Currently Reading
Favorite Authors
Local Favorites

Bookstores: Knihkupectví Barvič a Novotný

Libraries: Ústřední knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, Central Library of the Faculty of Arts of Masaryk University (Ústřední knihovna FF MU), Knihovna PřF Univerzity Palackého, Moravian Library in Brno (Moravská zemská knihovna v Brně), Vědecká knihovna v Olomouci (Research Library Olomouc)

Member Connections

Friends
Interesting Library
Contacts