Membermta

Collections
Tags
gaelic (184), Gàidhlig (178), scottish (56), lèirsinneach (31), do chloinne (28), bàrdachd (25), scottish gaelic (18), sgeulachdan goirid (18), parallel text available (18), nobhail (17), criomagan (16), faclair (16), beul-aithris (16), neo-fhicsean (13), Beurla (11), bardachd (11), beurla (10), 5W999 (9), leabhar-chloinne (9), eachdraidh (8), G-B (8), dà-chànanach (7), eadar-theangachadh (6), da-chananach (6), FCX (6), B-G (6), leabhar teacsa (5), teacsa co-shìnte ri fhaighinn (4), gàidhlig (4), vocab on memrise.com (4), leabhar cloinne (4), do dheugairean (3), gràmair (3), teacsa co-shìnte (3), dealbhan-chamara (3), abairtean (3), Gaidhlig (3), ealain (3), seanfhacail (2), parallel text (2), miscellaneous (2), gaidhlig (2), àbhachd (2), miscellany (2), iomasgladh (2), aistidhean (2), le CD (2), dealbhan-chluich (2), eadartheangachadh (2), Gaelic (2), mapa (2), eucoir (2), fluraichean (2), eachdraidh-beatha (2), fuaimean (1), 5W074 (1), ainmean-àite (1), dualchas (1), beurla dà-shealladh (1), sgeul traidiseanta (1), 5W005 (1), 5W100 (1), canaidianach (1), Gàidhlig gaelic beurla beul-aithris (1), bioball (1), le teip (1), dealbhan-cluiche (1), 5W035 (1), dà chànanach (1), fuaimreachadh (1), 5W466 (1), 5W352 (1), 5W216 (1), ficsean saidheansail (1), 5W051 (1), 5W288 (1), darna cogadh (1), rud beag Gaidhlig ann (1), 5W264 (1), 5W320 (1), 5W145 (1), arceolas (1), nobhail-grafail (1), pronunciation (1), teip (1), bun-chursa (1), saidheans (1), dealbhan (1), leabhar dathachaidh (1), thesaurus (1), download (1), ainmean (1), sgeulachdan (1), tartan (1), gaelic scottish (1), Scottish Gaelic (1), wild flowers (1), periodical (1), drama (1), nuadh-eachdraidh (1), teacsa Gaidhlig co-shìnte (1), clar-fhuaim (1), luchdachadh-a-nuas (1), fir-taileisg (1), leabhar mòr-eòlais (1), 5W130 (1), academic (1), 5W231 (1), aibideil (1), crodh (1), canaideanach (1), ceòl (1), teacsa Beurla co-shìnte (1), textbook (1), eachdraidh beatha (1), àrsaidheachd (1), breacan (1), comics (1)
Clouds
Tag Cloud, Author Cloud, Tag Mirror
Media
Groups
Joined
Mar 3, 2007
Real Name
Morag
About My Library
Mo chuid leabhraichean Gàidhlig. (Gàidhlig na h-Alba)
My Gaelic books. (Scottish Gaelic)
Location
London
Memberships
Also On
Currently Reading
Favorite Authors
Local Favorites

Other: City Lit

Member Connections

Friends
Interesting Library