historische verhalen

TalkBoekenfeest

Join LibraryThing to post.

historische verhalen

This topic is currently marked as "dormant"—the last message is more than 90 days old. You can revive it by posting a reply.

1s1026021
May 19, 2011, 5:29 pm

Presentatie ‘Historische jeugdboeken’ Door Giandro Ignacio, Rik Feijth en Dennis Ros

De belangrijkste punten uit de presentatie samengevat

De historische jeugdboeken kan je onderverdelen in vijf categorieën aflopend van zeer informatief en waargebeurde verhalen tot fictief met enkel een historische sfeer.

De eerste historische jeugdboeken werden geschreven in het begin van de 19e eeuw. Het boek ‘Waverley’ uit 1814 van Sir Walter Scott wordt door velen gezien als het eerste echte boek in dit genre. Dit boek is het voorbeeld voor een stuk historie (leerzaam) beschreven als een verhaal (ontspanning) voor jongeren.

De interesse voor historische jeugdboeken begint bij de leeftijd van negen jaar, maar de grootste lezersgroep is die van elf tot vijftien jaar. De tijden en plaatsen waarin de verhalen zich afspelen zijn vreemd en buiten het kind zijn eigen belevingswereld. De boeken spelen in op die leergierigheid en nieuwsgierigheid. Populaire decors zijn o.a. de Middeleeuwen en de Tweede Wereldoorlog. Populaire thema’s waren vroeger vaderlandsliefde en dapperheid, maar zijn nu vaker waarden en normen. Veel boeken vertellen dat bekrompenheid, religieus fanatisme en onverdraagzaamheid van alle tijden zijn en niet wenselijk zijn.

Het gebruik van veel adjectieven, veel beelden en bloemrijke taal zijn kenmerken van deze boeken. Ook ongebruikelijke woorden, voor bijvoorbeeld voorwerpen of gebouwen uit een bepaalde historische periode, worden veelvuldig gebruikt om de sfeer te creëren. Een jeugdig hoofdfiguur nabij een historisch personage en de ontwikkeling naar de volwassenheid van het hoofdfiguur zijn middelen die vaak worden gebruikt door de auteurs om het boek aantrekkelijk te maken voor jeugdige lezers.

Join to post