Picture of author.

Ludwig Von Mises (1881–1973)

Author of Human Action: A Treatise on Economics

72+ Works 4,533 Members 43 Reviews 29 Favorited

About the Author

Ludwig von Mises (1881-1973) was a preeminent philosopher and economist during the twentieth century. He shared an intellectual friendship with literary giant Ayn Rand, and his theorems and philosophies have continued to influence the careers and ideas of politicians and economists alike.
Image credit: Image © ÖNB/Wien

Series

Works by Ludwig Von Mises

Bureaucracy (1944) 233 copies
Planning for Freedom (1952) 128 copies
Planned Chaos (1947) 123 copies
Liberty and Property (2006) 33 copies
Profit and Loss (2008) 26 copies
Memoirs (1996) 25 copies
Medelvägens motståndare (2012) 7 copies
Liberalism (1991) 3 copies
Ação Humana 2 copies
Im Namen des Staates (1978) 1 copy
Ludzkie dzialanie (2011) 1 copy

Associated Works

The Wealth of Nations (1776) — Introduction, some editions — 6,094 copies
The Austrian Theory of the Trade Cycle and Other Essays (1996) — Contributor — 104 copies
Modern Age: The First Twenty-Five Years (1810) — Contributor — 52 copies

Tagged

Common Knowledge

Members

Reviews

So far every page contains a gem or two or three, but I have not gotten far enough into it to review. I will say that this could be a life changing book for anyone, even me.
 
Flagged
MilesFowler | Jul 16, 2023 |
This is an essential component of Mises' corpus with a detail exposition of the importance of methodology for economic science. That methodology is one that recognizes the fundamental meaning of such concepts as free will, uncertainty, and the proper role of mathematics in the realm of economic research. The concluding chapter on the importance of the human mind and human action for understanding the human condition is invaluable.
 
Flagged
jwhenderson | 1 other review | Jun 11, 2022 |
Mises makes the case for classical liberalism.
 
Flagged
jwhenderson | 1 other review | Apr 12, 2022 |
Veprimi njerëzor, një traktat mbi ekonominë është vepra madhore e Ludwig von Mises. Duke e konsideruar sistemin ekonomik si rezultat të veprave, veprimeve, zgjedhjeve, konkurrencës e shkëmbimit ndërnjerëzor, Mises – i i shpjegon fenomenet e ndërlikuar të tregut si derivat të veprimeve të shumta koshiente dhe të qëllimshme të individëve, si edhe të zgjedhjeve e parapëlqimeve që ata vënë në përdorim për të përftuar më të mirën dhe evituar pasojat e padëshiruara.
Nismëtarët e liberalizmit që theksonin barazinë e individëve përpara ligjit ishin padyshim koshientë për faktin që njerëzit nuk lindin të barabartë dhe se pikërisht kjo pabarazi që ishte gjeneruesja e bashkëpunimit shoqëror dhe civilizimit.
Barazia përpara ligjit nuk synonte, sipas tyre, të korrigjonte morinë e çështjeve problematike të universit dhe as të zhdukte pabarazinë natyrore, por në të kundërt, të aftësonte njerëzimin të përfitonte maksimalisht prej saj.
… (more)
 
Flagged
BibliotekaFeniks | 8 other reviews | Aug 23, 2021 |

Lists

Awards

You May Also Like

Associated Authors

Statistics

Works
72
Also by
3
Members
4,533
Popularity
#5,539
Rating
4.1
Reviews
43
ISBNs
423
Languages
17
Favorited
29

Charts & Graphs