Andere culturen

TalkBoekenfeest

Join LibraryThing to post.

Andere culturen

This topic is currently marked as "dormant"—the last message is more than 90 days old. You can revive it by posting a reply.

1Mkouwen
May 31, 2011, 2:20 pm


Andere culturen: wat verstaan we hieronder?
We leven in een multiculturele samenleving en leren hierdoor veel mensen kennen die uit een andere cultuur komen. Boeken waarin mensen met een etnische achtergrond een rol spelen leren ons veel over andere culturen. Daarnaast leren wij als lezers hierdoor meer over de beleving van integratie en racisme. Boeken over andere culturen kan ons leren wat we gemeen hebben met zogenoemde andere levens en we bemerken misschien ook (leerzame) verschillen.
Wij verstaan onder andere culturen, twee dingen. Andere culturen in Nederland, dus een hoofdpersoon die in een ander land is geboren of is opgegroeid en nu in Nederland woont. En andere culturen als in de hoofd persoon het buitenland en dan vooral buiten Europa.

Anders en toch herkenbaar
Om het inlevingsvermogen te vergroten, kruipt een auteur meestal in de huid van een hoofdpersoon. Omdat we voornamelijk boeken lezen van westerse auteurs is dat voor ons lastig om in de hoofdpersoon te kruipen omdat veel gevoelens per cultuur anders worden geuit. Leesbeesten en boekenfeesten beweert dat het voor westerse auteurs lastig is om een spontane inleving te weergeven.

Onderdrukking en verzet
In de jaren zestig werd er begonnen met derdewereld romans door Miep Diekman tegen verdrukking en slavernij. In de jaren tachtig zijn er veel zogenoemde protestromans verschenen. Dit gaat over de onderdrukking en het verzet in Latijns Amerika, de discriminatie in Zuid Afrika en vluchtelingen uit Vietnam of Koerdistan. Verder zijn er toen meer schrijvers van zogeheten derdewereldromans opgekomen. In de jaren negentig zijn er veel romans opgekomen over straatkinderen.

Verre wereld dichterbij
Kenmerken van deze boeken: In deze boeken wordt veel informatie gegeven over kleding, woning en familiebanden. Verder worden er thema’s uitgediept die gaan over Religie, opvoeding cultuuruitingen of bijzondere gebruiken. Deze boeken die vaak een bepaald land of cultuur omschrijven bevatten voetnoten, een verklarende woordenlijst of een nawoord met extra informatie over bepaalde woorden/zinnen die in het boek voorkomen

Join to post