MemberJamten

Collections
Tags
Hc Svensk skönlitteratur (435), uHc Svensk skönlitteratur - Barn/Ungdom (185), He Engelsk skönlitteratur (163), Hc.03 Svensk skönlitteratur - Poesi (95), Heq Amerikansk skönlitteratur (66), Lz Biografi: särskilda personer (55), Nc Geografi - Sverige (54), Hj Fransk skönlitteratur (54), uHe Engelsk skönlitteratur - Barn/Ungdom (53), G Litteraturvetenskap (46), Hci Svensk skönlitteratur - Tecknade serier (45), Ib Konsthistoria (45), uHcd Finlandssvensk skönlitteratur - Barn/Ungdom (39), Hf Tysk skönlitteratur (38), Qca Mat och dryck (37), Ua Astronomi (32), Gc Svensk litteraturhistoria (32), K Historia (31), A Bok- och biblioteksväsen (30), Kc Historia - Sverige (30), F(x) Språkvetenskap - Lexikon (26), Fc Språkvetenskap - Svenska (25), Ug Zoologi (23), Ih Konsthantverk (23), Hma Rysk skönlitteratur (22), Kt Allmän kulturhistoria (21), Uf Botanik (21), Hoc Latinsk litteratur (20), Ue Biologi (19), E Uppfostran och undervisning (19), Qe Trädgårdsskötsel (17), Ncaa Geografi - Stockholm (16), Hcd Finlandssvensk skönlitteratur (16), Ucc Fysik (15), uHeq Amerikansk skönlitteratur - Barn/Ungdom (14), Hc.04 Svensk skönlitteratur - Essäer (14), Fc.032 Språkvetenskap - Svenska Ortnamn (13), P Teknik industri och kommunikationer (12), Hdb Norsk skönlitteratur (12), Be Allmän idé- och lärdomshistoria (12), Ncab Geografi - Uppland (12), Hi Italiensk skönlitteratur (11), Hoa Grekisk litteratur (11), Fc.03 Språkvetenskap - Svenska: Namnforskning (onomastik) (11), Hdc Isländsk skönlitteratur (11), Foc Språkvetenskap - Latin (10), Bd Allmänna tidskrifter och allmänna serier (10), Ic Arkitektur (10), Im Film (10), uHda Dansk skönlitteratur - Barn/Ungdom (9), Hda Dansk skönlitteratur (9), Hk Spansk skönlitteratur (9), Gj Fransk litteraturhistoria (9), Ne Geografi - Brittiska öarna (9), If Grafisk konst (9), Qc Hem och hushåll (9), V Medicin (8), uHj Fransk skönlitteratur - Barn/Ungdom (8), J Arkeologi (8), Ky Historiska hjälpvetenskaper (8), Ge Engelsk litteraturhistoria (8), M Etnografi och etnologi (8), In Fotokonst (7), Gz Litteraturvetenskap - Särskilda utländska författare (7), Hub Finsk och tornedalsfinsk skönlitteratur (7), Q Ekonomi och näringsväsen (7), N(y) Geografi - Allmänt: kartor och bilder (7), O Samhälls- och rättsvetenskap (7), uHdb Norsk skönlitteratur - Barn/Ungdom (7), Ij Musik (6), Cc Religion - Exegetik och litteratur om Bibeln (6), R Idrott och lek och spel (6), Hxj Japansk skönlitteratur (6), Do Psykologi (6), Ni Geografi - Italien (6), Fca(x) Språkvetenskap - Fornsvenska och runsvenska: Lexikon (5), D Filosofi - Allmänt (5), T Matematik (5), Qm Hotell restauranger och turism (5), Bb Allmänna samlingsverk (5), G:df Litteraturvetenskap - Estetik (5), Ci Religion - Uppbyggelselitteratur (4), He.03 Engelsk skönlitteratur - Poesi (4), Ls Biografiska samlingar (4), F Språkvetenskap (4), U Naturvetenskap (4), Cb Religion - Bibelutgåvor (4), Hep Afrikansk skönlitteratur: engelskspråkig (4), Ia Konst: allmänt (4), uHf Tysk skönlitteratur - Barn/Ungdom (4), Qdf Husdjurslära (4), Db Filosofi - Historia (4), Ik Teater (4), G:dg Litteraturkritik (4), uUg Zoologi - Barn/Ungdom (3), Gcd Finlandssvensk litteraturhistoria (3), Hj.05 Fransk skönlitteratur - Tecknade serier (3), Ibz Konst Konsthistoria (3), Ijb Musikhistoria (3), Ce Religion - Dogmatik och symbolik (3), Df Filosofi - Estetik (3), Cj Religion - Kyrkohistoria (3), Ihk Dräkthistoria (3), Fe Språkvetenskap - Engelska (3), Dg Filosofi - Etik (3), Bf Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet (3), B Allmänt och blandat (2), Ba Allmänna encyklopedier (2), Go Grekisk och latinsk litteraturhistoria (2), Dd Filosofi - Kunskapsteori och vetenskapsteori (2), Cm Religion - Religionshistoria (2), Hcf Småbarnsberättelser och sagor (2), C Religion (2), Gd Övrig nordisk litteraturhistoria (2), S Militärväsen (2), Hv Skönlitteratur på sinotibetanska och austroasiatiska m.fl. språk (2), uC Religion - Barn/Ungdom (2), uUf Botanik - Barn/Ungdom (2), N Geografi och lokalhistoria (2), DVD-film (2), Uh Miljöfrågor och naturskydd (2), V:k Medicin Allmänt Historia Vetenskapshistoria (2), Her Australisk skönlitteratur (2), Nb Geografi - Norden (2), Ch Religion - Gudstjänsten (2), Qcc Kläder och sömnad (2), He.05 Engelsk skönlitteratur - Tecknade serier (1), Vmb Dietik (1), Qd Lantbruk (1), X Musikalier (1), Uce Naturvetenskap - Kemi (1), Ug Naturvetenskap - Zoologi (1), Ib-cz Konsthistoria: Sverige (1), uUba Meteorologi - Barn/Ungdom (1), Ke Historia - Storbritannien (1), Vp-a Hälsovård och sjukvård: Europa (1), He.04 Engelsk skönlitteratur - Essäer (1), Cmia(x) Religion Fornnordisk Lexikon (1), uNy Geografi - Kartografi Barn/Ungdom (1), uU Naturvetenskap - barn/ungdom (1), Fc(x) Lexikon (1), Pmb Livsmedel (1), Uba Meteorologi (1), Vcc Medicin - Näringslära (nutrition) (1), V:k Medicin: historia (1), V(x) Medicin Allmänt Lexikon (1), Ny Geografi: kartografi (1), Hlq Brasiliansk skönlitteratur (1), Fj Språkvetenskap - Franska (1), Nj Geografi - Frankrike (1), Qg Jakt och fiske (1), uLs Biografiska samlingar - Barn/Ungdom (1), Nma Geografi - Sovjetunionen (1), Vla Medicin - Psykiska sjukdomar (1), N Geografi (1), Fbr Språkvetenskap - Runologi (1), Ud Geologi och paleontologi (1), Oe Rättsvetenskap (1), Ld Genealogi (1), Ie Målarkonst (1), Ub Geofysik (1), Gf Tysk litteraturhistoria (1), Hmd Tjeckisk skönlitteratur (1), Hmc Polsk skönlitteratur (1), uHoa Grekisk skönlitteratur - Barn/Ungdom (1), uHk Spansk skönlitteratur - Barn/Ungdom (1), Ldz Genealogi - Särskilda släkter (1), Ns Geografi - Polarländerna (1), Ncz Geografi Sverige (1), Icu Landskapsarkitektur (1), Hea Fornengelsk litteratur (1), Fb Språkvetenskap - Indoeuropeiska språk (1), Huk Ungersk skönlitteratur (1), Hutt Turkisk skönlitteratur (1), Fbn Språkvetenskap - Nordiska språk: allmänt (1), Fc.04 Språkvetenskap - Svenska Dialektologi (1), uHmd Slavisk och baltisk skönlitteratur - Barn/Ungdom (1), Ueaa Biologi Utvecklingslära (1)
Clouds
Tag Cloud, Author Cloud, Tag Mirror
Media
Groups
Joined
Jun 4, 2009
Real Name
Christina och Nils
About My Library
Tisdag den 6 april 2010 och nu är äntligen alla böcker inlagda.
Location
Uppsala, Sweden
Also On
Currently Reading
Favorite Authors
Local Favorites

Bookstores: Antikvariat & Bokhandel Röda Rummet AB, Antikvariat Hundörat, Antikvariat Thomas Andersson, Floby antikvariat, Rönnells Antikvariat, Uppsala English Bookshop

Libraries: Sala stadsbibliotek, Uppsala stadsbibliotek

Member Connections

Friends
Interesting Library