MemberSandiik

Profile Picture
Collections
Tags
poesie (59), výtvarné umění (55), malířství (48), baroko (47), Čechy (43), architektura (41), historie (39), Praha (34), víra (32), křesťanství (31), dějiny umění (30), výstavní katalog (24), Bible (24), renesance (24), teologie (23), román (22), sochařství (22), studie (21), umělecká monografie (20), výbor (15), básně (14), 20. století (13), umění (13), vzpomínky (13), středověk (13), povídky (12), výklad (12), moderní umění (12), gotika (11), fotografie (10), encyklopedie (9), eseje (9), úvahy (9), Starý zákon (9), publicistika (8), Nový zákon (8), Morava (8), Itálie (8), soupis památek (8), manýrismus (8), 19. století (7), monografie (7), umělecké památky (7), Jižní Čechy (7), Ježíš (6), učebnice (6), sbírka (6), obrazová publikace (6), slovník (6), moderní poesie (6), české umění (6), sborník (6), literatura (6), psychologie (6), příběhy (5), grafika (5), Československo (5), životopis (5), 17. století (5), barokní umění (5), pastorace (5), turistický průvodce (5), antologie (5), rozhovory (5), kulturní historie (4), kresba (4), Matyáš Bernard Braun (4), Dějiny umění (4), teorie umění (4), 18. století (4), politika (4), filosofie (4), Ježíš Kristus (4), surrealismus (4), film (4), románský sloh (4), užité umění (4), Češi (4), písňové texty (4), novela (4), církevní dějiny (4), kázání (3), cestopis (3), osobnosti (3), apologetika (3), autobiografický román (3), korespondence (3), barokní kultura (3), Jákob (3), rozhovor (3), aristokracie (3), Němci (3), dějiny architektury (3), křesťanská ikonografie (3), hrady (3), Malá strana (3), příručka (3), krajinomalba (3), Evropa (3), socialismus (3), lidová architektura (3), umělecké řemeslo (3), Levoča (3), čechy (3), šlechta (3), archeologie (3), ekologie (3), Michelangelo (3), křesťanská poesie (3), totalita (3), Historie (3), ikonografie (2), biblické příběhy (2), biografie (2), císař (2), Stavovské povstání (2), básnická sbírka (2), Masaryk (2), báseň (2), vánoce (2), nacionalismus (2), detektivky (2), puberta (2), Komenský (2), reformace (2), Reiner (2), Václav Vavřinec Reiner (2), současné umění (2), sociologie (2), texty (2), Židé (2), přednášky (2), New Testament (2), sametová revoluce (2), typografie (2), secese (2), svědectví (2), SHP (2), koncentrační tábor (2), Petr Lébl (2), Druhá světová válka (2), Izák (2), stavební dějiny (2), Benátky (2), Lautrec (2), sklo (2), Henri de Toulouse-Lautrec (2), kritika (2), Abraham (2), syntéza (2), Pocidliní (2), architektonické památky (2), Novobydžovsko (2), Chlumecko (2), Baroko (2), rokoko (2), výbor textů (2), dětství (2), grafické techniky (2), paměti (2), projekty (2), Čína (2), apokryfy (2), Pražský hrad (2), fejetony (2), Německo (2), klasicismus (2), Josef Mánes (2), Drážďany (2), otec Brown (2), básně v próze (2), divadlo (2), husitství (2), Werich (2), katalog výstavy (2), František Kupka (2), keramika (2), vztahy (2), Plzeň (2), 16. století (2), zfilmováno (2), Karel Škréta (2), LaTeX (2), obraz (2), atributy svatých (2), katalog (2), floskule (2), Slovensko (2), Rožmberk (2), Nové Hrady (2), aforismy (2), krajina (2), komunismus (2), dějiny filosofie (2), historismus (2), novověk (2), hudba (2), Řím (2), reálný socialismus (2), sex (2), antika (2), výtvarní umělci (2), Otče náš (1), milost (1), Stb (1), příběh (1), biblický slovník (1), syndrom vyhoření (1), věrohodnost (1), mateřský vliv (1), výchova (1), duchovní růst (1), smysl života (1), podobenství (1), struktura biblického textu (1), životní cíle (1), spasení (1), Florencie (1), Erns Hans Gombrich (1), Paříž (1), československý film (1), křesťanské učení (1), Kuks (1), evangelící (1), František Antonín Špork (1), Národní galerie (1), Jednota bratská (1), české moderní uměni (1), šedesátá léta (1), Církev bratrská (1), odboj (1), nacismus (1), Chelčický (1), Modlitba páně (1), Petr Chelčický (1), československá nová vlna (1), památky (1), průvodce (1), sebepřijetí (1), perzekuce (1), Vyšší Brod (1), vyhnání (1), Kaplice (1), Nehemiáš (1), výklad biblického textu (1), modlitba (1), epika (1), Kaplický okres (1), Sudety (1), Moldávie (1), Rumunsko (1), čínská poesie (1), Rafael Santi (1), apokryf (1), láska (1), pověsti (1), homilie (1), Peroutka (1), christologie (1), Job (1), outsider (1), STB (1), Afrika (1), Genesis (1), spiritualita (1), Nizozemí (1), Liberec (1), Rafael (1), Manon Lescaut (1), Ještěd (1), Soběslav I. (1), česká poesie (1), polemiky (1), španělská poesie (1), Španělsko (1), současná poesie (1), divadelní hra (1), Ferdinand Peroutka (1), Svatý František z Asisi (1), List římanům (1), enviromentalismus (1), křesťanská apologetika (1), portréty (1), Svatý František (1), Pražské povstání (1), osvobození (1), Fridrich Falcký (1), Zimní král (1), Sibiř (1), avantgarda (1), Přemyslovci (1), raný středověk (1), Bílá hora (1), Ferdinand II. (1), Zdislava z Lemberka (1), blahoslavená Zdislava (1), historický román (1), Durych (1), České stavy (1), parafráze (1)
Clouds
Tag Cloud, Author Cloud, Tag Mirror
Media
Groups
Joined
Aug 26, 2009
Real Name
Martin Šanda
About My Library
Moje knihovna je stejně tematicky rozevlátá jako já sám. Zatím se mi ji nepodařilo přidat celou, jsou tu cca 2/3.
About Me
Historik umění, křesťan, milovník nejen poesie a prózy, ale umění obecně, především výtvarného, ovšem také filmu a hudby (zvláště jazzu, folku, vážné muziky a "neposlouchatelných" experimentů), filosofující kunsthistorik, amatérský fotograf, hudebník, básník a příležitostný publicista ;o)
Location
Praha
Homepage
http://balustrada.cz/osobni/
Also On
Currently Reading
Favorite Authors
Local Favorites

Bookstores: Academia Nakladatelství, Kosmas (Perlová)

Libraries: Knihovna Ústavu dějin umění Akademie věd, Městská knihovna v Praze - ústřední knihovna, Národní knihovna České republiky

Member Connections

Friends
Interesting Library