HomeGroupsTalkZeitgeist

Publisher Series: Col·lecció Popular Barcino

Publisher Series by cover

1–7 of 56 ( next | show all )
 
 

Works (56)

TitlesOrder
Ortografia catalana by Pompeu Fabra1
Les principals faltes de gramàtica by Pompeu Fabra2
Com s'ha d'escriure una carta en català? by Josep M.ª Capdevila3
Diccionari ortogràfic abreujat by Pompeu Fabra4
Correspondència amorosa: models i comentaris by Carles Soldevila5
La conjugació dels verbs en català by Pompeu Fabra6
L'home ben educat (Regles d'urbanitat i etiqueta) by Myself7
Cronica: volum I by Jaume I12
Manual d'excursionisme by Josep Maria Batista i Roca14
Cronica: volum II by Jaume I15
La dona ben educada (regles de capteniment i etiqueta) by Myself16
Cronica: volum III by Jaume I21
Exercicis de gramàtica catalana, volum I: ortografia by Jeroni Marvà24
Resum de literatura catalana by Lluís Nicolau d'Olwer33
Manual d'història de la cultura, volum I by Josep Lleonart36
Exercicis de gramàtica catalana, volum II: morfologia by Jeroni Marvà37
Manual d'història de la cultura, volum II by Josep Lleonart41
Resum de geografia de Catalunya, I: aspecte físic by Pau Vila43
Exercicis de gramàtica catalana, volum III: sintaxi (primera part) by Jeroni Marvà45
Resum de geografia de Catalunya, II: aspecte humà: el litoral by Pau Vila47
Exercicis de gramàtica catalana, volum IV: sintaxi (segona part) by Jeroni Marvà48
Exercicis de gramàtica catalana, volum V: prosòdia by Jeroni Marvà53
Exercicis de gramàtica catalana. Volum VI. Formació de Paraules. by Jeroni Marvà57
Resum de Geografia de Catalunya. III: Aspecte humà. El Prelitoral (1a. part) by Pau Vila58
Resum de Geografia de Catalunya. IV: Aspecte humà. El Prelitoral (2a. part) by Pau Vila60
Clau dels exercicis de gramàtica catalana by Jeroni Marvà63
Formulari de documents en català by Cèsar August Jordana67
Resum de geografia de Catalunya, V: aspecte humà: la Depressió Central: primera part by Pau Vila69
Correspondència familiar i de societat: models de cartes i targes, amb comentaris gramaticals by Cèsar August Jordana71
Resum de poètica catalana : Mètrica i versificació by Alfons Serra-Baldó75
El Principi de les nacionalitats by Antoni Rovira i Virgili77
Págines escollides by Ramon Llull88
Resum de geografia de Catalunya, VI: aspecte humà: la Depressió Central: segona part by Pau Vila108
Resum de geografia de Catalunya, VII: aspecte humà: el Prepirineu i el Pirineu: primera part by Pau Vila109
El Mahabarata: l'epopeia dels baratas by Cèsar August Jordana112
Resum de geografia de Catalunya, VIII: aspecte humà: el Prepirineu i el Pirineu: segona part by Pau Vila113
Els barbarismes (guia de depuració del lèxic català) by Bernat Montsià115
Resum de geografia de Catalunya, IX: visió de conjunt: taula alfabètica by Pau Vila116
La poesia segons Carles Riba by Joan Triadú160
El català en vint lliçons: regles de gramàtica, exercicis i clau by Bernat Montsià173
Converses filològiques by Pompeu Fabra162-164, 166-167, 170-171, 174-176
Vocabulari castellà-català abreujat by Eduard Artells182
Com es forma i com funciona una biblioteca: biblioteques populars, biblioteques particulars by Aurora Diaz-Plaja184
Vocabulari català-castellà abreujat by Eduard Artells188
Lectures escollides : textos literaris catalans amb comentaris gramaticals by Joan Triadú201
El català i el castellà comparats by Cèsar August Jordana212
Aportació a l'any Fabra by Alexandre Galí216
El català sense "lo" neutre: com evitarem l'ús d'aquest article by Pacià Garriga217
Llenguatge i gramàtica, I: Aspectes generals de la depuració del català. Qüestions d'ortografia i de morfologia by Eduard Artells221
Llenguatge i gramàtica, II: Qüestions de sintaxi i de lèxic. Apèndix al volum I. Mestres i amics by Eduard Artells222
Aclariments lingüístics. Volum 1: Aspectes generals, ortografia, morfologia by Albert Jané225-227
Novetat i llenguatge: primera sèrie by Lluís Marquet i Ferigle233
El Parlar de Mallorca by Francesc de B. Moll234
Novetat i llenguatge: segona sèrie by Lluís Marquet i Ferigle235
Novetat i llenguatge: tercera sèrie by Lluís Marquet i Ferigle238
El Problema de les preposicions "per" i "per a" by Ferran Palau i Martí239

Related tags

Recommendations

Series description

Related publisher series

Related people/characters

Related places

Helpers

xrm-rvo (74), gamoia (10)
About | Contact | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 124,071,380 books! | Top bar: Always visible