Author Nationalities for oafking

USA (107)
Maps to United States of America

Not set (47)

UK (34)

Italy (12)

Canada (6)

Greece (4)

France (4)

Israel (3)

Switzerland (3)

China (3)

Argentina (3)

Germany (3)

Japan (3)

Brazil (2)

India (2)

Lebanon (2)

Austria (2)

Algeria (1)

Latvia (1)

Uruguay (1)

Vietnam (1)
Maps to Viet Nam

Estonia (1)

Chile (1)

Romania (1)

Ireland (1)

Iceland (1)

Nigeria (1)

Nederland (1)
Maps to Netherlands

United States of America (1)

Wales, UK (1)
Maps to UK

England, UK (1)
Maps to UK

Ancient Greece (1)
Maps to Greece

USSR (1)
Maps to Russian Federation

Soviet Union (1)
Maps to Russian Federation

Poland (1)

Austria-Hungary (1)
Maps to Austria

Hungary (1)