Author Nationalities for ItaliaWatkins

USA (233)
Maps to United States of America

UK (214)

Not set (118)

Ireland (26)

England (23)
Maps to UK

Canada (17)

Australia (14)

France (9)

United Kingdom (4)
Maps to UK

Spain (3)

Germany (3)

Italy (2)

Hungary (2)

Norway (2)

Japan (2)

Sweden (2)

Netherlands (2)

South Africa (2)

United States of America (2)

Pakistan (1)

Paraguay (1)

Nigeria (1)

Portugal (1)

Trinidad and Tobago (1)

Malaysia (1)

Switzerland (1)

Sri Lanka (1)

Zimbabwe (1)

Cuba (1)

Poland (1)

Peru (1)

New Zealand (1)

Denmark (1)

Israel (1)

Greece (1)

Wales, UK (1)
Maps to UK

Scotland (1)
Maps to UK

Roman Republic (1)
Maps to Italy

Russia (1)
Maps to Russian Federation

USSR (1)
Maps to Russian Federation

The Netherlands (1)
Maps to Netherlands

Grossbritannien (1)
Maps to UK

Royaume-Uni (1)
Maps to UK

Vietnam (1)
Maps to Viet Nam

Russian Federation (1)

Colombia (1)

Afghanistan (1)

India (1)

China (1)