This site uses cookies to deliver our services, improve performance, for analytics, and (if not signed in) for advertising. By using LibraryThing you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Privacy Policy. Your use of the site and services is subject to these policies and terms.

Search CRDialog's books

Organization: Church

CRDialog is one of more than 5,000 organizations on LibraryThing.

Members with CRDialog's books

Member connections

Interesting library: CDSWR, NCMRwanda

Helper badges

Common KnowledgeCover UploadingHelperFiver

 

Member: CRDialog

CollectionsKassetter (393), Your library (815), All collections (1,206)

Reviews2 reviews

TagsReligionsdialog (202), Interreligiösa relationer (114), Religiös pluralism (108), Kristendom och andra religioner (92), Feministteologi (87), Religionsteologi (79), Kristendom och islam (72), Islam (64), Judendom (53), Religionssamfunden och samhället (50) — see all tags

MediaNot set (32), Book (1,141), Paper Book (1,135), Audiobook (1), Ebook (3), Sound Recording (13), CD sound recording (13), Video Recording (13), DVD (13), Other (1), Map (1), Multimedia (1)

Cloudstag cloud, author cloud, tag mirror

About meDet blir allt tydligare att religionen är en viktig drivkraft i vår värld idag, i såväl enskilda människors liv som i samhällsutvecklingen. Religionen kan spela en konstruktiv roll, men också utnyttjas för destruktiva syften. I det mångreligiösa Sverige är kunskap, förståelse och samverkan nödvändiga för att människor av olika tro ska kunna leva tillsammans.
Som trossamfund har Svenska kyrkan en viktig uppgift i att utveckla och förmedla kunskap om andra religiösa traditioner och hur vi som kristna kan förstå dem, och främja de goda mötena över religionsgränserna. I detta sammanhang är den egna teologiska reflektionen över erfarenheter av religionsmöten av stor betydelse.

Vad är religionsdialog?
Religionsdialog är möten mellan människor; möten där vi i öppenhet och med förtroende för varandra delar det som är viktigt i våra liv. Religionsdialog är inte debatt, där det gäller att övertyga en ”motståndare”. Det är inte heller förhandling där det gäller att komma fram till en minsta gemensamma nämnare. I dialogen möts vi som troende för att lära om och av varandra.

Vad gör vi?
Centrum för religionsdialog erbjuder
• Kurser och seminarier för olika målgrupper
• Samtalsgrupper av skilda slag
• Studieresor
• Handledning och rådgivning
• Nätverk för samverkan och gemensam reflektion
• Bibliotek

About my libraryBiblioteket innefattar drygt 800 titlar inom olika ämnesområden. Tonvikten ligger på på litteratur inom områdena religionsdialog, religionsteologi och religionshistoria. Här finns främst litteratur på svenska och engelska, men även på andra språk.

GroupsNone

Homepagehttp://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/defaultaspxid646

Also onFacebook

LocationStockholm

Favorite authorsNot set

Account typepublic

URLs /profile/CRDialog (profile)
/catalog/CRDialog (library)

Member sinceJun 16, 2015

About | Contact | Privacy/Terms | Help/FAQs | Blog | Store | APIs | TinyCat | Legacy Libraries | Early Reviewers | Common Knowledge | 160,465,705 books! | Top bar: Always visible