Shared Authors for STITCHERV

Who shares STITCHERV's favorite authors?