Author Nationalities for Mishiruffy

LibraryThing's mapping solution currently colors Crimea as part of Russia, not Ukraine. LibraryThing does not support this coloring, and is looking into other options.

Not set (809)

USA (768)
Maps to United States of America

UK (108)

Canada (55)

England, UK (30)
Maps to UK

Australia (25)

Ireland (19)

France (12)

Germany (10)

Japan (8)

United Kingdom (8)
Maps to UK

Russia (7)
Maps to Russian Federation

Sweden (6)

India (6)

England (5)
Maps to UK

Denmark (5)

New Zealand (5)

China (5)

South Africa (4)

Norway (4)

Nigeria (4)

Singapore (4)

Netherlands (4)

Scotland, UK (4)
Maps to UK

Poland (3)

Spain (3)

Switzerland (3)

Iceland (3)

Greece (2)

Brazil (2)

Malaysia (2)

Mexico (2)

Iran (2)
Maps to Iran (Islamic Republic of)

Turkey (2)

Vietnam (2)
Maps to Viet Nam

Philippines (2)

Argentina (2)

Jamaica (2)

United States of America (2)

Tibet (1)
Maps to China

Kuwait (1)

Kenya (1)

Sierra Leone (1)

Chile (1)

Burundi (1)

Trinidad and Tobago (1)

Lebanon (1)

Guyana (1)

Bosnia and Herzegovina (1)

Finland (1)

Cameroon (1)

Ukraine (1)

Sri Lanka (1)

Korea (1)
Maps to Korea, Republic of

Namibia (1)

Romania (1)

Tajikistan (1)

Afghanistan (1)

Venezuela (1)
Maps to Venezuela (Bolivarian Republic of)

Serbia (1)

Pakistan (1)

USA, Iran (1)
Maps to United States of America

Chippewa (1)
Maps to United States of America

Deutschland (1)
Maps to Germany

UK (birth), USA (1)
Maps to UK

Schweden (1)
Maps to Sweden

Wales, UK (1)
Maps to UK

United Arab Emirates (1)

Etats-Unis (1)
Maps to United States of America

Puerto Rico (1)
Maps to United States of America

Northern Ireland, UK (1)
Maps to UK

Hungary (1)

Ghana (1)

Italy (1)

Zimbabwe (1)

Austria (1)

Dominican Republic (1)

Northern Ireland (1)
Maps to UK