire (1), magische papyri (1), Shimeon (1), hfdst 10:1: discussie Rambam vs Ramban (1), Joodse feesten (1), scepsitisme (1), monument aan de synagoge van Maastricht (1), sympatheia (1), landbouwsamenlevingen (1), Hellenenisme (1), Productiewijzen (1), schouwdraden (1), kanaf (1), tsistit (1), landbouwcooperaties (1), co-opertives (1), Negadeculturen (1), Volkenrecht (1), Halbwachs (1), CPN (1), culture of poverty (1), Bauhaus (1), digital libraries (1), terminology (1), racisme (1), identiteit (1), urban geography (1), architectuur (1), Jean Jacques Rousseau (1), Mishnah (1), kruistochten (1), state formation (1), gedichten (1), banditism (1), Hamas (1), nationalisme (1), Jeruzalem (1), Journalistiek (1), ontologies (1), skimming (1), grafiek (1), subject analysis (1), Indië (1), bibliotheken (1), Antwerpen (1), ecologie (1), semiotiek (1), zionisme (1), indigenous knowledge (1), Turkije (1), Masada (1), XML (1), Maastricht (1), peasants (1), reference (1), communism (1), memory (1), slavery (1), law (1), country life (1), libraries (1), artificial intelligence (1), genocide (1), Proust (1), kinship (1), bibliography (1), historiography (1), emancipation (1), anti-semitism (1), databases (1), semantics (1), Jacob (1), Esther (1), dictionaries (1), Levi (1), media studies (1), agents (1), philosophy (1), cataloguing (1), cultural materialism (1), Genealogie (1), library history (1), links (1), semantic web (1), Tekst (1), Mithridates (1), Moldau (1), tolerantie (1), Dutch socialism (1), stedebouw (1), concentratiekampen (1), hekserij (1), analogie (1), meritocratie (1), Tweede Kamer (1), Harari (1), vooroordelen (1), Europe (1), Pastiche (1), Politiek (1), chassidisme (1), marken (1), paracelsus (1), Dutch agricultural history (1), Slag bij Ane (1), catholicism (1), grenzen (1), taxonomie (1), landschappen (1), rites de passage (1), signaturen (1), Yavneh (1), Kolonisatie (1), swidden (1), hagada (1), classification UDC Otlet (1), "library history" (1), essentialisme (1), History of tobacco cultivation (1), Dutch heritage policy (1), terminologie (1), West Indies (1), wereldgeschiedenis (1), dissertatie (1), Verenigde Staten (1), rechtsgeschiedenis (1), Bonaire (1), Nederlandse Antillen (1), migratie (1), limburg (1), Soedan (1), demografie (1), Oost-Europa (1), Mishneh Torah (1), Cameroon (1), Communisme (1), Jamaica (1), Dutch library History (1), librarianship (1), world history (1), religie (1), Peel (1), symbolen (1), rechts (1), Ghanaian history of Law (1), construct (1), Verlichting (1), thesaurus building (1), classification ethnozoology (1), South-African literature (1), koesjitische dynastie (1), Dutch information policy (1), Erfgooiers (1)
Clouds
Tag Cloud, Author Cloud, Tag Mirror
Media
Groups
Joined
Jun 30, 2007
Real Name
Johan van de Walle
About My Library
The collection looks still very eclectic. When I will put more stuff into the catalogue, the system in the madness will develop, I am sure. I like to have contact with people with the same interests. Since the Corona outbreak I am cooped up in my own house and I have all the time of the day to complete the catalogue. Nevertheless the system is still pretty mad.
About Me
I am a retired librarian and a cultural anthropologist. I try to combine both interests by doing some studies on classification and indigenous knowledge. Besides I lately developed an interest in religious studies, especially Judaism.
Location
Maastricht, The Netherlands
Memberships

Member Connections

Friends
Interesting Library