Big news! LibraryThing is now free to all! Read the blog post and discuss the change on Talk.
dismiss
This site uses cookies to deliver our services, improve performance, for analytics, and (if not signed in) for advertising. By using LibraryThing you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Privacy Policy. Your use of the site and services is subject to these policies and terms.

Search omaixant's books

Random books from omaixant's library

Función de la arquitectura moderna by José A. Dols

Terciopelo azul [Videoenregistrament] = Blue velvet by David Lynch

Historia del cine by Román Gubern

Atlas National Geographic, 13 : Geographica by National Geographic Society

Death Note, 2 : Confluencia by Tsugumi Ohba

Dubliners by James Joyce

Catalan, language of Europe

Members with omaixant's books

Member connections

Friends: castel15

Interesting library: castel15, karo01, Lou_Caramentrant, sigfrido

RSS feeds

Recently-added books

omaixant's reviews

Reviews of omaixant's books, not including omaixant's

Helper badges

Common KnowledgeCover UploadingHelperWork CombinationAuthor CombinationDistinct AuthorsTag CombinationsTag TranslationsTranslationsVoting: Tag translationsWork SeparationsFiverTenner

 

Member: omaixant

Collections9(44-13) Occitània (1), 001 Ciència i coneixement (1), 11/2 Metafísica (2), 14 Corrents filosòfics (1), W 111 Guions en anglès (1), W 134.1 Guions en català (1), Your library (2), 001.94 Misteris (4), 003 Sistemes d'escriptura (1), 004 Informàtica (21), 008 Civilització i progrés (6), 01 Bibliografia (1), 02 Biblioteconomia (3), 028 Lectura (1), 050 Publicacions periòdiques (1), 069 Museus (1), 09 Llibres rars (1), 1 Filosofia (29), 133 Ciències ocultes (18), 159.9 Psicologia (17), 16 Lògica i teoria del coneixement (2), 17 Ètica (9), 2 Religió (2), 22/4 Religions orientals (13), 25 Religions de l'antiguitat (6), 26 Judaisme (1), 27 Cristianisme (56), 28 Islam (4), 29 Religions modernes (3), 316 Sociologia (19), 32 Política (26), 33 Economia (25), 34 Dret (17), 35 Institucions (3), 36 Benestar i assistència social (4), 37 Ensenyament (9), 39 Antropologia cultural (36), G 111 Anglès (27), G 112.2 Alemany (9), G 112.5 Neerlandès (1), G 113.6 Suec (1), G 124 Llatí (4), G 132.3 Romanx (1), G 131.1 Italià (4), G 133.1 Francès (3), G 133.2 Occità (14), G 134.1 Català (74), G 134.2 Castellà (12), G 134.3 Portuguès (9), G 134.4 Gallec (2), G 14 Grec (3), G 152.1 Irlandès (1), G 161.1 Rus (4), G 162.1 Polonès (1), G 163.1 Eslavònic (1), G 163.4 Serbocroat (2), G 214.21 Hindi (1), G 214.58 Romaní (1), G 361 Basc (1), G 411.21 Àrab (6), G 412 Egipci (1), G 413 Amazic (2), G 432.21 Mandinga (1), G 511.14 Hongarès (2), G 521 Japonès (1), G 581 Xinès (2), G 852.2 Quítxua (1), G 855.21 Guaraní (1), G 992 Esperanto (4), 5/6 Ciència i tecnologia (1), 51 Matemàtiques (4), 52 Astronomia (4), 55 Geologia (3), 57 Biologia (11), 58 Botànica (3), 59 Zoologia (5), 61 Medicina i higiene (45), 62 Enginyeria (2), 63 Agricultura i ramaderia (7), 64 Economia domèstica (1), 654 Telecomunicacions (2), 655 Edició (1), 656 Transports (2), 657 Comptabilitat i empresa (5), 66/8 Indústria (9), 69 Construcció (3), 7.097 Programes de televisió (2), 7 Art (27), 71 Urbanisme (2), 72 Arquitectura (21), 73 Arts plàstiques (3), 741/4 Dibuix (4), 745/9 Arts aplicades i disseny (1), 75 Pintura (12), 76 Gravat (4), 77 Fotografia i cinematografia (15), 78 Música (29), 791 Cinema (10), 792 Arts escèniques (8), 793/5 Jocs i ball (4), 796/9 Esport (10), 81 Lingüística (64), 82 Literatura (10), L 111 Literatura anglesa (3), L 112.2 Literatura alemanya (1), L 131.1 Literatura italiana (1), L 133.1 Literatura francesa (9), L 133.2 Literatura occitana (9), L 134.1 Literatura catalana (14), L 134.2 Literatura castellana (10), L 134.3 Literatura portuguesa (2), L 134.4 Literatura gallega (6), L 134.2A Literatura aragonesa (1), L 161.1 Literatura russa (2), 9(100) Història universal (6), 902 Arqueologia (3), 903 Prehistòria (1), 91 Geografia i viatges (92), 92 Biografies (33), 930 Historiografia (3), 94(3) Món Antic (9), 94(4) Història d'Europa (2), 94(446/9) Història d'Occitània (2), 94(45) Història d'Itàlia (1), 94(46) Història d'Espanya (14), 94(461) Història de Galícia (3), 94(467) Història de Catalunya (21), 94(497) Història dels Balcans (1), 94(5) Història d'Àsia (1), 94(7/8) Història d'Amèrica (7), 94(=411.16) Història dels jueus (8), A Atles (11), C Còmic (47), D 111 Diccionaris d'anglès (9), D 112.2 Diccionaris d'alemany (6), D 112.5 Diccionaris de neerlandès (3), D 113.6 Diccionaris de suec (1), D 124 Diccionaris de llatí (1), D 131.1 Diccionaris d'italià (6), D 133.1 Diccionaris de francès (7), D 133.2 Diccionaris d'occità (8), D 134.1 Diccionaris de català (29), D 134.2 Diccionaris de castellà (12), D 134.5 Diccionaris d'aragonès (1), D 134.3 Diccionaris de portuguès (4), D 134.4 Diccionaris de gallec (3), D 135.1 Diccionaris de romanès (2), D 161.1 Diccionaris de rus (3), D 163.4 Diccionaris de serbocroat (1), D 361 Diccionaris de basc (1), D 511.14 Diccionaris d'hongarès (2), D 521 Diccionaris de japonès (1), D 581 Diccionaris de xinès (1), D 855.21 Diccionaris de guaraní (1), E Enciclopèdies (8), F 111 Films en anglès (77), F 112.2 Films en alemany (10), F 113.6 Films en suec (1), F 124 Films en llatí (1), F 131.1 Films en italià (10), F 133.1 Films en francès (14), F 134.1 Films en català (1), F 134.2 Films en castellà (18), F 134.3 Films en portuguès (1), F 163.4 Films en serbocroat (1), F 214.34 Films en hindi (1), F 411.21 Films en àrab (2), F 521 Films en japonès (3), F 581 Films en xinès (1), LGTBI Col·lectiu LGTBI (14), I Llibres infantils (10), 641 Gastronomia (27), M Música enregistrada (48), N 00 Antologia narrativa (5), N 111 Narrativa anglesa (179), N 112.2 Narrativa alemanya (52), N 112.5 Narrativa neerlandesa (3), N 113.5 Narrativa noruega (2), N 124 Narrativa llatina (3), N 131.1 Narrativa italiana (35), N 133.1 Narrativa francesa (111), N 133.2 Narrativa occitana (41), N 134.1 Narrativa catalana (161), N 134.2 Narrativa castellana (159), N 134.2A Narrativa aragonesa (3), N 134.3 Narrativa portuguesa (25), N 134.4 Narrativa gallega (19), N 135.1 Narrativa romanesa (1), N 14 Narrativa grega (2), N 161.1 Narrativa russa (23), N 162.1 Narrativa polonesa (4), N 162.3 Narrativa txeca (4), N 163.4 Narrativa serbocroata (1), N 361 Narrativa basca (1), N 411.21 Narrativa àrab (2), N 511.14 Narrativa hongaresa (1), N 521 Narrativa japonesa (3), N 581 Narrativa xinesa (1), N 584.6 Narrativa tibetana (1), N 922 Narrativa en esperanto (1), P 00 Antologia poètica (1), P 111 Poesia anglesa (6), P 112.2 Poesia alemanya (3), P 124 Poesia llatina (8), P 133.1 Poesia italiana (3), P 133.1 Poesia francesa (13), P 133.2 Poesia occitana (6), P 134.1 Poesia catalana (47), P 134.2 Poesia castellana (37), P 134.2A Poesia aragonesa (2), P 134.3 Poesia portuguesa (12), P 134.4 Poesia gallega (4), P 14 Poesia grega (6), P 161.1 Poesia russa (1), P 214.21 Poesia hindi (1), P 214.32 Poesia begalina (2), P 222.1 Poesia persa (1), P 411.11 Poesia acàdia (1), S 134.1 Sèries en català (2), T 111 Teatre anglès (20), T 112.2 Teatre alemany (7), T 113.5 Teatre noruec (2), T 113.6 Teatre suec (1), T 124 Teatre llatí (2), T 131.1 Teatre italià (1), T 133.1 Teatre francès (25), T 133.2 Teatre occità (1), T 134.1 Teatre català (20), T 134.2 Teatre castellà (22), T 134.4 Teatre gallec (5), T 134.3 Teatre portuguès (1), T 14 Teatre grec (12), T 161.1 Teatre rus (1), T 211 Teatre sànscrit (1), X 00 Miscel·lània (2), X 111 Miscel·lània anglesa (7), X 112.2 Miscel·lània alemanya (3), X 113.5 Miscel·lània noruega (1), X 113.6 Miscel·lània sueca (1), X 124 Miscel·lània llatina (14), X 131.1 Miscel·lània italiana (2), X 133.1 Miscel·lània francesa (9), X 133.2 Miscel·lània occitana (1), X 134.1 Miscel·lània catalana (15), X 134.2 Miscel·lània castellana (13), X 134.2A Miscel·lània aragonesa (1), X 134.3 Miscel·lània portuguesa (1), X 134.4 Miscel·lània gallega (1), X 14 Miscel·lània grega (8), X 211 Miscel·lània sànscrita (1), X 521.16 Miscel·lània turca (1), X 922 Miscel·lània en esperanto (1), Currently reading (6), Wishlist (17), All collections (2,772)

ReviewsNone

Tags*N Prosa contemporània (675), novel·la (536), literatura catalana (180), literatura espanyola (151), segle XX (148), literatura francesa (136), català (134), conte (129), narrativa catalana (116), poesia lírica (113) — see all tags

MediaNot set (222), Book (2,362), Paper Book (2,230), Paper Book (6), Audiobook (7), Ebook (1), Booklet (1), Sound Recording (33), CD sound recording (33), Video Recording (150), DVD (122), VHS (6), Other (5), Map (3), Magazine (1)

Cloudstag cloud, author cloud, tag mirror

Recommendations1 recommendations

About meUna mica friqui però de bona pasta.

About my libraryA més d'una modesta tria dels clàssics de la literatura universal -en molts casos en la seva versió original-, la meva biblioteca compta amb llibres sobre temes molt diversos, amb una dedicació especial a la lingüística, la llengua catalana i les llengües en general.

GroupsLibraryThing en Català

Homepagehttp://www.librarything.com/wiki/index.php/User:Omaixant

MembershipTinyCat. https://www.librarycat.org/lib/omaixant

LocationBarcelona, Catalunya

Favorite authorsNot set

Account typepublic

URLs /profile/omaixant (profile)
/catalog/omaixant (library)

Member sinceApr 6, 2009

Currently readingBaudolino by Umberto Eco
O crime do padre Amaro by José Maria de Eça de Queirós
Homo Faber by Max Frisch
T'i maridaràs? by Tòni Escala
Dietari de l'excursió filològica 1906 by Antoni M. Alcover
show all (6)

About | Contact | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 146,708,395 books! | Top bar: Always visible