Author Nationalities for djtinks

Not set (301)

USA (208)
Maps to United States of America

UK (37)

Netherlands (7)

Canada (7)

Scotland (6)
Maps to UK

England (6)
Maps to UK

Australia (4)

France (3)

Germany (3)

New Zealand (3)

Ireland (2)

Hungary (2)

Romania (2)

Belgium (2)

England, UK (2)
Maps to UK

Kenya (1)

Greece (1)

Poland (1)

India (1)

USSR (1)
Maps to Russian Federation

Switzerland (1)

Pakistan (1)

China (1)

Croatia (1)

Denmark (1)

Finland (1)

Northern Ireland (1)
Maps to UK

Wales (1)
Maps to UK

The Netherlands (1)
Maps to Netherlands

Prussia (1)
Maps to Germany

South Africa (1)

Italy (1)

Israel (1)

Sweden (1)