Author Nationalities for Nathanson.osgoode

Not set (356)

USA (102)
Maps to United States of America

UK (28)

Canada (21)

France (9)

India (5)

Australia (5)

Netherlands (4)

Germany (3)

Italy (3)

Singapore (2)

Sweden (2)

Belgium (2)

Malaysia (1)

Ireland (1)

Nigeria (1)

Pakistan (1)

Czechoslovakia (1)
Maps to Czechia

Jordan (1)

Uganda (1)

Iraq (1)

Argentina (1)

Suisse (1)
Maps to Switzerland

Jugoslawien (1)
Maps to Serbia

Turkey (1)

Kenya (1)

Morocco (1)

Japan (1)

Egypt (1)

United Kingdom (1)
Maps to UK

Hungary (1)

England (1)
Maps to UK

Wales (1)
Maps to UK

Etats-Unis (1)
Maps to United States of America

Liverpool, Merseyside, England, UK (1)
Maps to UK

Spain (1)

Newfoundland (1)
Maps to Canada

Uruguay (1)

Portugal (1)

Mexico (1)

Poland (1)

New Zealand (1)