Author Nationalities for ubchm

Not set (1,037)

USA (854)
Maps to United States of America

UK (134)

Canada (31)

Germany (22)

France (14)

Australia (11)

Ireland (9)

Greece (8)

England (8)
Maps to UK

Italy (8)

Switzerland (4)

Austria (3)

Netherlands (3)

Poland (3)

Russia (3)
Maps to Russian Federation

Scotland (2)
Maps to UK

Belgium (2)

India (2)

New Zealand (2)

England, UK (2)
Maps to UK

Wales (2)
Maps to UK

Kenya (2)

China (2)

Hungary (2)

Japan (2)

Denmark (2)

Afghanistan (1)

Pakistan (1)

South Africa (1)

Sweden (1)

Spain (1)

Turkey (1)

Somalia (1)

Singapore (1)

Korea (1)
Maps to Korea, Republic of

United Kingdom (1)
Maps to UK

Royaume-Uni (1)
Maps to UK

Roman Republic (1)
Maps to Italy

Deutschland (1)
Maps to Germany

Israel (1)

Egypt (1)

South Korea (1)
Maps to Korea, Republic of

Algeria (1)

Etats-Unis (1)
Maps to United States of America

Prussia (1)
Maps to Germany